sesli chat ehliyet sınav soruları
สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-05-01 เปิดอ่านแล้ว : 505 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน
Advertisement

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร

    เนื้อหาสาระหลักของรายงานสภาวะการศึกษาไทยฉบับนี้ เป็นการสรุป วิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินการจัดการศึกษาในรอบ 1-2 ปีที่ผ่านมา การวิเคราะห์เรื่องการปฏิรูปการศึกษาสำหรับคนไทยในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบและการศึกษาบทเรียนในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศอื่น ผู้เขียนได้เน้นการปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญ 3 ด้าน คือ 1. การปฏิรูปครู ผู้บริหาร 2. การปฏิรูปหลักสูตร วิธีการสอน และวิธีวัดผล 3. การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการและเรื่องที่สำคัญ
สารบัญ
     
คำนำ    
คำชี้แจงของผู้เขียนรายงาน    
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร    
บทที่ 1  สภาวะการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทยในปี 2557 - ครึ่งปีแรกปี 2558    
บทที่ 2  สภาวะการศึกษาไทยปี 2556/2557    
บทที่ 3  ปัญหา สภาวะเศรษฐกิจสังคมไทย และความสามารถในการแข่งขันของไทยเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ    
บทที่ 4  การปฏิรูปการจัดการศึกษาให้ก้าวทันโลกในศตวรรษที่ 21    
บทที่ 5  การปฏิรูปครูอาจารย์ และผู้บริหารการศึกษา    
บทที่ 6  การปฏิรูปหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการประเมินผล    
บทที่ 7  การปฏิรูประบบการบริหารจัดการทางการศึกษาและการแก้ไขปัญหา    
บทที่ 8  สรุปภาพรวมและแนวทางปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผลจริง    
บรรณานุกรม    
ภาคผนวก 1     
ภาคผนวก 2     
 

ดาวน์โหลดรายงานสภาวะการศึกษาไทยที่นี่!   

แหล่งที่มา :

Tags
สภาวะการศึกษาไทย
ปี
2557/2558
จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่
21
ได้อย่างไร
Advertisement

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

ดาวน์โหลดด่วนที่นี่! คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.๖ ม.๓ ม.๖ เพื่อใช้เตรียมสอบโอเน็ต จาก สทศ.

ดาวน์โหลดด่วนที่นี่! คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.๖ ม.๓ ม.๖ เพื่อใช้เตรียมสอบโอเน็ต จาก สทศ. ..(1705)

ดาวน์โหลดที่นี่ โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็ก คำนวณได้พร้อมกันหลายคน

ดาวน์โหลดที่นี่ โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็ก คำนวณได้พร้อมกันหลายคน ..(3035)

ดาวน์โหลดที่นี่ หนังสือ ฝึกคิดพิชิต คณิตPISA

ดาวน์โหลดที่นี่ หนังสือ ฝึกคิดพิชิต คณิตPISA ..(3007)

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฟอร์ม SAR สถานศึกษา ระดับ ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฟอร์ม SAR สถานศึกษา ระดับ ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน ..(10620)

รวมไว้ให้แล้วที่นี่! แผนการสอน ชั้นป.๑ -ม.๖

รวมไว้ให้แล้วที่นี่! แผนการสอน ชั้นป.๑ -ม.๖..(56435)

คลิกที่นี่! สอนทำดอกไม้ติดขอบบอร์ดที่นี่!

คลิกที่นี่! สอนทำดอกไม้ติดขอบบอร์ดที่นี่! ..(5294)

อ่านที่นี่! เทคนิคการให้การบ้าน อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านที่นี่! เทคนิคการให้การบ้าน อย่างมีประสิทธิภาพ..(4119)

10 หลักการ เลือกใช้สื่อการสอน

10 หลักการ เลือกใช้สื่อการสอน..(1108)

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน