ace333
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ace333
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

Advertisement

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-11-01 เปิดอ่านแล้ว : 8189 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อํานวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 1 ชุด

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 3 รายการ ให้กับโรงเรียนในสังกัด

สําหรับการจัดสรรครั้งนี้ใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ในเบื้องต้น ดําเนินการจัดสรรร้อยละ 70 ของจํานวนนักเรียน และจะได้โอนเงินงบประมาณให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเพื่อดําเนินการจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายต่อไป สําหรับบัญชีจัดสรร ดูได้จากเว็บไซต์ http://plan.bopp-obec.info รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


Advertisement

1. หนังสือแจ้งจัดสรร

2. บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก

3. บัญชีจัดสรร สรุปราย สพท.

3.1 บัญชีจัดสรรรายโรง สพป.

3.2 บัญชีจัดสรรรายโรง สพม.

4. รายชื่อโรงเรียนไม่มีนักเรียน

ที่มา: สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562..(1604)

บอร์ดสกสค. เร่งสางปัญหาหนี้สิน องค์การค้าฯ

บอร์ดสกสค. เร่งสางปัญหาหนี้สิน องค์การค้าฯ..(716)

USCEสรุปผลหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปี อย่าโยนหินถามทาง

USCEสรุปผลหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปี อย่าโยนหินถามทาง..(674)

"หมอธี" ลั่น 3 ปี คะแนนพิซาเด็กไทยขยับสูงขึ้นแน่..(1202)

มาแล้ว!! ปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่2/2561

มาแล้ว!! ปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่2/2561..(7121)

สพฐ.จับมือ กสศ. ปฏิรูประบบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน เด็กยากจนพิเศษรับเพิ่มภาคเรียนละ 800 บาท

สพฐ.จับมือ กสศ. ปฏิรูประบบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน เด็กยากจนพิเศษรับเพิ่มภาคเรียนละ 800 บาท..(2343)

กมว.เล็งปรับปรุงกฎจรรยาบรรณครู  กั๊กวิชาเพื่อสอนพิเศษ เล่นไลน์เล่นเฟสจีบเด็กนร. เข้าข่ายผิดทันที

กมว.เล็งปรับปรุงกฎจรรยาบรรณครู กั๊กวิชาเพื่อสอนพิเศษ เล่นไลน์เล่นเฟสจีบเด็กนร. เข้าข่ายผิดทันที..(891)

ลุ้น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติประกาศใช้

ลุ้น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติประกาศใช้..(1163)

ไฟเขียวร่างใหม่มาตรฐานวิชาชีพครู

ไฟเขียวร่างใหม่มาตรฐานวิชาชีพครู..(2184)

กมว.ทบทวนเรื่องของจรรยาบรรณทางวิชาชีพครูใหม่ ชี้ครูที่เปิดกวดวิชาแล้วบังคับลูกศิษย์ไปเรียน ถ้าผู้ปกครองร้องเรียนว่าสอนเด็กไม่เต็มที่ ถือว่าผิดจรรยาบรรณ

กมว.ทบทวนเรื่องของจรรยาบรรณทางวิชาชีพครูใหม่ ชี้ครูที่เปิดกวดวิชาแล้วบังคับลูกศิษย์ไปเรียน ถ้าผู้ปกค..(2321)


Tags
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.
2562
งบเงินอุดหนุน
ภาคเรียนที่
2
ปีการศึกษา
2561
ครั้งที่
1
MBA
IELTS
chulatutor