sesli chat rent a car antalya antalya oto kiralama ehliyet sınav soruları
ดาวน์โหลดที่นี่! หนังสือแนวทางการพัฒนา อัตลักษณ์ผู้เรียน การศึกษาภาคบังคับ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลดที่นี่! หนังสือแนวทางการพัฒนา อัตลักษณ์ผู้เรียน การศึกษาภาคบังคับ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

ดาวน์โหลดที่นี่! หนังสือแนวทางการพัฒนา อัตลักษณ์ผู้เรียน การศึกษาภาคบังคับ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-04-17 เปิดอ่านแล้ว : 3009 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดที่นี่! หนังสือแนวทางการพัฒนา อัตลักษณ์ผู้เรียน การศึกษาภาคบังคับ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศการศึกษา “๕ นโยบายทั่วไป ๗ นโยบายเฉพาะ และ ๑๐ นโยบายเร่งด่วน” เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ประเทศด้านการพัฒนาการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพความเข้มแข็งประชาชน พร้อมเป็นพลเมืองอาเซียนและมีศักยภาพการแข่งขันในระบบ เศรษฐกิจ (Economic Based Society : EBS) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดทิศทาง นโยบาย และจุดเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ภายใต้วิสัยทัศน์ “การศึกษา ขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานการศึกษา ภาคบังคับ ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการและประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการสร้างรากฐาน ด้านการศึกษา ภายใต้ปณิธาน.. “การศึกษาภาคบังคับรากฐานการพัฒนาอัตลักษณ์คนไทย”

จึงจัดทำแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อเชื่อมโยง แผนงาน โครงการตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นการพัฒนาของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสนองอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยยึดหลักการบริหาร จัดการเชิงบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์รองรับการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กร ชุมชนทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการ จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับคนไทย ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ และเจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่จะเปลี่ยนผ่านประเทศด้วยการปฏิรูปการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคาดหวังว่า แนวทางการพัฒนา อัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน จะเป็นกรอบทิศทางการพัฒนา ประสิทธิภาพสู่สถานศึกษาแห่งคุณภาพที่มีศักยภาพบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามภารกิจ อย่างมีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จึงขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดทำเอกสารแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ไว้ ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 


ท่านสามารถ Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นเอกสาร 4 สี จำนวนประมาณ 105 หน้า สามารถDownload เอกสาร ได้คลิ๊กที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลด : เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน "

แหล่งที่มา :

Tags
ดาวน์โหลดที่นี่!
หนังสือแนวทางการพัฒนา
อัตลักษณ์ผู้เรียน
การศึกษาภาคบังคับ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
loading...

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

ตัวแทนครูยื่นหนังสือถึงนายกให้ช่วย ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ช.พ.ค.

ตัวแทนครูยื่นหนังสือถึงนายกให้ช่วย ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ช.พ.ค...(85)

ก.ค.ศ. เห็นชอบ หลักสูตรคูปองครู ปี 2560 จำนวน 1,455 หลักสูตร  สามารถใช้ได้กับทุกวิทยฐานะ

ก.ค.ศ. เห็นชอบ หลักสูตรคูปองครู ปี 2560 จำนวน 1,455 หลักสูตร สามารถใช้ได้กับทุกวิทยฐานะ ..(1636)

ก.ค.ศ. เห็นชอบหลักเกณฑ์ สอบศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

ก.ค.ศ. เห็นชอบหลักเกณฑ์ สอบศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ...(409)

ด่วนที่สุด! ก.ค.ศ. จัดสรรคืนอัตราว่างครูผู้ช่วย กว่า 20,000 อัตรา

ด่วนที่สุด! ก.ค.ศ. จัดสรรคืนอัตราว่างครูผู้ช่วย กว่า 20,000 อัตรา ..(9392)

สพฐ.ใช้กิจกรรมลูกเสืออบรม110ผอ.เขตพื้นที่ฯใหม่

สพฐ.ใช้กิจกรรมลูกเสืออบรม110ผอ.เขตพื้นที่ฯใหม่..(424)

สพฐ.ตั้งเป้าปี 61 โรงเรียนไร้ขยะทุกโรง

สพฐ.ตั้งเป้าปี 61 โรงเรียนไร้ขยะทุกโรง..(869)

"หมอธี"ปลุกเด็กม.2 สู้ศึกPISA..(360)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาค..(9126)

Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน
MBA
IELTS
chulatutor