ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.1
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.1
Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.1

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-02-21 เปิดอ่านแล้ว : 23865 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.1

Advertisement

แบบฝึกคณิตศาสตร์ป.๑

              สืบเนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าทุกสาระ  จึงได้กำหนดให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เป็นกลยุทธ์ หนึ่งที่ต้องเร่งพัฒนา       โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก   กิจกรรมหนึ่งของการดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก   คือการจัดทำสื่อ หรือแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3           

            แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดนี้มีทั้งหมด 3 เล่ม สำหรับแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เล่มนี้เป็นเล่มที่ 1 เป็นแบบฝึกเพื่อพัฒนาการเขียนจำนวน , ตัวเลขฮินดูอารบิก , ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกเพื่อพัฒนาการเขียนจำนวน , ตัวเลขฮินดูอารบิก , ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ที่สนใจที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ต่อไป ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ช่วยให้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เล่มนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี   


Advertisement

                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.1 พัฒนาการเขียน.doc
ดู ดาวน์โหลด 


Advertisement

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.1 บวก ลบ ระคน.doc
ดู ดาวน์โหลด  

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 2.doc
ดู ดาวน์โหลด  

แบบฝึก เล่ม 2.doc
ดู ดาวน์โหลด  

ปกแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์.เล่ม 2 ชุดที่ 1doc.doc
ดู ดาวน์โหลด  

ปกแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 2ชุดที่ 2.doc
ดู ดาวน์โหลด   ง

ปกแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว.เล่มที่ 3doc.doc
ดู ดาวน์โหลด  

  ปกแบบฝึกเล่มที่ 1การเขียน.doc
ดู ดาวน์โหลด  

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดที่นี่!! โปรแกรม ปพ.5 ใช้ง่ายมากครับ!!

ดาวน์โหลดที่นี่!! โปรแกรม ปพ.5 ใช้ง่ายมากครับ!! ..(8268)

ออเจ้า ทั้งหลาย!! โปรแกรม จัดตารางเรียน จัดตารางสอน ดาวน์โหลดที่นี่นะจ๊ะ!!

ออเจ้า ทั้งหลาย!! โปรแกรม จัดตารางเรียน จัดตารางสอน ดาวน์โหลดที่นี่นะจ๊ะ!!..(20416)

ดาวน์โหลดที่นี่!! เอกสาร ที่ใช้ในการประเมิน เลื่อนขั้น เงินเดือน ข้าราชการครูฯ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)

ดาวน์โหลดที่นี่!! เอกสาร ที่ใช้ในการประเมิน เลื่อนขั้น เงินเดือน ข้าราชการครูฯ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ ..(8442)

รวมไว้ที่นี่!! โครงการในโรงเรียน กว่า 200 โครงการ วิชาการ บุคคล การเงิน  ประกันคุณภาพ ฯลฯ

รวมไว้ที่นี่!! โครงการในโรงเรียน กว่า 200 โครงการ วิชาการ บุคคล การเงิน ประกันคุณภาพ ฯลฯ ..(14597)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่!! โครงการในโรงเรียน วิชาการ การเงิน บริหารบุคคล ฯลฯ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่!! โครงการในโรงเรียน วิชาการ การเงิน บริหารบุคคล ฯลฯ ..(26150)

ข้าราชการควรอ่าน!! คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด!! ผู้บังคับบัญชาไม่แจ้งผลการประเมินให้ทราบถือว่าไม่เป็นธรรมในการประเมินเลือนขั้นเงินเดือน

ข้าราชการควรอ่าน!! คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด!! ผู้บังคับบัญชาไม่แจ้งผลการประเมินให้ทราบถือว่าไม่เป็นธ..(22334)

วิจัยพบ! โรงเรียนดี ไม่เท่า“พ่อแม่ดี”

วิจัยพบ! โรงเรียนดี ไม่เท่า“พ่อแม่ดี”..(3614)

ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ป.1-ม.6

ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ป.1-ม.6..(4588)


Tags
ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
ป.1
MBA
IELTS
chulatutor