sesli chat rent a car antalya antalya oto kiralama ehliyet sınav soruları
ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!! แผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกชั้น
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!! แผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกชั้น

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!! แผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกชั้น

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-06-02 เปิดอ่านแล้ว : 199437 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!! แผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกชั้น

กลุ่มสาระภาษาไทย

หนังสือเรียนภาษาไทยค่าย วัฒนาพานิชย์

เล่ม ที่ 1ภาษาไทย ป.1  ภาษาไทย ป.2 ภาษาไทย ป.3  ภาษาไทย ป.4   ภาษาไทย ป.5  ภาษาไทย ป.6

รวมประถมทุกชั้น

ภาษาไทย ม.1  ภาษาไทย ม.2 ภาษาไทย ม.3 ภาษาไทย ม. 4  ภาษาไทย ม.5  ภาษาไทย ม.6

รวมมัธยมทุกชั้น

เล่มที่ 2

ภาษาไทย ป.1  ภาษาไทย ป.2  ภาษาไทย ป.3  ภาษาไทย ป.4   ภาษาไทย ป.5  ภาษาไทย ป.6

รวมประถมทุกชั้น

ภาษาไทย ม.1  ภาษาไทย ม.2  ภาษาไทย ม.3 ภาษาไทย ม. 4  ภาษาไทย ม.5  ภาษาไทย ม.6

รวมมัธยมทุกชั้น

ภาษาพาที ป.2 เทอม 1  l  ภาษาพาที ป.3 เทอม 2

แผนการสอนวิชาภาษาไทย- วรรณคดีวิจักษ์ ป.4 แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551 เป็นแผนประกอบหนังสือเรียนของ อจท ครับ

แผนการสอนวิชาภาษาไทย- วรรณคดีวิจักษ์ ป.4

*********************************************************************************

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

แผนการสอน explorer ม.1  l  แผนการสอน explorer ม.2 l แผนการสอน explorer ม.3

ภาษาอังกฤษ ป.1 – 6 พว. Express

แบบรายหน่วยนะครับทุกชั้น

 แผนการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.1-ป.6  (หนังสือ Say Hello)

แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 1

ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 1 ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 2
 ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 3 ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 4
 ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 5ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 6
 ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 7 ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 8
 ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่

แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 2

ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 1 ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 2 
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 3 ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 4 
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 5ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 6 
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 7 ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 8 
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่
 

แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 3

ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 1 ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 2 
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 3 ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 4
 ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 5ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 6
 ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 7 ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 8 
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 9

แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 4

ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 1 ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 2
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 3 ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 4 
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 5ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 6 
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 7 ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 8 
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 9
 

แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 5

ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 1 ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 2
 ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 3 ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 4
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 5ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 6 
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 7 ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 8 
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 9
 

แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 6

ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 1ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 2

ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 3ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 4

ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 5ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 6

ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 7ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 8

ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 9ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 10

 
1. 01 Smile คู่มือครู (หน่วย 1-6) ไฟล์ .rar (ขนาด 8.732MB )
2. 02 Smile Class Audio (แทร็ก 1-30) ไฟล์ .rar (ขนาด 15.255MB )
3. 03 Smile Class Audio (แทร็ก 31-60) ไฟล์ .rar (ขนาด 18.613MB )
4. 04 Smile Class Audio (แทร็ก 61-90) ไฟล์ .rar (ขนาด 18.770MB )
5. 05 Zoom คู่มือครู (หน่วย 0-5) ไฟล์ .rar (ขนาด 5.308MB )
6. 06 Zoom คู่มือครู (หน่วย 6-9) ไฟล์ .rar (ขนาด 7.903MB )
7. 07 Zoom Class Audio (แผ่น 1 แทร็ก 1-30) ไฟล์ .rar (ขนาด 21.263MB )
8. 08 Zoom Class Audio (แผ่น 1 แทร็ก 31-48) ไฟล์ .rar (ขนาด 12.295MB )
9. 09 Zoom Class Audio (แผ่น 2 แทร็ก 1-30) ไฟล์ .rar (ขนาด 23.467MB )
10. 10 Zoom Class Audio (แผ่น 2 แทร็ก 31-48) ไฟล์ .rar (ขนาด 12.318MB )

 

11. 11 New Aha! แผนฯ ไฟล์ .rar (ขนาด 1.487MB )
12. 12 New Aha! Class Audio (แทร็ก 1-10) ไฟล์ .rar (ขนาด 21.499MB )
13. 13 New Aha! Class Audio (แทร็ก 11-18) ไฟล์ .rar (ขนาด 17.346MB )
 
 ที่มา  http://www.krugiggog.com/
 

…………………………….

*********************************************************************************

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.6

คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 

หัวข้อเรื่องใน คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 หน่วยที่ 1. จำนวนนับ      หน่วยที่ 2. จำนวนเต็ม   

  หน่วยที่ 3. เลขยกกำลัง         หน่วยที่ 4. พื้นฐานทางเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2  หัวข้อเรื่อง ในคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 หน่วยที่ 5. เศษส่วนและทศนิยม    

   หน่วยที่ 6. การประมาณค่า    หน่วยที่ 7. คู่อันดับและกราฟ      หน่วยที่ 8. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

หน่วยที่ 9. การสร้างรูปเรขาคณิตเบื้องต้น

คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 

ประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง  อัตราส่วน  การวัด   การนำเสนอข้อมูล การแปลงทางเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการ

คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2  ประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง    ทฤษฎีบทปีทาโกรัส

    เส้นขนาน    สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1  ประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง พื้นที่และปริมาตร   ความคล้าย   กราฟ   ระบบสมการเชิงเส้น

คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2  ประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง  ความน่าจะเป็น สถิติ อสมการ

*********************************************************************************

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

แผนการสอนวิทยาศาสตร์ สนพ. ว้ฒนาพานิชย์

วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 l วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2

วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 l วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

*********************************************************************************

กลุ่มสาระการงานฯ

แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6

*********************************************************************************

กลุ่มสาระสังคมฯ

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ประถม 1-6

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

ลิงค์สำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

 

สังคมอีกหลายวิชา ที่นี่

*********************************************************************************

กลุ่มสาระศิลปะ

ศิลปะประถม

*********************************************************************************

กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

*********************************************************************************

แบบรวม ๆ เอามาปนกัน

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ครบทุกวิชา  เครดิต Smart kid 
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1http://www.ziddu.com/download/15098896/1.rar.html 
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.2http://www.ziddu.com/download/15098900/2.rar.html 
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.3http://www.ziddu.com/download/15098901/planp3.rar.html 

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4http://www.ziddu.com/download/15098898/planP4.rar.html 
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.5http://www.ziddu.com/download/15098897/planp5.rar.html
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.6http://www.ziddu.com/download/15098899/planp6.rar.html

*****************************************************************

แผนการสอนรวมทุกวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Green  light http://www.ziddu.com/download/14849251/111.rar.html 
Post Cards http://www.ziddu.com/download/14849410/112.rar.html
คณิตศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14849403/113.rar.html
การเกษตร http://www.ziddu.com/download/14849409/114.rar.html 
งานช่าง http://www.ziddu.com/download/14849411/115.rar.html 
งานธุรกิจ http://www.ziddu.com/download/14849408/116.rar.html 
งานบ้าน http://www.ziddu.com/download/14849405/117.rar.html 
งานประดิษฐ์ http://www.ziddu.com/download/14849402/118.rar.html 
ดนตรีนาฏศิลป์ http://www.ziddu.com/download/14849407/119.rar.html 
ทัศนศิลป์ http://www.ziddu.com/download/14849406/120.rar.html
ประวัติศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14849404/121.rar.html 
พระพุทธศาสนา http://www.ziddu.com/download/14849814/122.rar.html 
ภาษาไทย http://www.ziddu.com/download/14849813/123.rar.html
ภูมิศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14849812/124.rar.html
วิทยาศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14849815/125.rar.html
เศรษฐศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14850002/126.rar.html
สุขศึกษา http://www.ziddu.com/download/14850000/127.rar.html 
หน้าที่พลเมือง http://www.ziddu.com/download/14850001/128.rar.html

แผนการสอนรวมทุกวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Green light http://www.ziddu.com/download/14850274/211.rar.html 
Post Cards http://www.ziddu.com/download/14850276/212.rar.html
คณิตศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14850277/213.rar.html
การเกษตร http://www.ziddu.com/download/14850279/214.rar.html
 งานช่าง http://www.ziddu.com/download/14850273/215.rar.html
 งานธุรกิจ http://www.ziddu.com/download/14850280/216.rar.html
 งานบ้าน http://www.ziddu.com/download/14850275/217.rar.html
 งานประดิษฐ์ http://www.ziddu.com/download/14850278/218.rar.html 
ดนตรีนาฏศิลป์ http://www.ziddu.com/download/14850281/219.rar.html 
ทัศนศิลป์ http://www.ziddu.com/download/14850272/220.rar.html
ประวัติศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14850910/221.rar.html 
พระพุทธศาสนา http://www.ziddu.com/download/14850908/222.rar.html
 ภาษาไทย http://www.ziddu.com/download/14850909/223.rar.html
ภูมิศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14850937/224.rar.html
วิทยาศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14850936/225.rar.html
เศรษฐศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14850935/226.rar.html
สังคมศึกษา http://www.ziddu.com/download/14850985/227.rar.html
สุขศึกษา http://www.ziddu.com/download/14850986/228.rar.html
 หน้าที่พลเมือง http://www.ziddu.com/download/14850984/229.rar.html 

 

แผนการสอนรวมทุกวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Green light http://www.ziddu.com/download/14851011/311.rar.html 
งานเกษตร http://www.ziddu.com/download/14851009/312.rar.html 
งานช่าง http://www.ziddu.com/download/14851010/313.rar.html 
งานธุรกิจ http://www.ziddu.com/download/14864964/314.rar.html 
งานบ้าน http://www.ziddu.com/download/14864967/315.rar.html
 งานประดิษฐ์ http://www.ziddu.com/download/14864965/316.rar.html 
ดนตรีนาฏศิลป์ http://www.ziddu.com/download/14865555/317.rar.html
ทัศนศิลป์ http://www.ziddu.com/download/14865556/318.rar.html
ประวัติศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14865554/319.rar.html 
พระพุทธศาสนา http://www.ziddu.com/download/14865557/320.rar.html 
ภาษาไทย http://www.ziddu.com/download/14865935/321.rar.html
ภูมิศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14865933/322.rar.html
วิทยาศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14865936/323.rar.html
เศรษฐศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14865934/324.rar.html
สุขศึกษา http://www.ziddu.com/download/14865938/325.rar.html
 หน้าที่พลเมือง http://www.ziddu.com/download/14865937/326.rar.html

 
**********************************************************
แผนการสอน ป.1 – 3 ทุกวิชา
ป.1http://www.mediafire.com/?nyyqjozemzn ป.2 http://www.mediafire.com/?e3uwdo2mzieป.3 http://www.mediafire.com/?2ihmqt2mlmm
 
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 ภาคเรียน 1
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 ภาคเรียน 2

แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1 หน่วย 1-5
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1 หน่วย 6-10

แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1 part1
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1 part2

แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ม.1 part1
แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ม.1 part2

แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา part1
แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา part2

แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ม.1

แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 หน่วย 1- 4
แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 หน่วย 5- 9

แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ม.1

แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม, บำเพ็ญประโยชน์) ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) ม.1
 
ที่มา : เว็บบล็อคครูใจ

แหล่งที่มา :

Tags
ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!!
แผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกชั้น
loading...

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

ดาวน์โหลดที่นี่!  บทอาขยานบทหลัก/รอง+ไฟล์ MP3 ระดับประถมฯ/มัธยมฯ

ดาวน์โหลดที่นี่! บทอาขยานบทหลัก/รอง+ไฟล์ MP3 ระดับประถมฯ/มัธยมฯ ..(3188)

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!! เยอะมากๆ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.1-ม.2 (ไฟล์word ครับ)

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!! เยอะมากๆ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.1-ม.2 (ไฟล์word ครับ)..(9158)

โปรแกรมประมวลผลการอ่าน/เขียน ชั้น ป.1-6 และ PISA ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โปรแกรมประมวลผลการอ่าน/เขียน ชั้น ป.1-6 และ PISA ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ..(9149)

เช็คที่นี่! โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560

เช็คที่นี่! โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560..(4661)

รวมข้อสอบออนไลน์ภาษาไทย(การเขียนสะกดคำ)

รวมข้อสอบออนไลน์ภาษาไทย(การเขียนสะกดคำ) ..(3337)

รวมใบงานแจกลูกสะกดคำ

รวมใบงานแจกลูกสะกดคำ..(8913)

ดาวน์โหลดที่นี่! แบบฝึกคัดไทย ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดที่นี่! แบบฝึกคัดไทย ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ ..(16419)

รวมไว้ที่นี่! บทกลอน..สดุดีสุนทรภู่.

รวมไว้ที่นี่! บทกลอน..สดุดีสุนทรภู่...(6059)

Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน
MBA
IELTS
chulatutor