รวมไว้ให้แล้วที่นี่! แผนการสอน ชั้นป.๑ -ม.๖
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

รวมไว้ให้แล้วที่นี่! แผนการสอน ชั้นป.๑ -ม.๖

รวมไว้ให้แล้วที่นี่! แผนการสอน ชั้นป.๑ -ม.๖

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-05-15 เปิดอ่านแล้ว : 155116 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

รวมไว้ให้แล้วที่นี่! แผนการสอน ชั้นป.๑ -ม.๖

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาอังกฤษ Smile

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 สังคมศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 เทคโนโลยีฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 พระพทุธศาสนา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 สุขศึกษา 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 ดนตรี - นาฏศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาอังกฤษ Smile 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ Smile

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 สังคมศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 เทคโนโลยีฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 พระพทุธศาสนา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 สุขศึกษา 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ดนตรี - นาฏศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ Smile 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ Smile 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 สังคมศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 เทคโนโลยีฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 พระพทุธศาสนา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 สุขศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 ดนตรี - นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาอังกฤษ Smile

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 เทคโนโลยีฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 พระพทุธศาสนา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 สุขศึกษา 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ดนตรี - นาฏศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาอังกฤษ Smile 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาอังกฤษ Smile

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 สังคมศึกษา 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 คณิตศาสตร์

าวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 เทคโนโลยีฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 พระพทุธศาสนา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 สุขศึกษา 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ดนตรี - นาฏศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาอังกฤษ Smile 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาอังกฤษ Smile

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาอังกฤษ Smile 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 สังคมศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 เทคโนโลยีฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 พระพทุธศาสนา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 สุขศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ดนตรี - นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 คู่มือ Focus on Reading

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 หน้าที่พลเมือง

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ เล่ม 1

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ เล่ม 2

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ เล่ม 1

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ เล่ม 2

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 เศรษฐศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 เทคโนฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูมิศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 พระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 สุขศึกษา Update 10-7-58

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดนตรี - นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 คู่มือ Focus on Reading

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 หน้าที่พลเมือง

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 คณิตศาสตร์ เล่ม 1

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 คณิตศาสตร์ เล่ม 2

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ เล่ม 1

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ เล่ม 2

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 เศรษฐศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 เทคโนฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภูมิศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 พระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 สุขศึกษา Update 10-7-58

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดนตรี - นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 คู่มือ Focus on Reading

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 หน้าที่พลเมือง

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์ เล่ม 1

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์ เล่ม 2

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์ เล่ม 1

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์ เล่ม 2

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 เศรษฐศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 เทคโนฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภูมิศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 พระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 สุขศึกษา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดนตรี - นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

ม.4 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ม.4 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ม.4 ภาษาอังกฤษ UpStream

ดาวน์โหลด

ม.4 สุขศึกษา Update 10-7-58

ดาวน์โหลด

ม.4 เทคโนฯ

ดาวน์โหลด

ม.4 พระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด

ม.4 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ม.4 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

ม.4 ดนตรี

ดาวน์โหลด

ม.4 นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

ม.5 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ม.5 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ม.5 ภาษาอังกฤษ UpStream

ดาวน์โหลด

ม.5 สุขศึกษา Update 10-7-58

ดาวน์โหลด

ม.5 เทคโนฯ

ดาวน์โหลด

ม.5 พระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด

ม.5 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ม.5 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

ม.5 ดนตรี

ดาวน์โหลด

ม.5 นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

ม.6 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ม.6 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ม.6 ภาษาอังกฤษ UpStream

ดาวน์โหลด

ม.6 สุขศึกษา

ดาวน์โหลด

ม.6 เทคโนฯ

ดาวน์โหลด

ม.6 พระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด

ม.6 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ม.6 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

ม.6 ดนตรี

ดาวน์โหลด

ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจาก  สำนักพิมพ์ อจท.

ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ต่างของ อจท. ได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดที่นี่ เนื้อเพลงสำหรับ เด็กปฐมวัยเยอะมาก!

ดาวน์โหลดที่นี่ เนื้อเพลงสำหรับ เด็กปฐมวัยเยอะมาก! ..(2307)

ดาวน์โหลดที่นี่! หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ไฟล์ word)

ดาวน์โหลดที่นี่! หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ไฟล์ word) ..(1190)

อ่านที่นี่! วิธีจัดการเด็กดื้อ ขี้เกียจ ก้าวร้าว ให้อยู่หมัด!!

อ่านที่นี่! วิธีจัดการเด็กดื้อ ขี้เกียจ ก้าวร้าว ให้อยู่หมัด!! ..(4993)

เด็กสมัยนี้สอนยาก หรือครูสอนไม่เป็น

เด็กสมัยนี้สอนยาก หรือครูสอนไม่เป็น ..(4301)

การลงโทษนักเรียน ควรเป็นวิธีการสุดท้ายที่ครูใช้กับนักเรียน

การลงโทษนักเรียน ควรเป็นวิธีการสุดท้ายที่ครูใช้กับนักเรียน ..(3334)

ดาวน์โหลดที่ี่นี่!! คู่มือการจัดสอบ ข้อสอบกลาง ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดที่ี่นี่!! คู่มือการจัดสอบ ข้อสอบกลาง ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 ปีการศึกษา 2560 ..(10341)

ดาวน์โหลดที่ี่นี่!! คู่มือการจัดสอบ ข้อสอบกลาง ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดที่ี่นี่!! คู่มือการจัดสอบ ข้อสอบกลาง ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 ปีการศึกษา 2560 ..(3151)

ดาวน์โหลดที่นี่! คลังข้อสอบกลาง ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 ปีการศึกษา 2557-2559

ดาวน์โหลดที่นี่! คลังข้อสอบกลาง ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 ปีการศึกษา 2557-2559 ..(91284)


Tags
รวมไว้ให้แล้วที่นี่!
แผนการสอน
ชั้นป.๑
-ม.๖
MBA
IELTS
chulatutor