สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
อ่านที่นี่! 16 ลักษณะการวางแผนการเรียนการสอนที่ดี
อ่านที่นี่! 16 ลักษณะการวางแผนการเรียนการสอนที่ดี

Advertisement

Advertisement

อ่านที่นี่! 16 ลักษณะการวางแผนการเรียนการสอนที่ดี

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-04-05 เปิดอ่านแล้ว : 3949 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

อ่านที่นี่! 16 ลักษณะการวางแผนการเรียนการสอนที่ดี

Advertisement

การเรียนรู้ของผู้เรียนจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถ้าผู้วางแผนการเรียนรู้ได้คำนึงถึงลักษณะการเรียนรู้ที่ดี วิธีการเรียนรู้หลักการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  หลักการสอนที่มีประสิทธิภาพและลักษณะการเรียนการสอนที่ดี  ดังที่นำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป ลักษณะการเรียนการสอนที่ดี  มีดังต่อไปนี้


1. ต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล


2. เน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก

Advertisement


3. ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน


4. ต้องเป็นที่น่าสนใจ  ไม่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่าย

Advertisement


5. ต้องดำเนินไปด้วยความเมตตากรุณาต่อผู้เรียน


6. ต้องท้าทายให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้


7. ต้องตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสมที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้


8. ต้องสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  โดยการปฏิบัติจริง


9. ต้องสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้


10. ต้องมีจุดมุ่งหมายของการสอน


11. ต้องสามารถเข้าใจผู้เรียน


12. ต้องคำนึงถึงภูมิหลังของผู้เรียน


13. ต้องไม่ยึดวิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้น


14. การเรียนการสอนที่ดีเป็นพลวัตร  (Dynamic)  คือ  มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านการจัดกิจกรรม การสร้างบรรยากาศ รูปแบบ  เนื้อหาสาระ  เทคนิควิธี  ฯลฯ


15. ต้องสอนในสิ่งที่ไม่ไกลตัวผู้เรียนมากเกินไป


16. ต้องมีการวางแผนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ       

ขอขอบคุณข้อมูล จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/wika/2009/12/01/entry-1

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด ขยะแยกก่อนทิ้ง (ไฟล์ JPG และ PDF)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด ขยะแยกก่อนทิ้ง (ไฟล์ JPG และ PDF)..(3708)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด หลักธรรมประจำใจ (ไฟล์ JPG และ PDF)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด หลักธรรมประจำใจ (ไฟล์ JPG และ PDF)..(3869)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด วันต่อต้านยาเสพติด (ไฟล์ JPG และ PDF)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด วันต่อต้านยาเสพติด (ไฟล์ JPG และ PDF)..(4665)

คุณครูอ่านที่นี่!! 20 คำถาม ไขข้อข้องใจ หลักเกณฑ์ ว 21/2560

คุณครูอ่านที่นี่!! 20 คำถาม ไขข้อข้องใจ หลักเกณฑ์ ว 21/2560..(9329)

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่! สื่อการเรียนรู้ วันสุนทรภู่ (ไฟล์ pdf - jpg)

ดาวน์โหลดที่นี่! สื่อการเรียนรู้ วันสุนทรภู่ (ไฟล์ pdf - jpg) ..(17431)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ เรื่อง วันไหว้ครู (ไฟล์ JPG และ PDF)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ เรื่อง วันไหว้ครู (ไฟล์ JPG และ PDF)..(11773)

ดาวน์โหลดที่นี่!! คู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2560

ดาวน์โหลดที่นี่!! คู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2560 ..(9918)

ดาวน์โหลดที่นี่ แผนเตรียมประสบการณ์+สื่อ ตามหลักสูตร ปฐมวัย 2560

ดาวน์โหลดที่นี่ แผนเตรียมประสบการณ์+สื่อ ตามหลักสูตร ปฐมวัย 2560..(12316)

Advertisement

ภาษาอังกฤษกับสังคมไทยในปัจจุบัน

ภาษาอังกฤษกับสังคมไทยในปัจจุบัน..(4297)

เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI

เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1..(2084)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อแต่งห้องชุด วันวิสาขบูชา (ไฟล์ JPG และ PDF)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อแต่งห้องชุด วันวิสาขบูชา (ไฟล์ JPG และ PDF)..(9242)

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.6 (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.6 (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! ) ..(9268)

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.5 (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.5 (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )..(7744)


Tags
อ่านที่นี่!
16
ลักษณะการวางแผนการเรียนการสอนที่ดี
MBA
IELTS
chulatutor