sesli chat ehliyet sınav soruları
ตรวจสอบด่วนที่นี่!! สอศ.ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

ตรวจสอบด่วนที่นี่!! สอศ.ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย  ภาค ก และ ภาค ข

ตรวจสอบด่วนที่นี่!! สอศ.ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-01-09 เปิดอ่านแล้ว : 1084 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน
Advertisement

ตรวจสอบด่วนที่นี่!! สอศ.ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข


สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 รายละเอียดดังนี้

ที่มา : เว็บไซต์ สอศ.

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน ภาค ก. และ ภาค ข. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 8 มกราคม 2559

: เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน ภาค ก. และ ภาค ข. (เขตทั่วไป)

101 : ภาษาไทย     102 : ภาษาอังกฤษ     103 : สังคม       104 : คณิตศาสตร์      105 : พลศึกษา       106 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป

107 : เคมี      108 : ชีววิทยา      109 : ฟิสิกส์       110 : กฎหมาย     201 : ช่างยนต์     202 : ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต

203 : ช่างเชื่อมโลหะ    204 : ช่างพิมพ์    206 : ช่างไฟฟ้ากำลัง     207 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม

208 : ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม    209 : เมคคาทรอนิกส์    210 : ปิโตรเคมี      211 : ช่างก่อสร้างและโยธา      212 : ช่างสำรวจ

213 : อุตสาหกรรมยาง    214 : สถาปัตยกรรม     215 : เทคนิคคอมพิวเตอร์     218 : เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

220 : เทคโนโลยีปิโตรเลียม   221 : เทคนิคพลังงาน    222 : ตัวถังและสีรถยนต์  301 : การบัญชี     302 : การเลขานุการ

303 : การเงินและการธนาคาร   304 : การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์     305 : การตลาด    

306 : ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ    307 : ธุรกิจสถานพยาบาล    308 : การประชาสัมพันธ์    309 : การจัดการโลจิสติกส์

310 : ภาษาจีน      311 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ     401 : พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม

402 : ปฐพีวิทยา    403 : อารักขาพืช    404 : เกษตรศาสตร์  405 : ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์     406 : ช่างกลเกษตร

407 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์    408 : สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์    409 : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ     410 : แปรรูปสัตว์น้ำ

503 : เครื่องประดับอัญมณี   504 : อุตสาหกรรมเครื่องหนัง    506 : ศิลปการดนตรี   507 : วิจิตรศิลป์    508 : คอมพิวเตอร์กราฟิก

509 : เทคโนโลยีศิลปกรรม/การออกแบบ    510 : การถ่ายภาพ/มัลติมีเดีย   601 : อาหารและโภชนาการ   602 : อุตสาหกรรมอาหาร

603 : คหกรรมศาสตร์   604 : ผ้าและเครื่องแต่งกาย     605 : เสริมสวย     701 : การท่องเที่ยว      702 : การโรงแรม

: เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 2 วัน เวลาและสถานที่สอบ (เขตทั่วไป)

: เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 3ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน (เขตทั่วไป)

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน ภาค ก. และ ภาค ข.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลานราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงวันที่ 8 มกราคม 2559
: เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน ภาค ก. และ ภาค ข.(ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)

104 : คณิตศาสตร์     206 : ช่างไฟฟ้ากำลัง     207 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม     506 : ศิลปการดนตรี

: เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 2 วัน เวลาและสถานที่สอบ (ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)

: เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 3ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน(ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)

แหล่งที่มา :

Tags
ตรวจสอบด่วนที่นี่!!
สอศ.ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
ภาค
และ
ภาค
Advertisement

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

เช็คด่วน! 15วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัดอปท. (ข้อมูลไม่เป็นทางการ)

เช็คด่วน! 15วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัดอปท. (ข้อมูลไม่เป็นทางการ)..(46362)

แชร์ด่วน! อบจ.ระยอง เปิดสอบผู้ช่วยครู 62 อัตรา และพนักงานจ้าง 51 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 24 พ.ค. 2560

แชร์ด่วน! อบจ.ระยอง เปิดสอบผู้ช่วยครู 62 อัตรา และพนักงานจ้าง 51 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 24 พ.ค. 2560..(3672)

  แชร์ด่วน! เตรียมตัวสมัคร ครูคืนถิ่น ปี2560 จำนวน 4,939 อัตรา (ผ่านระบบAdmissions) อ่านรายละเอียดที่นี่!

แชร์ด่วน! เตรียมตัวสมัคร ครูคืนถิ่น ปี2560 จำนวน 4,939 อัตรา (ผ่านระบบAdmissions) อ่านรายละเอียดที..(93716)

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศแล้ว 19 จังหวัด ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่1/2560

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศแล้ว 19 จังหวัด ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่1/2560 ..(56659)

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศแล้ว 15 จังหวัด ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่1/2560

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศแล้ว 15 จังหวัด ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่1/2560 ..(10759)

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศแล้ว 15 จังหวัด ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่1/2560

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศแล้ว 15 จังหวัด ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่1/2560 ..(22495)

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศแล้ว 4 จังหวัด ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่1/2560

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศแล้ว 4 จังหวัด ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่1/2560 ..(6797)

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศแล้ว 3 จังหวัด ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่1/2560

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศแล้ว 3 จังหวัด ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่1/2560 ..(9468)

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน