สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ใครว่างไปสมัครเลย! โรงเรียนเพลินพัฒนา รับสมัครครูผู้สอน 10 ตำแหน่ง
ใครว่างไปสมัครเลย! โรงเรียนเพลินพัฒนา รับสมัครครูผู้สอน 10 ตำแหน่ง

Advertisement

Advertisement

ใครว่างไปสมัครเลย! โรงเรียนเพลินพัฒนา รับสมัครครูผู้สอน 10 ตำแหน่ง

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-05-07 เปิดอ่านแล้ว : 5867 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

ใครว่างไปสมัครเลย! โรงเรียนเพลินพัฒนา รับสมัครครูผู้สอน 10 ตำแหน่ง

Advertisement

โรงเรียนเพลินพัฒนา

เป็นโรงเรียนแนวใหม่ที่เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมปลายต้องการรับสมัครครูไฟแรงที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อสร้างเด็กไทยสายพันธุ์ใหม่ให้สนุกกับการเรียนรู้ และมีศักยภาพรอบด้าน เปิดรับตำแหน่งต่างๆดังนี้

คุณสมบัติตำแหน่งงาน

Advertisement


๑. ครูธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา(ครูฟิสิกส์ระดับมัธยม)    ๑  อัตรา

Advertisement

  คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- สอนวิทยาศาสตร์ระดับ ม.1-ม.6

๒. ครูธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา (ครูวิทยาศาสตร์ประถมปลาย) ๑  อัตรา

  คุณสมบัติ

    -  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. ครูมานุุษกับโลก (ครูวิทยาศาสตร์ประถมต้น)  ๑  อัตรา

คุณสมบัติ

    - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. ครู ESL (ครูภาษาอังกฤษ)    ๓  อัตรา

  คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ โบราณคดี ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม

๕.  ครูภูมิปัญญาภาษาไทย(ครูภาษาไทย)  ๑ อัตรา

  คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ โบราณคดี ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา


๖. ครูการศึกษาพิเศษ   ๑  อัตรา

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป การศึกษาพิเศษ จิตวิทยาจิตวิทยาพัฒนาการ พัฒนาการเด็ก ครอบครัว วัยรุ่น

หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

- สนใจดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

๗. เจ้าหน้าที่มาตรฐานการศึกษาและเทียบโอน     ๑  อัตรา

  คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ศึกษาศาสตร์ การวัดและประเมินผล บริหารการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การวิจัยและการจัดการทางด้านการศึกษา

- มีความสามารถด้านการจัดการความรู้ หรือการวัดและประเมินผล

- มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสนใจงานวิจัยและพัฒนา 

๘.  เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ (VDO)

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาศิลปกรรม  สถาปัตยกรรมนิเทศศิลป์ ออกแบบจกแต่งภายใน เทคโนโลยีการศึกษา

ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถใช้โปรแกรมการออกแบบได้ เช่น Illustrator Photoshop InDesign flash Auto CAD  Premiere CS5

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ

และยินดีพิจารณาผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น

- รักงานด้านการศึกษา  และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่ 

- มีบุคลิกภาพดี  มนุษย์สัมพันธ์ดี  มีความรับผิดชอบสูง  ซื่อสัตย์ อดทน

- มีทัศนคติดีต่องานและองค์กร

- มีบุคลิกสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก

- มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  และภาษาอังกฤษ

ติดต่อสอบถาม :

ส่วนบุคคล โรงเรียนเพลินพัฒนา เลขที่ 33/39-40 หมู่ 17 ถนนสวนผัก

แขวงศาลาธรรสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

Advertisement

ใครว่างไปสมัครเลย! โรงเรียนเพลินพัฒนา รับสมัครครูผู้สอน 10 ตำแหน่ง

ใครว่างไปสมัครเลย! โรงเรียนเพลินพัฒนา รับสมัครครูผู้สอน 10 ตำแหน่ง ..(5868)

สพป.นครราชสีมา เขต 2 เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 14 อัตรา สมัคร 14-18 กุมภาพันธ์ 2560

สพป.นครราชสีมา เขต 2 เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 14 อัตรา สมัคร 14-18 กุมภาพันธ์ 2560..(4111)

แชร์ด่วน เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เปิดสอบผู้ช่วยครู จำนวน 5 อัตรา

แชร์ด่วน เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เปิดสอบผู้ช่วยครู จำนวน 5 อัตรา..(2010)

เช็คด่วน! องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู 13 อัตรา

เช็คด่วน! องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู 13 อัตรา..(1865)

Advertisement

เช็ดด่วน! อบจ.สกลนคร รับผู้ช่วยครู 5 อัตรา 14-27 ก.พ. 60

เช็ดด่วน! อบจ.สกลนคร รับผู้ช่วยครู 5 อัตรา 14-27 ก.พ. 60..(2917)

สพป.ชลบุรี เขต 1 รับพี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 อัตรา

สพป.ชลบุรี เขต 1 รับพี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 อัตรา..(1817)

เช็คด่วน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รับลูกจ้างชั่วคราว

เช็คด่วน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รับลูกจ้างชั่วคราว..(2824)

สพป.พิจิตร รับบุคลากรวิทย์-คณิต 3 อัตรา 14-22 ก.พ.60

สพป.พิจิตร รับบุคลากรวิทย์-คณิต 3 อัตรา 14-22 ก.พ.60..(2006)

Advertisement

เช็คด่วน! สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง งบขาดแคลนขั้นวิกฤต 4 อัตรา

เช็คด่วน! สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง งบขาดแคลนขั้นวิกฤต 4 อัตรา ..(6302)

สพป. เชียงราย เขต 1 รับครูวิกฤต 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 6-12 ก.พ. 60

สพป. เชียงราย เขต 1 รับครูวิกฤต 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 6-12 ก.พ. 60..(2137)

เช็คด่วน! สพป.พิจิตร เขต 2 เปิดรับครูธุรการ 5 อัตรา 1-9 กุมภาพันธ์

เช็คด่วน! สพป.พิจิตร เขต 2 เปิดรับครูธุรการ 5 อัตรา 1-9 กุมภาพันธ์..(1525)

สพป.ปทุมธานี รับสมัครครูธุรการ 8 อัตรา 1-7 ก.พ. 60

สพป.ปทุมธานี รับสมัครครูธุรการ 8 อัตรา 1-7 ก.พ. 60 ..(2743)

สพป. นครปฐม เขต 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา  วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2560

สพป. นครปฐม เขต 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2560..(1076)


Tags
ใครว่างไปสมัครเลย!
โรงเรียนเพลินพัฒนา
รับสมัครครูผู้สอน
10
ตำแหน่ง
MBA
IELTS
chulatutor