sesli chat http://www.seslichatvip.com ehliyet sınav soruları http://www.ehliyetsinavionline.com antalya rent a car http://www.estrentacar.com
ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.1
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.1

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.1

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-02-21 เปิดอ่านแล้ว : 2578 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน
Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.1

แบบฝึกคณิตศาสตร์ป.๑

              สืบเนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าทุกสาระ  จึงได้กำหนดให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เป็นกลยุทธ์ หนึ่งที่ต้องเร่งพัฒนา       โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก   กิจกรรมหนึ่งของการดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก   คือการจัดทำสื่อ หรือแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3           

            แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดนี้มีทั้งหมด 3 เล่ม สำหรับแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เล่มนี้เป็นเล่มที่ 1 เป็นแบบฝึกเพื่อพัฒนาการเขียนจำนวน , ตัวเลขฮินดูอารบิก , ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกเพื่อพัฒนาการเขียนจำนวน , ตัวเลขฮินดูอารบิก , ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ที่สนใจที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ต่อไป ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ช่วยให้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เล่มนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี   

                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.1 พัฒนาการเขียน.doc
ดู ดาวน์โหลด 

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.1 บวก ลบ ระคน.doc
ดู ดาวน์โหลด  

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 2.doc
ดู ดาวน์โหลด  

แบบฝึก เล่ม 2.doc
ดู ดาวน์โหลด  

ปกแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์.เล่ม 2 ชุดที่ 1doc.doc
ดู ดาวน์โหลด  

ปกแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 2ชุดที่ 2.doc
ดู ดาวน์โหลด   ง

ปกแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว.เล่มที่ 3doc.doc
ดู ดาวน์โหลด  

  ปกแบบฝึกเล่มที่ 1การเขียน.doc
ดู ดาวน์โหลด  

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

แหล่งที่มา :

Tags
ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
ป.1
Advertisement

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**
ทำอย่างไรให้ลูกอ่านออกได้เร็ว โดย ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

ทำอย่างไรให้ลูกอ่านออกได้เร็ว โดย ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร..(9615)

แชร์เพื่อเด็กๆ! สื่อการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียน จำนวน ๒๓ ชุด ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่!!

แชร์เพื่อเด็กๆ! สื่อการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียน จำนวน ๒๓ ชุด ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่!! ..(8787)

ดาวน์โหลดฟรี!! ที่นี่!! แนวข้อสอบบรรจุภาค ก เล่ม ๒ (ความรู้ความสามารถทั่วไป)

ดาวน์โหลดฟรี!! ที่นี่!! แนวข้อสอบบรรจุภาค ก เล่ม ๒ (ความรู้ความสามารถทั่วไป) ..(6950)

ดาวน์โหลดฟรี!! ที่นี่!! แนวข้อสอบบรรจุภาค ก เล่ม ๓ (ความรู้ความสามารถทั่วไป)

ดาวน์โหลดฟรี!! ที่นี่!! แนวข้อสอบบรรจุภาค ก เล่ม ๓ (ความรู้ความสามารถทั่วไป) ..(8671)

คลิกอ่านที่นี่! การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย

คลิกอ่านที่นี่! การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย..(1952)

คลิกอ่านที่นี่เลย 50 วิธีช่วยครู แก้ไขเด็กสมาธิสั้น

คลิกอ่านที่นี่เลย 50 วิธีช่วยครู แก้ไขเด็กสมาธิสั้น ..(9911)

คนจะสอบแชร์เลย! สอบบรรจุอย่างไร ให้ติดภายในครั้งเดียว

คนจะสอบแชร์เลย! สอบบรรจุอย่างไร ให้ติดภายในครั้งเดียว..(23678)

แชร์เลย! ดาวน์โหลดที่นี่! แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์

แชร์เลย! ดาวน์โหลดที่นี่! แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ..(11267)

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน