sesli chat ehliyet sınav soruları
ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! หนังสือการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! หนังสือการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! หนังสือการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-04-11 เปิดอ่านแล้ว : 2758 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน
Advertisement

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! หนังสือการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย

เอกสาร การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ ครั้งที่ 1 ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ เรื่องการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย

โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัยในประเทศไทยครอบคลุมตั้งแต่ความหมายและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

ความสำคัญของการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย นโยบายรัฐบาลในการดูแลและจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย

รวมถึงโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ดำเนินการในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดการศึกษาเพื่อปวงชน

เป้าหมายที่ 1 การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย (EFA Goal1: Early Childhood Care and Education)

สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องและสร้างเสริมให้การดูแลเด็กปฐมวัยเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ

เกิดประโยชน์แก่เด็ก ผู้ปกครอง และผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายต่อไป

สารบัญ

ความหมายและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

ความสำคัญของการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

สภาพการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทย

หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการจัดบริการเพื่อดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

การขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงนโยบาย

ข้อมูลเด็กปฐมวัย 0-5 ปี

โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ดำเนินการในประเทศไทย
แนวทางการขับเคลื่อนงานต่อไป
ตัวชี้วัด เป้าหมายที่ 1 การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย

ตัวอย่างหนังสือ>>

.....................................................................................................................................................................


>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

.....................................................................................................................................................................

แหล่งที่มา :

Tags
ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!
หนังสือการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย
Advertisement

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

ดาวน์โหลดที่นี่ หนังสือ ฝึกคิดพิชิต คณิตPISA

ดาวน์โหลดที่นี่ หนังสือ ฝึกคิดพิชิต คณิตPISA ..(2530)

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฟอร์ม SAR สถานศึกษา ระดับ ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฟอร์ม SAR สถานศึกษา ระดับ ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน ..(9678)

รวมไว้ให้แล้วที่นี่! แผนการสอน ชั้นป.๑ -ม.๖

รวมไว้ให้แล้วที่นี่! แผนการสอน ชั้นป.๑ -ม.๖..(54125)

คลิกที่นี่! สอนทำดอกไม้ติดขอบบอร์ดที่นี่!

คลิกที่นี่! สอนทำดอกไม้ติดขอบบอร์ดที่นี่! ..(4800)

อ่านที่นี่! เทคนิคการให้การบ้าน อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านที่นี่! เทคนิคการให้การบ้าน อย่างมีประสิทธิภาพ..(3900)

10 หลักการ เลือกใช้สื่อการสอน

10 หลักการ เลือกใช้สื่อการสอน..(966)

10 วิธีทำให้ชีวิตการเป็นครูมีความสุข

10 วิธีทำให้ชีวิตการเป็นครูมีความสุข..(38228)

อ่านที่นี่! ข้าราชการ มาทำงานสายเกินกำหนด หมดสิทธิ์เลื่อนเงินเดือน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด)

อ่านที่นี่! ข้าราชการ มาทำงานสายเกินกำหนด หมดสิทธิ์เลื่อนเงินเดือน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด) ..(93146)

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน