sesli chat ehliyet sınav soruları
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับอาจารย์ 4 อัตรา 6-28 กุมภาพันธ์ 2560
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับอาจารย์ 4 อัตรา 6-28 กุมภาพันธ์ 2560

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับอาจารย์ 4 อัตรา 6-28 กุมภาพันธ์ 2560

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-02-09 เปิดอ่านแล้ว : 2035 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน
Advertisement

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับอาจารย์ 4 อัตรา 6-28 กุมภาพันธ์ 2560


ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

 

ด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน ๒ อัตรา สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา และสังกัด คณะเทคโนโลยีสังคม จํานวน ๑ อัตรา

 

ชื่อตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) เพศชาย / หญิง

(๓) มีสุขภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ความประพฤติเรียบรอยสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

(๔) ไม่เป็นโรคติดต่อรายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ

(๕) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์

(๖) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะดําเนินการรับสมัคร เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีวุฒิการศึกษาตรงตามที่ระบุไว้เท่านั้น

 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง ๖๒/๑ ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ ๖ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ -๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ที่มา : http://www. ksu.ac.th

แหล่งที่มา :

Tags
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รับอาจารย์
4
อัตรา
6-28
กุมภาพันธ์
2560
Advertisement

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับอาจารย์ 4 อัตรา 6-28 กุมภาพันธ์ 2560

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับอาจารย์ 4 อัตรา 6-28 กุมภาพันธ์ 2560..(2036)

แชร์ด่วน! รับ ครูช่าง จำนวน 2 อัตรา เงินเดือนเริ่ม 25,000 บาท

แชร์ด่วน! รับ ครูช่าง จำนวน 2 อัตรา เงินเดือนเริ่ม 25,000 บาท..(845)

 แชร์ด่วน! กฟผ.เตรียมเปิดรับสมัครงาน ปี ๒๕๖๐ เปิดอ่านคุณสมบัติที่นี่!

แชร์ด่วน! กฟผ.เตรียมเปิดรับสมัครงาน ปี ๒๕๖๐ เปิดอ่านคุณสมบัติที่นี่! ..(4027)

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน 723 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2559

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน จำ..(717)

สมัครด่วน!  กรมยุทธศึกษาทหารบกเปิดสอบสัสดี (วุฒิม.๖)จำนวน ๑๐๐ อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่าง ๑๕-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

สมัครด่วน! กรมยุทธศึกษาทหารบกเปิดสอบสัสดี (วุฒิม.๖)จำนวน ๑๐๐ อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่าง ๑๕-..(1118)

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2559

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำน..(597)

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-31 มีนาคม พ.ศ. 2559

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำน..(541)

กรมชลประทาน รับสมัคร 735 อัตรา วุฒิปวช.ทุกสาขา-ปวส.ทุกสาขา - ป.ตรี สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 15-26 กุมภาพันธ์ 2559

กรมชลประทาน รับสมัคร 735 อัตรา วุฒิปวช.ทุกสาขา-ปวส.ทุกสาขา - ป.ตรี สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 15-2..(1093)

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน