รวมไว้ให้แล้วที่นี่! แผนการสอน ชั้นป.๑ -ม.๖
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

รวมไว้ให้แล้วที่นี่! แผนการสอน ชั้นป.๑ -ม.๖

รวมไว้ให้แล้วที่นี่! แผนการสอน ชั้นป.๑ -ม.๖

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-05-15 เปิดอ่านแล้ว : 137463 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

รวมไว้ให้แล้วที่นี่! แผนการสอน ชั้นป.๑ -ม.๖

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาอังกฤษ Smile

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 สังคมศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 เทคโนโลยีฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 พระพทุธศาสนา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 สุขศึกษา 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 ดนตรี - นาฏศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาอังกฤษ Smile 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ Smile

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 สังคมศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 เทคโนโลยีฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 พระพทุธศาสนา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 สุขศึกษา 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ดนตรี - นาฏศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ Smile 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ Smile 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 สังคมศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 เทคโนโลยีฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 พระพทุธศาสนา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 สุขศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 ดนตรี - นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาอังกฤษ Smile

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 เทคโนโลยีฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 พระพทุธศาสนา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 สุขศึกษา 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ดนตรี - นาฏศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาอังกฤษ Smile 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาอังกฤษ Smile

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 สังคมศึกษา 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 คณิตศาสตร์

าวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 เทคโนโลยีฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 พระพทุธศาสนา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 สุขศึกษา 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ดนตรี - นาฏศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาอังกฤษ Smile 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาอังกฤษ Smile

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาอังกฤษ Smile 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 สังคมศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 เทคโนโลยีฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 พระพทุธศาสนา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 สุขศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ดนตรี - นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 คู่มือ Focus on Reading

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 หน้าที่พลเมือง

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ เล่ม 1

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ เล่ม 2

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ เล่ม 1

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ เล่ม 2

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 เศรษฐศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 เทคโนฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูมิศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 พระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 สุขศึกษา Update 10-7-58

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดนตรี - นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 คู่มือ Focus on Reading

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 หน้าที่พลเมือง

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 คณิตศาสตร์ เล่ม 1

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 คณิตศาสตร์ เล่ม 2

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ เล่ม 1

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ เล่ม 2

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 เศรษฐศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 เทคโนฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภูมิศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 พระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 สุขศึกษา Update 10-7-58

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดนตรี - นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 คู่มือ Focus on Reading

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 หน้าที่พลเมือง

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์ เล่ม 1

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์ เล่ม 2

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์ เล่ม 1

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์ เล่ม 2

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 เศรษฐศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 เทคโนฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภูมิศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 พระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 สุขศึกษา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดนตรี - นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

ม.4 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ม.4 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ม.4 ภาษาอังกฤษ UpStream

ดาวน์โหลด

ม.4 สุขศึกษา Update 10-7-58

ดาวน์โหลด

ม.4 เทคโนฯ

ดาวน์โหลด

ม.4 พระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด

ม.4 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ม.4 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

ม.4 ดนตรี

ดาวน์โหลด

ม.4 นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

ม.5 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ม.5 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ม.5 ภาษาอังกฤษ UpStream

ดาวน์โหลด

ม.5 สุขศึกษา Update 10-7-58

ดาวน์โหลด

ม.5 เทคโนฯ

ดาวน์โหลด

ม.5 พระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด

ม.5 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ม.5 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

ม.5 ดนตรี

ดาวน์โหลด

ม.5 นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

ม.6 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ม.6 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ม.6 ภาษาอังกฤษ UpStream

ดาวน์โหลด

ม.6 สุขศึกษา

ดาวน์โหลด

ม.6 เทคโนฯ

ดาวน์โหลด

ม.6 พระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด

ม.6 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ม.6 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

ม.6 ดนตรี

ดาวน์โหลด

ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจาก  สำนักพิมพ์ อจท.

ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ต่างของ อจท. ได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

อ่านด่วนเลย! 9 สัญญาณที่บ่งบอกว่าลูก มีพรสวรรค์ เป็นความฉลาดติดตัว

อ่านด่วนเลย! 9 สัญญาณที่บ่งบอกว่าลูก มีพรสวรรค์ เป็นความฉลาดติดตัว ..(3614)

รู้หรือไม่? เล่นทายปัญหากับลูกช่วยเสริมพัฒนาการสมอง

รู้หรือไม่? เล่นทายปัญหากับลูกช่วยเสริมพัฒนาการสมอง..(423)

กลวิธีสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้

กลวิธีสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้..(2968)

สอนคณิตศาสตร์เด็กอ่อนให้เก่ง ด้วยวิธีการง่ายๆ

สอนคณิตศาสตร์เด็กอ่อนให้เก่ง ด้วยวิธีการง่ายๆ..(6651)

เอกสาร “ทำความเข้าใจหลักสูตร 51 (ฉบับปรับปรุง 2560)”

เอกสาร “ทำความเข้าใจหลักสูตร 51 (ฉบับปรับปรุง 2560)” ..(12248)

ขจัดปัญหาอ่านไม่ออกด้วย นวัตกรรมใหม่

ขจัดปัญหาอ่านไม่ออกด้วย นวัตกรรมใหม่ "บันไดนักอ่าน" ..(6714)

ข้าราชการควรอ่าน! ข้าราชการทุจริต ต้องขึ้นศาลอาญาทุจริตฯ

ข้าราชการควรอ่าน! ข้าราชการทุจริต ต้องขึ้นศาลอาญาทุจริตฯ "โทษถึงตาย"..(5794)

PLC คืออะไร? สำคัญอย่างไร?”

PLC คืออะไร? สำคัญอย่างไร?” ..(8982)


Tags
รวมไว้ให้แล้วที่นี่!
แผนการสอน
ชั้นป.๑
-ม.๖
MBA
IELTS
chulatutor