ace333
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ace333
มาแล้ว!! กรอบโครงสร้าง แบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มาแล้ว!! กรอบโครงสร้าง แบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Advertisement

มาแล้ว!! กรอบโครงสร้าง แบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-10-31 เปิดอ่านแล้ว : 8286 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

มาแล้ว!! กรอบโครงสร้าง แบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เมื่อเร็วๆนี้ สทศ.สพฐ. ได้เผยแพร่ กรอบโครงสร้าง แบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยจะมีการทดสอบ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้ครับ

สมรรถนะ 1. การอ่านออกเสียง

ท 1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความสั้น ๆ (คำที่มีรูปวรรณยุกต์ และไม่มีรูปวรรณยุกต์ คำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา และไม่ตรงมาตรา คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ)

สมรรถนะ 2. การอ่านรู้เรื่อง

ท 1.1 ป.1/2 บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

ท 1.1 ป.1/3 ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

ท 1.1 ป.1/4 เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน

ท 1.1 ป.1/5 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน


Advertisement

ท 1.1 ป.1/7 บอกความหมายของเครื่องหมาย สัญลักษณสำคัญที่มักพบเจอในชีวิตประจำวัน

ท 2.1 ป.1/2 เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคต่าง ๆ

ท 3.1 ป.1/2 ตอบค าถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง

ท 4.1 ป.1/3 เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ

ท 5.1 ป.1/1 บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก

...........................

รายละเอียดกรอบโครงสร้าง แบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

มาแล้ว!! กรอบโครงสร้าง แบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ขอบคุณที่มา :สทศ. สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

คุณครูดาวน์โหลดเลย!! หนังสือครบเครื่องเรื่อง PLC  5 เล่ม โดย ศน.นัตยา หล้าทูนธีรกุล

คุณครูดาวน์โหลดเลย!! หนังสือครบเครื่องเรื่อง PLC 5 เล่ม โดย ศน.นัตยา หล้าทูนธีรกุล..(6289)

ดาวน์โหลดที่นี่! ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3และม.6 ปีการศึกษา 2560 (พร้อมเฉลย)

ดาวน์โหลดที่นี่! ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3และม.6 ปีการศึกษา 2560 (พร้อมเฉลย) ..(4640)

อัพเดตอีกแล้ว!! โปรแกรม Logbook (เพิ่มปุ่มแทรกแถวและลบแถว ในแผ่นงานที่ 2 - 5) ล่าสุด 29 ตุลาคม 2561

อัพเดตอีกแล้ว!! โปรแกรม Logbook (เพิ่มปุ่มแทรกแถวและลบแถว ในแผ่นงานที่ 2 - 5) ล่าสุด 29 ตุลาคม 2561 ..(7988)

หนังสือราชการรั่วไหลสู่บุคคลภายนอก ... ทางสื่อสังคมออนไลน์ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือไม่ ? !!

หนังสือราชการรั่วไหลสู่บุคคลภายนอก ... ทางสื่อสังคมออนไลน์ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือไม่ ? !! ..(3608)

มาแล้ว!! กรอบโครงสร้าง ข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2561

มาแล้ว!! กรอบโครงสร้าง ข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2561 ..(13750)

มาแล้ว!! กรอบโครงสร้าง แบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

มาแล้ว!! กรอบโครงสร้าง แบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561..(8287)

ตัวอย่าง แบบฟอร์ม การตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560

ตัวอย่าง แบบฟอร์ม การตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห..(38562)

ดาวน์โหลดที่นี่!! คู่มือครู เทอม 2 วิทย์-คณิต สสวท.

ดาวน์โหลดที่นี่!! คู่มือครู เทอม 2 วิทย์-คณิต สสวท. ..(51534)

อ่านที่นี่!! วิธีถ่ายโอนข้อมูลจาก Logbook เดิม ไป Logbook ใหม่

อ่านที่นี่!! วิธีถ่ายโอนข้อมูลจาก Logbook เดิม ไป Logbook ใหม่ ..(1756)

รวมไว้ที่นี่!! คลังข้อสอบสพฐ.

รวมไว้ที่นี่!! คลังข้อสอบสพฐ. ..(4981)


Tags
มาแล้ว!!
กรอบโครงสร้าง
แบบทดสอบการอ่าน
ชั้นประถมศึกษาปีที่
1
ปีการศึกษา
2561
MBA
IELTS
chulatutor