sesli chat http://www.seslichatvip.com ehliyet sınav soruları http://www.ehliyetsinavionline.com antalya rent a car http://www.estrentacar.com
ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้อ่านออกเขียนได้ อ่านคล้องเขียนคล่อง
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้อ่านออกเขียนได้ อ่านคล้องเขียนคล่อง

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้อ่านออกเขียนได้ อ่านคล้องเขียนคล่อง

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-03-03 เปิดอ่านแล้ว : 779 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน
Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้อ่านออกเขียนได้ อ่านคล้องเขียนคล่อง

 
ที่มา : สื่อการเรียนรู้ภาษาไทย


แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน เรื่องตัวสะกดไม่ตรงมาตรา มาตรแม่กน  โดย เสถียร บุตรหนองแสง โรงเรียนสามโก้วิทยาค

   แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน เรื่องตัวสะกดไม่ตรงมาตรา มาตราแม่กบ โดย เสถียร บุตรหนองแสง โรงเรียนสามโก้วิทยาคม   คู่มือแบบทดสอบพัฒนาทักษะนักเรียนด้านการอ่าน  การเขียน คิดวิเคราะห์ ตามแนว PISA  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
   ร้อยกรองปริศนา พัฒนาความคิด  โดย พรรณี  จันทร์ณรงค์
   แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเขียนเรียงความ โดย พุดซา นุสติ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
   หลักภาษาและการใช้ภาษา เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ โดย มุกดา อนุกานนท์ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
   การอ่านแนว PISA "การอ่านเพื่อการเรียนรู้" โดย สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
   คู่มือการพูดสะกดคำ ราชบัณฑิตยสถาน    หนังสือเสริมการอ่าน ชุดร้อยกรองไทยในนิทาน เรื่อง โลภมากลาภหาย  โดย นางอารี พันธุ์เมืองมา  โรงเรียนอนุบาลจุน
   อักษรศิลป์กินใจไทยทั้งชาติ   ทำอย่างไรให้เด็กไทยรักการอ่าน  โดย ดารกา  ต้นครองจันทร์
   

ปลูกฝังอย่างไรให้นักเรียน ป. ๑ - ป.๒ รักห้องสมุดและรักการอ่าน  โดย ดารกา  ต้นครองจันทร์แหล่งที่มา :

Tags
ดาวน์โหลดที่นี่!!
สื่อการเรียนรู้อ่านออกเขียนได้
อ่านคล้องเขียนคล่อง
Advertisement

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**
ทำอย่างไรให้ลูกอ่านออกได้เร็ว โดย ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

ทำอย่างไรให้ลูกอ่านออกได้เร็ว โดย ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร..(1018)

แชร์เพื่อเด็กๆ! สื่อการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียน จำนวน ๒๓ ชุด ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่!!

แชร์เพื่อเด็กๆ! สื่อการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียน จำนวน ๒๓ ชุด ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่!! ..(1709)

ดาวน์โหลดฟรี!! ที่นี่!! แนวข้อสอบบรรจุภาค ก เล่ม ๒ (ความรู้ความสามารถทั่วไป)

ดาวน์โหลดฟรี!! ที่นี่!! แนวข้อสอบบรรจุภาค ก เล่ม ๒ (ความรู้ความสามารถทั่วไป) ..(4730)

ดาวน์โหลดฟรี!! ที่นี่!! แนวข้อสอบบรรจุภาค ก เล่ม ๓ (ความรู้ความสามารถทั่วไป)

ดาวน์โหลดฟรี!! ที่นี่!! แนวข้อสอบบรรจุภาค ก เล่ม ๓ (ความรู้ความสามารถทั่วไป) ..(3634)

คลิกอ่านที่นี่! การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย

คลิกอ่านที่นี่! การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย..(1877)

คลิกอ่านที่นี่เลย 50 วิธีช่วยครู แก้ไขเด็กสมาธิสั้น

คลิกอ่านที่นี่เลย 50 วิธีช่วยครู แก้ไขเด็กสมาธิสั้น ..(9011)

คนจะสอบแชร์เลย! สอบบรรจุอย่างไร ให้ติดภายในครั้งเดียว

คนจะสอบแชร์เลย! สอบบรรจุอย่างไร ให้ติดภายในครั้งเดียว..(17176)

แชร์เลย! ดาวน์โหลดที่นี่! แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์

แชร์เลย! ดาวน์โหลดที่นี่! แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ..(11003)

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน