จะสอบครูอ่านด่วน! นโยบายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

จะสอบครูอ่านด่วน! นโยบายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จะสอบครูอ่านด่วน! นโยบายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-01-24 เปิดอ่านแล้ว : 59088 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

จะสอบครูอ่านด่วน! นโยบายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสอบบรรจุครูผู้ช่วยและเป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนของโรงเรียนจึงได้นำเอกสารชุดนี้มาเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจนำไปศึกษาครับ

    การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรากฐานของการศึกษาของคนไทยซึ่งเป็นภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านมาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ปฏิรูปการศึกษาโดยมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกําาหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนการดําาเนินงานตามเอกสารฉบับนี้และขอขอบคุณคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่านที่มีส่วนผลักดันให้การกําาหนดนโยบายสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

                                                                                                                                                    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                                                                                                                                                    กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่!

ที่มา : สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดที่ี่นี่!! คู่มือการจัดสอบ ข้อสอบกลาง ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดที่ี่นี่!! คู่มือการจัดสอบ ข้อสอบกลาง ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 ปีการศึกษา 2560 ..(9057)

ดาวน์โหลดที่ี่นี่!! คู่มือการจัดสอบ ข้อสอบกลาง ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดที่ี่นี่!! คู่มือการจัดสอบ ข้อสอบกลาง ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 ปีการศึกษา 2560 ..(1997)

ดาวน์โหลดที่นี่! คลังข้อสอบกลาง ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 ปีการศึกษา 2557-2559

ดาวน์โหลดที่นี่! คลังข้อสอบกลาง ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 ปีการศึกษา 2557-2559 ..(72072)

ดาวน์โหลดที่นี่! แบบฟอร์ม SAR คุณครู ไฟล์ word ปรับปรุงได้  ฉบับ 4 มาตรฐาน

ดาวน์โหลดที่นี่! แบบฟอร์ม SAR คุณครู ไฟล์ word ปรับปรุงได้ ฉบับ 4 มาตรฐาน ..(22410)

ดาวน์โหลดที่นี่! แบบฟอร์ม SAR คุณครู ไฟล์ word ปรับปรุงได้  ฉบับ 4 มาตรฐาน

ดาวน์โหลดที่นี่! แบบฟอร์ม SAR คุณครู ไฟล์ word ปรับปรุงได้ ฉบับ 4 มาตรฐาน ..(1029)

ดาวน์โหลดที่นี่! แบบฟอร์ม SAR สถานศึกษา ระดับ ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน พร้อมไฟล์ปกสวยๆ ครับ

ดาวน์โหลดที่นี่! แบบฟอร์ม SAR สถานศึกษา ระดับ ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน พร้อมไฟล์ปกสวยๆ ครับ ..(20981)

เกิดเป็นครูไทย ต้องทำอะไรบ้าง?

เกิดเป็นครูไทย ต้องทำอะไรบ้าง? ..(1782)

อ่านที่นี่!! สพฐ. ชี้แจง การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ

อ่านที่นี่!! สพฐ. ชี้แจง การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษ..(5469)


Tags
จะสอบครูอ่านด่วน!
นโยบายปีงบประมาณ
พ.ศ.
๒๕๖๐
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
MBA
IELTS
chulatutor