sesli chat rent a car antalya antalya oto kiralama ehliyet sınav soruları
คุณพ่อคุณแม่โหลดด่วน! รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

คุณพ่อคุณแม่โหลดด่วน! รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย

คุณพ่อคุณแม่โหลดด่วน! รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-04-06 เปิดอ่านแล้ว : 20829 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

คุณพ่อคุณแม่โหลดด่วน! รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย

คุณพ่อคุณแม่โหลดด่วน! รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย

เอกสารฉบับนี้นำเสนอการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ในการพัฒนาตามวัย เพื่อนำเสนอรูปแบบกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงดูเด็ก ในช่วงอายุ 3-5 ปีแรกของชีวิต โดยมุ่งเน้นกระบวนการในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคมของเด็ก

เนื้อหาประกอบไปด้วย


- คำนำ


- บทนำ


การเตรียมความพร้อมของเด็กอายุ 3-5 ปี ในการเริ่มชีวิต “วัยอนุบาล” มีอะไรบ้าง


เด็กอายุ 3 ปี ถามได้ถามดี


เด็กอายุ 4 ปี เรื่อง เล่น เล่น ก็เป็นการเรียนรู้


เด็กอายุ 5 ปี “มีเพื่อน..มีสังคม”


เรียนรู้รองด้าน


เกมสนุก สนุก หนูชอบ

................................................................................................................

คำนำ

การจัดกระบวนการเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้มีความสำคัญต่อชีวิตเด็กปฐมวัย 0-6 ปีเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นวัยที่สิ่งแวดล้อมรอบตัวและผู้คนรอบข้างล้วนแล้วแต่มีผลให้เกิดการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่เป็นรากฐานของบุคลิก อุปนิสัย และการเจริญเติบโตของสมอง ส่งผลต่อสติปัญญา ความรู้สึกนึกคิด ทักษะชีวิต สมรรถนะและความสามารถของเด็ก

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัย เพื่อนำเสนอรูปแบบกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงดูเด็กในช่วงอายุ 3-5 ปีแรกของชีวิต โดยหวังว่าแนวคิดและตัวอย่างนี้จะเป็นประโยชน์ในการเลี้ยงดูเด็กอายุ 3-5 ปีทุกคนและสำนักงานขอขอบคุณนายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป ที่ได้ทำการวิจัยเรื่องนี้

รองศาสตรจารย์ธงทอง จันทรางศุ

เลขาธิการสภาการศึกษา

..........................................................................................................

ตัวอย่างหนังสือ


................................................

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ด้านล่างนี้ครับ

ดาวน์โหลด>>

ที่มา : สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา

แหล่งที่มา :

Tags
คุณพ่อคุณแม่โหลดด่วน!
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ
3-5
ปี
ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย
loading...

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

7 กิจกรรมหนุนศักยภาพ“เด็กพิเศษ”

7 กิจกรรมหนุนศักยภาพ“เด็กพิเศษ”..(1636)

อ่านที่นี่! 7 เทคนิคสอนลูกรักให้จิตใจดี

อ่านที่นี่! 7 เทคนิคสอนลูกรักให้จิตใจดี ..(1504)

แนวการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ระดับประถม-มัธยม ครบทุกกลุ่มสาระฯ

แนวการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ระดับประถม-มัธยม ครบทุกกลุ่มสาระฯ ..(3252)

ทำความเข้าใจกับ โรคสมาธิสั้น (ADHD)

ทำความเข้าใจกับ โรคสมาธิสั้น (ADHD)..(4072)

ภาวะเครียดในเด็ก ที่พ่อแม่ต้องรู้

ภาวะเครียดในเด็ก ที่พ่อแม่ต้องรู้..(3621)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6..(7282)

ดาวน์โหลดที่นี่! แบบฝึกหัด คัดลายมือ นำไปใช้ได้กับทุกคน

ดาวน์โหลดที่นี่! แบบฝึกหัด คัดลายมือ นำไปใช้ได้กับทุกคน..(15699)

ดาวน์โหลดด่วนที่นี่! ข้อสอบกลาง ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลดด่วนที่นี่! ข้อสอบกลาง ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 ปีการศึกษา 2558 ..(3094)

Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน
MBA
IELTS
chulatutor