สพม.26 เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว รวม 14 อัตรา 6 ตำแหน่ง สมัคร 16-22ก.พ.2560
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

สพม.26 เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว รวม 14 อัตรา 6 ตำแหน่ง สมัคร 16-22ก.พ.2560

สพม.26 เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว รวม 14 อัตรา 6 ตำแหน่ง สมัคร 16-22ก.พ.2560

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-02-14 เปิดอ่านแล้ว : 2371 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

สพม.26 เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว รวม 14 อัตรา 6 ตำแหน่ง สมัคร 16-22ก.พ.2560

สพม.26 เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว รวม 14 อัตรา สมัคร 16-22ก.พ.2560

ขอบคุณข้อมูลจาก สพม.26 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง

1.1  ตำแหน่งพนักงานราชการ

1.1.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน  ค่าตอบแทน 18,000 บาท / เดือน  จำนวน  6  อัตรา

(1)  โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  จำนวน  3  อัตรา สาขาวิชาที่รับสมัครดนตรีไทย , ดนตรีสากล , ภาษาจีน

(2)  โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร  จำนวน  1  อัตรา สาขาวิชาที่รับสมัครฟิสิกส์

(3)  โรงเรียนแกดำวิทยาคาร  จำนวน  1  อัตรา สาขาวิชาที่รับสมัครเคมี

(4)  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์  จำนวน  1  อัตรา  

สาขาวิชาที่รับสมัครจิตวิทยาและการแนะแนว  

1.1.2  กลุ่มงานเทคนิค  ค่าตอบแทน 13,800 บาท / เดือน  จำนวน  1  อัตรา

(1)  โรงเรียนสารคามพิทยาคม      

1.2  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) ค่าตอบแทน 15,000 บาท / เดือน จำนวน  1  อัตรา  

- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

1.3  ตำแหน่งธุรการโรงเรียน  ค่าตอบแทน 15,000 บาท / เดือน จำนวน  1  อัตรา  

- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

1.4  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ค่าตอบแทน 9,000 บาท / เดือน จำนวน  2  อัตรา

- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

1.5  ตำแหน่งนักการภารโรง  (โครงการ  SP2) ค่าตอบแทน 9,000 บาท / เดือน จำนวน  3  อัตรา     

- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานราชการ 

1. กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน 

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอื่น ที่ ก.ค.ศ.รับรอง  และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามรายละเอียดตำแหน่งตามประกาศนี้ 

1.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้  เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน  เว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา

2. กลุ่มงานเทคนิค  

-  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา

-  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้  เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน  เว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) 

-  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา

-  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546  หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้  เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน  เว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา

4.ตำแหน่งธุรการโรงเรียน   -  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 5.ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

-  ได้รับวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าขึ้นไป 6.ตำแหน่งนักการภารโรง  

-  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

        ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร    หลักฐานด้วยตนเอง  ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26  ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม – ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 16 - 22  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


ที่มา :http://www.ses26.go.th/2014/News_view.php?id=1352

แหล่งที่มา :

Tags
สพม.26
เปิดสอบพนักงานราชการครู
และลูกจ้างชั่วคราว
รวม
14
อัตรา
6
ตำแหน่ง
สมัคร
16-22ก.พ.2560
loading...

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา รับสมัคร 14-20 ก.พ.2560

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา รับสมัคร 14-20 ก.พ.2560..(5087)

แชร์ด่วน! สพม.33 เปิดสอบพนักงานราชการครู 36 อัตรา สมัคร 14-20ก.พ.2560

แชร์ด่วน! สพม.33 เปิดสอบพนักงานราชการครู 36 อัตรา สมัคร 14-20ก.พ.2560..(3020)

สพม.26 เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว รวม 14 อัตรา 6 ตำแหน่ง สมัคร 16-22ก.พ.2560

สพม.26 เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว รวม 14 อัตรา 6 ตำแหน่ง สมัคร 16-22ก.พ.2560 ..(2372)

เช็คด่วน! สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดสอบพนักงานราชการและครูพี่เลี้ยง 10 อัตรา

เช็คด่วน! สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดสอบพนักงานราชการและครูพี่เลี้ยง 10 อัตรา ..(5499)

เช็คด่วน! สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ 20 อัตรา สมัคร8-14กุมภาพันธ์ 2560

เช็คด่วน! สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ 20 อัตรา สมัคร8-14กุมภาพันธ์ 2560..(2823)

เช็คด่วน! สพป. อบลราชธานี เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

เช็คด่วน! สพป. อบลราชธานี เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ..(12353)

ด่วนมาก! สพป.ชลบุรี เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการ 8 อัตรา 8-16 ก.พ. 60

ด่วนมาก! สพป.ชลบุรี เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการ 8 อัตรา 8-16 ก.พ. 60..(904)

กศน.เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา สมัคร 14-20 ก.พ.2560

กศน.เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา สมัคร 14-20 ก.พ.2560 ..(4008)


Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน
MBA
IELTS
chulatutor