ace333
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ace333
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6629 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6629 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6629 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-11-01 เปิดอ่านแล้ว : 6063 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6629 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 31 เดือนตุลาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6629 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ด้วย สํานักงาน ก.พ. ขอความร่วมมือส่วนราชการดําเนินการจัดส่งรายงานผลการดําเนินการจ้าง พนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มข้อมูลมาตรฐานระบบสารสนเทศ พนักงานราชการ (GEIS) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรอกรายละเอียดข้อมูลการจ้างพนักงานราชการในสังกัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจัดทําเป็นแฟ้มข้อมูลในรูปแบบโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel (สามารถดาวน์โหลดตัวอย่าง ได้จากเว็บไซด์ http://personnel.obec.go.th) และจัดส่งไฟล์ไปให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาง e-mail : bunju@ahotmail.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 หากไม่จัดส่งให้สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในวันที่กําหนดจะมีผลในการกําหนดกรอบพนักงานราชการในครั้งต่อไป


Advertisement

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6629 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. 1 การรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ ปี 2561 [ขนาดไฟล์ 6.9 MB ]

2. 2 ตัวอย่างการรายงานข้อมูลพนักงานราช GEIS [ขนาดไฟล์ 153 KB ]

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562..(1614)

บอร์ดสกสค. เร่งสางปัญหาหนี้สิน องค์การค้าฯ

บอร์ดสกสค. เร่งสางปัญหาหนี้สิน องค์การค้าฯ..(720)

USCEสรุปผลหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปี อย่าโยนหินถามทาง

USCEสรุปผลหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปี อย่าโยนหินถามทาง..(674)

"หมอธี" ลั่น 3 ปี คะแนนพิซาเด็กไทยขยับสูงขึ้นแน่..(1209)

มาแล้ว!! ปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่2/2561

มาแล้ว!! ปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่2/2561..(7132)

สพฐ.จับมือ กสศ. ปฏิรูประบบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน เด็กยากจนพิเศษรับเพิ่มภาคเรียนละ 800 บาท

สพฐ.จับมือ กสศ. ปฏิรูประบบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน เด็กยากจนพิเศษรับเพิ่มภาคเรียนละ 800 บาท..(2346)

กมว.เล็งปรับปรุงกฎจรรยาบรรณครู  กั๊กวิชาเพื่อสอนพิเศษ เล่นไลน์เล่นเฟสจีบเด็กนร. เข้าข่ายผิดทันที

กมว.เล็งปรับปรุงกฎจรรยาบรรณครู กั๊กวิชาเพื่อสอนพิเศษ เล่นไลน์เล่นเฟสจีบเด็กนร. เข้าข่ายผิดทันที..(894)

ลุ้น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติประกาศใช้

ลุ้น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติประกาศใช้..(1164)

ไฟเขียวร่างใหม่มาตรฐานวิชาชีพครู

ไฟเขียวร่างใหม่มาตรฐานวิชาชีพครู..(2186)

กมว.ทบทวนเรื่องของจรรยาบรรณทางวิชาชีพครูใหม่ ชี้ครูที่เปิดกวดวิชาแล้วบังคับลูกศิษย์ไปเรียน ถ้าผู้ปกครองร้องเรียนว่าสอนเด็กไม่เต็มที่ ถือว่าผิดจรรยาบรรณ

กมว.ทบทวนเรื่องของจรรยาบรรณทางวิชาชีพครูใหม่ ชี้ครูที่เปิดกวดวิชาแล้วบังคับลูกศิษย์ไปเรียน ถ้าผู้ปกค..(2321)


Tags
ด่วนที่สุด
ที่
ศธ
04009/ว
6629
เรื่อง
การรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ
ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2561
MBA
IELTS
chulatutor