สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ผลประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ(20 ก.ย. 2559)
ผลประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ(20 ก.ย. 2559)

Advertisement

ผลประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ(20 ก.ย. 2559)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-09-22 เปิดอ่านแล้ว : 751 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ผลประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ(20 ก.ย. 2559)

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมกับผู้บริหารระดับสูงองค์กรหลัก เพื่อติดตามงานตามนโยบาย เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 ณ ห้อง MOC อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีประเด็นสำคัญ สรุปดังนี้

ผลประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ(20 ก.ย. 2559)

การแข่งขันกีฬาคณะรัฐมนตรี  ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคมนี้ ในกลุ่มที่รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) ดูแลรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 5 กระทรวง/หน่วยงาน (ในนาม HR Group ใช้สีส้มประจำกลุ่ม) คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ขอให้ทุกหน่วยงานจัดส่งนักกีฬาซึ่งเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี เข้าร่วมการแข่งขันใน 6 ประเภทชนิดกีฬา คือ กรีฑา กอล์ฟ เซปักตระกร้อ แบดมินตัน วอลเลย์บอลหญิง และฟุตซอล

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท คือ วอลเลย์บอลหญิง และฟุตซอล จึงขอให้คัดเลือกส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาและข้าราชการที่สนใจเข้าร่วมเป็นกองเชียร์ของกระทรวงศึกษาธิการในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งจะมีประกวดกองเชียร์ในพิธีปิดด้วย

การรับฟังสรุปแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายนนี้ เวลา 9.30 น. ที่หอประชุมคุรุสภา ซึ่งที่ผ่านมา สนช. ได้ไปจัดเสวนาและรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษาไทยมาแล้วหลายครั้งในต่างจังหวัด จึงต้องการมาสรุปผลการเดินสายในการปฏิรูปการศึกษา โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ แต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว รัฐมนตรีทั้ง 3 ท่านติดภารกิจในการเดินทางสลับไปร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งเสด็จฯ แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ และสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2558 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หาก สนช.ไม่ได้เลื่อนการประชุมในครั้งนี้ จะมอบให้นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการ กอศ. (ซึ่งจะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 1 ตุลาคมนี้) เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

การจัดตั้งสถาบันภูมิราชธรรม  ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้จัดตั้งสถาบันดังกล่าวเป็นสถาบันการอุดมศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ และอยู่ในอุปถัมภ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยการจัดตั้งสถาบันดังกล่าว เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในปี พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการศึกษาและศิลปวิทยาการ โดยตั้งอยู่ที่บริเวณ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในพื้นที่ 436 ไร่ โดยมีกองทุนประเดิม 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะใช้งบประมาณของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดให้เป็นรายปี รวมถึงเงินหรือทรัพย์ที่มีผู้อุทิศให้ คาดว่าจะเปิดทำการเรียนการสอนรุ่นแรกได้ในปีการศึกษา 2561

ทั้งนี้ ได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปหารือขั้นตอนต่าง ๆ กับคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายใต้โครงการ "โรงเรียนดีใกล้บ้าน"  โดยการพัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก 310 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อรองรับเด็กจากโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 20 คน ซึ่งมีอยู่จำนวน 827 โรงเรียนมาเรียนร่วม โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงปี 2559-2560 จำนวน 421 โรงเรียน และปี 2561 อีกจำนวน 406 โรงเรียน

ทั้งนี้ ขอให้ รมช.ศึกษาธิการ และผู้บริหาร สพฐ. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อติดตามรับฟังสภาพปัญหาความต้องการ  และใช้ประโยชน์เพื่อสรุปรายงานต่อนายกรัฐมนตรีในรูปแบบ VTR (Video Tape Recorder) เนื่องจากเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

การติดตามแผนการจัดสอบ O-NET  ขอให้เชิญสถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ (สทศ.) มา Brief Back แผนและขั้นตอนการทดสอบ O-NET ในปีการศึกษาหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าจะเป็นข้อสอบที่มีคุณภาพ

กล้องจุลทรรศน์แบบพกพา  เป็นอุปกรณ์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบให้ สพฐ. เพื่อเป็นสื่อในการเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน สามารถซูมได้มากกว่า 200 เท่า เมื่อทดลองนำไปใช้พบว่านักเรียนสนใจและสนุกกับการเรียนมากขึ้น เพราะสามารถส่องอะไรก็ได้ และสามารถนำไปแสดงผลให้เห็นทันทีในหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือขึ้นจอใหญ่ได้ ซึ่ง สพฐ. ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนสนุกกับการเรียนมากขึ้น

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  ต้องการรับฟังความก้าวหน้าของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ตาม พ.ร.บ.ฉบับเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2542 เพื่อจะได้ชี้จุดในการร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ และทิศทางที่จะเขียน รวมทั้งนำไปพิจารณาถึงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการในอนาคต

การขออนุมัติลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย  ซึ่งขอให้ สกอ.เร่งรัดให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 13 แห่ง เสนอเพื่อพิจารณา เพื่อไม่ให้ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับขอให้กระทรวงศึกษาธิการกำกับดูแลดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

การเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของเอเปค ครั้งที่ 6  โดย รมว.ศึกษาธิการ และคณะผู้แทนไทย จะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2559 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) พิจารณาว่าส่วนใดมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบหรือให้ ความเห็นชอบก่อนไปเข้าร่วมประชุมหรือกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้

รับทราบการตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเผยแพร่เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2559 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (คำย่อ ดท. : MDE) และยกเลิกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด

การดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน  ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และทุกหน่วยงานที่มีสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเน้นความปลอดภัยในการจัดรถยนต์รับ-ส่งนักเรียนนักศึกษา โดยขอให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรฯ อย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามให้นักเรียนขึ้นนั่งบนหลังคารถ นอกจากนี้ ขอให้จัดกิจกรรมการปลูกฝังวินัยจราจรขึ้นในโรงเรียน  ซึ่ง สพฐ.ควรผลิตเมนูด้านวินัยจราจร เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หรือแม้กระทั่งเกมต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น เกมตัวหนังสือ AEIOU ที่รับชมทางช่องทรูวิชั่นส์ ก็สามารถนำไปประยุกต์ในการจัดกิจกรรมให้เด็กสนุกและได้ความรู้ เป็นต้น

การลงโทษนักเรียน  ต้องการให้ สพฐ.กำหนดวิธีการและแนวทางในการลงโทษเด็กที่ชัดเจน เหมาะสมกับวัย และไม่เกินกว่าเหตุ บางกรณีที่เด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม สถานศึกษาอาจจะต้องมีส่วนร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการลงโทษเด็กด้วย

เสียงสะท้อนจากนักวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับฟังข้อเสนอแนะ คำชม และข้อติติงต่าง ๆ จากนักวิชาการและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) มาโดยตลอด ในขณะเดียวกันขอให้ติดตามนโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการที่กำลังดำเนินการ อาจดูเหมือนกระทรวงศึกษาธิการทำหลายเรื่องพร้อมกัน แต่ในการปฏิรูปการศึกษาหลายเรื่องเกี่ยวพันและเชื่อมโยงกัน อย่างไรก็ตามก่อนจะดำเนินการหรือกำหนดนโยบายเรื่องใด ๆ จะรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งระบบก่อน และวางแผนดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่จะไม่เป็นการสร้างปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ผลประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ(20 ก.ย. 2559)

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวย้ำเพิ่มเติมในที่ประชุมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ ในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยขอให้ทุกหน่วยงานจัดระบบดูแลช่วยเหลือ   มาตรการ และการชี้แจงทำความเข้าใจต่อสังคม รวมทั้งจัดระบบรายงานผล (Report) ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
20/9/2559

ที่มา : ข่าวสำนักรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

สพฐ.เผยแนวโน้มในอนาคต จะเพิ่มข้อสอบอัตนัย ในแบบฝึกท้ายบทให้มากขึ้น!!

สพฐ.เผยแนวโน้มในอนาคต จะเพิ่มข้อสอบอัตนัย ในแบบฝึกท้ายบทให้มากขึ้น!!..(2091)

คุณครูรู้ยัง!! ข้อสอบปลายปี ที่สามารถนำไปสอบได้ 1. ต้องมีแบบเขียนตอบ 2. ต้องวัดความคิดขั้นสูง 3. ต้องตรงตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดฯ 	4. กระบวนการพัฒนาต้องได้มาตรฐาน

คุณครูรู้ยัง!! ข้อสอบปลายปี ที่สามารถนำไปสอบได้ 1. ต้องมีแบบเขียนตอบ 2. ต้องวัดความคิดขั้นสูง 3. ต้อ..(14380)

คุณครูอ่านด่วน!! สพฐ. ประกาศ แนวทาง การใช้ข้อสอบ ในการสอบปลายปี ของผู้เรียน

คุณครูอ่านด่วน!! สพฐ. ประกาศ แนวทาง การใช้ข้อสอบ ในการสอบปลายปี ของผู้เรียน ..(6631)

แฉต้นตอ การศึกษาไทย ล้าหลัง สร้างพลเมืองเฉื่อยชา เด็กอ่านหนังสือไม่ออก

แฉต้นตอ การศึกษาไทย ล้าหลัง สร้างพลเมืองเฉื่อยชา เด็กอ่านหนังสือไม่ออก ..(12358)

มาแล้ว!! กรงุเทพมหานคร เปิดสอบ ผอ.-รองผอ.รร. รับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561

มาแล้ว!! กรงุเทพมหานคร เปิดสอบ ผอ.-รองผอ.รร. รับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561 ..(4195)

มาแล้ว!! สมศ.ประกาศรับรอง ผู้ประเมินภายนอก รอบ 4 ในระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา

มาแล้ว!! สมศ.ประกาศรับรอง ผู้ประเมินภายนอก รอบ 4 ในระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา ..(17038)


Tags
ผลประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ(20
ก.ย.
2559)
MBA
IELTS
chulatutor