sesli chat rent a car antalya antalya oto kiralama ehliyet sınav soruları
ดาวน์โหลดที่นี่! สื่อ/นวัตกรรม พัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ เยอะมากๆ
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลดที่นี่! สื่อ/นวัตกรรม พัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ เยอะมากๆ

ดาวน์โหลดที่นี่! สื่อ/นวัตกรรม พัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ เยอะมากๆ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-05-07 เปิดอ่านแล้ว : 8061 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดที่นี่! สื่อ/นวัตกรรม พัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ เยอะมากๆ

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้นั่นคือ "หนังสือทำอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ : สื่อ/นวัตกรรม พัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ" ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำโดย สถาบันภาษาไทย สพฐ. ครับ

คำนำ

ทำอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ "สื่อนวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ"เล่มนี้

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรือนำไปพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย

ของนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ตามวัยหนังสือการอ่านคล่องเขียนคล่องโดยได้รวบรวม ผลงานของครูผู้สอนภาษาไทย

และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งได้ทดลองใช้และประสบผลสำเร็จจากการใช้แก้ปัญหาหรือ

พัฒนาพัฒนานักเรียนมาระดับหนึ่งแล้ว หนังสือเล่มนี้ได้จัดประเภทเป็นสื่อนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการจำนวน 12 เรื่อง

สื่อนวัตกรรมด้านการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนการพัฒนาการสอนและการส่งเสริมการอ่านจำนวน 29 เรื่อง

ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านและผู้ที่สนใจนำสาระไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและผลงานประกอบการจัดทำหนังสือเล่มนี้จนทำให้ประสบผลสำเร็จด้วยดี

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจะนำสื่อการเรียนรู้วิธีสอนและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ

ไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเป็นสำคัญต่อไป

นายการุณ สกุลประดิษฐ์

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างสื่อ/นวัตกรรม พัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ

>>ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร<<

ที่มา : สถาบันภาษาไทย สพฐ.

แหล่งที่มา :

Tags
ดาวน์โหลดที่นี่!
สื่อ/นวัตกรรม
พัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ
เยอะมากๆ
loading...

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

เปิด 4 ความเชื่อผิดๆ การเลี้ยงลูกของพ่อแม่

เปิด 4 ความเชื่อผิดๆ การเลี้ยงลูกของพ่อแม่..(937)

คุณพ่อคุณแม่ควรอ่าน! การรับมือ ถ้าลูกคุณสมาธิสั้น

คุณพ่อคุณแม่ควรอ่าน! การรับมือ ถ้าลูกคุณสมาธิสั้น ..(1084)

ทำอย่างไร เมื่อลูก....พูดไม่เพราะ

ทำอย่างไร เมื่อลูก....พูดไม่เพราะ..(579)

พ่อแม่ควรอ่าน! อันตรายของ เด็กกับมือถือ

พ่อแม่ควรอ่าน! อันตรายของ เด็กกับมือถือ ..(23411)

7 กิจกรรมหนุนศักยภาพ“เด็กพิเศษ”

7 กิจกรรมหนุนศักยภาพ“เด็กพิเศษ”..(2135)

อ่านที่นี่! 7 เทคนิคสอนลูกรักให้จิตใจดี

อ่านที่นี่! 7 เทคนิคสอนลูกรักให้จิตใจดี ..(1910)

แนวการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ระดับประถม-มัธยม ครบทุกกลุ่มสาระฯ

แนวการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ระดับประถม-มัธยม ครบทุกกลุ่มสาระฯ ..(3348)

ทำความเข้าใจกับ โรคสมาธิสั้น (ADHD)

ทำความเข้าใจกับ โรคสมาธิสั้น (ADHD)..(4117)

Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน
MBA
IELTS
chulatutor