sesli chat rent a car antalya antalya oto kiralama ehliyet sınav soruları
ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! 42 นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! 42 นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! 42 นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-12-31 เปิดอ่านแล้ว : 1382 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! 42 นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

เอกสาร 42 นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ฉบับนี้ เป็นผลผลิตที่สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้คุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้สนับสนุนทุนในโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยม ศึกษา ครั้งที่ 1/2554 โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาและบุคลากรที่ทำหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ได้ พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

     และเพื่อให้การดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสค. เป็นการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทยในการเป็น บุคคลแห่งการเรียนรู้ จึงกำหนดให้มีคณะติดตามสนับสนุน และประเมินผลโครงการทั้ง 194 โครงการ โดยจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเทคนิคการถอดองค์ความรู้ตลอดจนการลง เยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ของทุกโครงการอย่างต่อเนื่อง

     ผลจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง 195 โครงการ ได้มีส่วนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตามโครงการร่วมกันคัดเลือกโครงการที่ มีความโดเด่นด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่สอดรับกับบริบทท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้เรียน และนำมาเรียบเรียงข้อมูล เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษากระบวนการดำเนินกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม รวม 42 โครงการ ประกอบด้วย 3 ทักษะ ได้แก่ การพัฒนาทักษะการคิด 14 โครงการ การส่งเสริมทักษะชีวิต 23 โครงการ และการบริการจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 5 โครงการ

     คณะผู้จัดทำหวังว่าเอกสารเล่มนี้ คงจะเป็นประโยชน์และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้สนใจ ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความคิดอย่างเป็นระบบ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะชีวิตให้นักเรียน ตลอดจนการคิดค้นนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ เรียนรู้ในโรงเรียนต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ครับ

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
ตู้ ป.ณ. 34 ปณฝ. สนามเป้า กรุงเทพฯ 10406
โทรศัพท์: 02-619-1811
โทรสาร: 02-619-1810, 02-619-1812
อีเมล: [email protected]

แหล่งที่มา :

Tags
ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!
42
นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
loading...

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

ดาวน์โหลดที่นี่!  บทอาขยานบทหลัก/รอง+ไฟล์ MP3 ระดับประถมฯ/มัธยมฯ

ดาวน์โหลดที่นี่! บทอาขยานบทหลัก/รอง+ไฟล์ MP3 ระดับประถมฯ/มัธยมฯ ..(3188)

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!! เยอะมากๆ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.1-ม.2 (ไฟล์word ครับ)

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!! เยอะมากๆ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.1-ม.2 (ไฟล์word ครับ)..(9158)

โปรแกรมประมวลผลการอ่าน/เขียน ชั้น ป.1-6 และ PISA ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โปรแกรมประมวลผลการอ่าน/เขียน ชั้น ป.1-6 และ PISA ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ..(9149)

เช็คที่นี่! โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560

เช็คที่นี่! โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560..(4661)

รวมข้อสอบออนไลน์ภาษาไทย(การเขียนสะกดคำ)

รวมข้อสอบออนไลน์ภาษาไทย(การเขียนสะกดคำ) ..(3337)

รวมใบงานแจกลูกสะกดคำ

รวมใบงานแจกลูกสะกดคำ..(8912)

ดาวน์โหลดที่นี่! แบบฝึกคัดไทย ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดที่นี่! แบบฝึกคัดไทย ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ ..(16417)

รวมไว้ที่นี่! บทกลอน..สดุดีสุนทรภู่.

รวมไว้ที่นี่! บทกลอน..สดุดีสุนทรภู่...(6057)

Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน
MBA
IELTS
chulatutor