sesli chat ehliyet sınav soruları
ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา จัดทำโดย สพฐ.
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

 ดาวน์โหลดที่นี่!   คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา  จัดทำโดย สพฐ.

ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา จัดทำโดย สพฐ.

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-01-23 เปิดอ่านแล้ว : 27011 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน
Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา จัดทำโดย สพฐ.

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดคดอทคอมขอนำสื่อการเรียนรู้ดีดีมาฝากพี่น้องที่รักการศึกษาทุกท่าน โดยสื่อในวันนี้คือ “คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา” ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

“คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา ” เล่มนี้จัดทํา ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางจัดการเรียนรู้สําหรับครูผู้สอนภาษาไทย ใช้แก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้วยวิธีการสอนแบบแจกลูกสะกดคํา ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นวิธีการสอนที่สร้างความเข้าใจทางภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทํา ให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้การจัดทํา “คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา” ได้มีการศึกษาค้นคว้าส่วนที่เป็นสาระความรู้จากหนังสือและตําราทางภาษาไทย สําหรับแนวทางการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลจัดทํา ขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการสอนภาษาไทย และด้านการวัดและประเมินผลจากสถาบันอุดมศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบภาษาไทย ครูผู้สอนภาษาไทย และนักวิชาการศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และการวัดและประเมินผลซึ่งครูผู้สอนหรือผู้ที่สนใจสามารถนําคู่มือนี้ไปใช้เป็นแนวทางการสอนอ่านเขียนภาษาไทย พัฒนาวิชาชีพหรือพัฒนาตนเองในด้านการสอนแก่นักเรียนในวัยเริ่มเรียน และซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยสามารถนํา ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้เป็นอย่างดีในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิคณะทํา งาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมจัดทําและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทํา หนังสือเล่มนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา” นี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเป็นสําคัญ หากมีข้อเสนอแนะประการใดโปรดแจ้งสํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนาต่อไป


>>ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่นี่<<

ที่มา : สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


แหล่งที่มา :

Tags
ดาวน์โหลดที่นี่!
คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา
จัดทำโดย
สพฐ.
Advertisement

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"..(904)

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!!บัตรคำภาษาไทยชั้นป.๓

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!!บัตรคำภาษาไทยชั้นป.๓ ..(875)

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!!บัตรคำภาษาไทยชั้นป.๒ กว่า ๒๘๐ คำ

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!!บัตรคำภาษาไทยชั้นป.๒ กว่า ๒๘๐ คำ ..(791)

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!!บัตรคำภาษาไทยชั้นป.๑ กว่า ๑๗๐ คำ

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!!บัตรคำภาษาไทยชั้นป.๑ กว่า ๑๗๐ คำ ..(1426)

ดาวน์โหลดด่วนที่นี่! คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.๖ ม.๓ ม.๖ เพื่อใช้เตรียมสอบโอเน็ต จาก สทศ.

ดาวน์โหลดด่วนที่นี่! คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.๖ ม.๓ ม.๖ เพื่อใช้เตรียมสอบโอเน็ต จาก สทศ. ..(4816)

ดาวน์โหลดที่นี่ โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็ก คำนวณได้พร้อมกันหลายคน

ดาวน์โหลดที่นี่ โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็ก คำนวณได้พร้อมกันหลายคน ..(5308)

ดาวน์โหลดที่นี่ หนังสือ ฝึกคิดพิชิต คณิตPISA

ดาวน์โหลดที่นี่ หนังสือ ฝึกคิดพิชิต คณิตPISA ..(3133)

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฟอร์ม SAR สถานศึกษา ระดับ ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฟอร์ม SAR สถานศึกษา ระดับ ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน ..(10780)

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน