sesli chat ehliyet sınav soruları
อ่านที่นี่ 7 ปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียน
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

อ่านที่นี่ 7 ปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียน

อ่านที่นี่ 7 ปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-04-16 เปิดอ่านแล้ว : 1617 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน
Advertisement

อ่านที่นี่ 7 ปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียน

ข้อมูลนี้เป็นผลสำรวจจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด 225 เขต จากการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียนมีทั้งหมด 7 ปัญหาดังนี้

  1.(65เขต) นักเรียนขาดแรงจูงใจขาดความกระตือรือร้นในการเรียน

  2.(51เขต) นักเรียนมาจากครอบครัวที่ขาดความพร้อมขาดความเอาใจใส่มีปัญหา

  3.(46เขต)นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์

  4.(46เขต) นักเรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น

  5.(43เขต) นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน

  6.(43เขต) นักเรียนมีปัญหาการอ่านเขียนและสื่อสารภาษาไทย

  7.(12เขต)นักเรียนมีจำนวนมากเกินไป

ปัญหาด้านวิธีการเรียนการสอนของครูมีทั้งหมด 4 ปัญหาดังนี้

  1. (101 เขต) ครูขาดเทคนิควิธีการสอนที่ถูกต้องเหมาะสมทันสมัย

  2. (61 เขต) ขาดครู ครูไม่ครบชั้น

  3. (58 เขต) ครูมีภาระงานมากเกินไป

  4. (31 เขต) ครูขาดทักษะด้าน IT และเทคโนโลยี และขาดสื่ออุปกรณ์

ที่มา :การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

..................................................................................................................................

แหล่งที่มา :

Tags
อ่านที่นี่
7
ปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียน
Advertisement

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"..(904)

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!!บัตรคำภาษาไทยชั้นป.๓

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!!บัตรคำภาษาไทยชั้นป.๓ ..(876)

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!!บัตรคำภาษาไทยชั้นป.๒ กว่า ๒๘๐ คำ

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!!บัตรคำภาษาไทยชั้นป.๒ กว่า ๒๘๐ คำ ..(791)

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!!บัตรคำภาษาไทยชั้นป.๑ กว่า ๑๗๐ คำ

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!!บัตรคำภาษาไทยชั้นป.๑ กว่า ๑๗๐ คำ ..(1426)

ดาวน์โหลดด่วนที่นี่! คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.๖ ม.๓ ม.๖ เพื่อใช้เตรียมสอบโอเน็ต จาก สทศ.

ดาวน์โหลดด่วนที่นี่! คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.๖ ม.๓ ม.๖ เพื่อใช้เตรียมสอบโอเน็ต จาก สทศ. ..(4817)

ดาวน์โหลดที่นี่ โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็ก คำนวณได้พร้อมกันหลายคน

ดาวน์โหลดที่นี่ โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็ก คำนวณได้พร้อมกันหลายคน ..(5308)

ดาวน์โหลดที่นี่ หนังสือ ฝึกคิดพิชิต คณิตPISA

ดาวน์โหลดที่นี่ หนังสือ ฝึกคิดพิชิต คณิตPISA ..(3133)

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฟอร์ม SAR สถานศึกษา ระดับ ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฟอร์ม SAR สถานศึกษา ระดับ ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน ..(10780)

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน