sesli chat http://www.seslichatvip.com ehliyet sınav soruları http://www.ehliyetsinavionline.com antalya rent a car http://www.estrentacar.com
สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-05-01 เปิดอ่านแล้ว : 373 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน
Advertisement

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร

    เนื้อหาสาระหลักของรายงานสภาวะการศึกษาไทยฉบับนี้ เป็นการสรุป วิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินการจัดการศึกษาในรอบ 1-2 ปีที่ผ่านมา การวิเคราะห์เรื่องการปฏิรูปการศึกษาสำหรับคนไทยในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบและการศึกษาบทเรียนในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศอื่น ผู้เขียนได้เน้นการปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญ 3 ด้าน คือ 1. การปฏิรูปครู ผู้บริหาร 2. การปฏิรูปหลักสูตร วิธีการสอน และวิธีวัดผล 3. การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการและเรื่องที่สำคัญ
สารบัญ
     
คำนำ    
คำชี้แจงของผู้เขียนรายงาน    
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร    
บทที่ 1  สภาวะการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทยในปี 2557 - ครึ่งปีแรกปี 2558    
บทที่ 2  สภาวะการศึกษาไทยปี 2556/2557    
บทที่ 3  ปัญหา สภาวะเศรษฐกิจสังคมไทย และความสามารถในการแข่งขันของไทยเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ    
บทที่ 4  การปฏิรูปการจัดการศึกษาให้ก้าวทันโลกในศตวรรษที่ 21    
บทที่ 5  การปฏิรูปครูอาจารย์ และผู้บริหารการศึกษา    
บทที่ 6  การปฏิรูปหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการประเมินผล    
บทที่ 7  การปฏิรูประบบการบริหารจัดการทางการศึกษาและการแก้ไขปัญหา    
บทที่ 8  สรุปภาพรวมและแนวทางปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผลจริง    
บรรณานุกรม    
ภาคผนวก 1     
ภาคผนวก 2     
 

ดาวน์โหลดรายงานสภาวะการศึกษาไทยที่นี่!   

แหล่งที่มา :

Tags
สภาวะการศึกษาไทย
ปี
2557/2558
จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่
21
ได้อย่างไร
Advertisement

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

บทความต้องอ่าน! ขึ้นเงินเดือนประจำปีไม่ใช่ความก้าวหน้า

บทความต้องอ่าน! ขึ้นเงินเดือนประจำปีไม่ใช่ความก้าวหน้า ..(33)

อ่านที่นี่!   กิจกรรมหลัก ของเด็กปฐมวัย

อ่านที่นี่! กิจกรรมหลัก ของเด็กปฐมวัย ..(8616)

อ่านเลย! หลักปฏิบัติ 12.ประการ สำหรับผู้บริการสถานศึกษา

อ่านเลย! หลักปฏิบัติ 12.ประการ สำหรับผู้บริการสถานศึกษา..(4155)

อ่านที่นี่! 8 วิธีบำบัดเด็กสมาธิสั้น

อ่านที่นี่! 8 วิธีบำบัดเด็กสมาธิสั้น ..(9755)

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ..(4946)

ดาวน์โหลดด่วนที่นี่!! วิจัยในชั้นเรียน 113 เรื่อง อนุบาล1 - ป.6 (ไฟล์ word แก้ไขได้)

ดาวน์โหลดด่วนที่นี่!! วิจัยในชั้นเรียน 113 เรื่อง อนุบาล1 - ป.6 (ไฟล์ word แก้ไขได้)..(73057)

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!! วิจัยหน้าเดียว กว่า 50 เรื่อง

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!! วิจัยหน้าเดียว กว่า 50 เรื่อง..(16055)

อ่านที่นี่! ประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา

อ่านที่นี่! ประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา ..(3068)

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน