sesli chat rent a car antalya antalya oto kiralama ehliyet sınav soruları
รวมไว้ให้แล้วที่นี่! แผนการสอน ชั้นป.๑ -ม.๖
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

รวมไว้ให้แล้วที่นี่! แผนการสอน ชั้นป.๑ -ม.๖

รวมไว้ให้แล้วที่นี่! แผนการสอน ชั้นป.๑ -ม.๖

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-05-15 เปิดอ่านแล้ว : 74477 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

รวมไว้ให้แล้วที่นี่! แผนการสอน ชั้นป.๑ -ม.๖

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาอังกฤษ Smile

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 สังคมศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 เทคโนโลยีฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 พระพทุธศาสนา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 สุขศึกษา 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 ดนตรี - นาฏศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาอังกฤษ Smile 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ Smile

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 สังคมศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 เทคโนโลยีฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 พระพทุธศาสนา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 สุขศึกษา 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ดนตรี - นาฏศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ Smile 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ Smile 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 สังคมศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 เทคโนโลยีฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 พระพทุธศาสนา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 สุขศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 ดนตรี - นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาอังกฤษ Smile

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 เทคโนโลยีฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 พระพทุธศาสนา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 สุขศึกษา 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ดนตรี - นาฏศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาอังกฤษ Smile 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาอังกฤษ Smile

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 สังคมศึกษา 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 คณิตศาสตร์

าวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 เทคโนโลยีฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 พระพทุธศาสนา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 สุขศึกษา 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ดนตรี - นาฏศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาอังกฤษ Smile 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาอังกฤษ Smile

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาอังกฤษ Smile 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 สังคมศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 เทคโนโลยีฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 พระพทุธศาสนา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 สุขศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ดนตรี - นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 คู่มือ Focus on Reading

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 หน้าที่พลเมือง

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ เล่ม 1

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ เล่ม 2

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ เล่ม 1

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ เล่ม 2

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 เศรษฐศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 เทคโนฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูมิศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 พระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 สุขศึกษา Update 10-7-58

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดนตรี - นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 คู่มือ Focus on Reading

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 หน้าที่พลเมือง

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 คณิตศาสตร์ เล่ม 1

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 คณิตศาสตร์ เล่ม 2

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ เล่ม 1

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ เล่ม 2

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 เศรษฐศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 เทคโนฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภูมิศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 พระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 สุขศึกษา Update 10-7-58

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดนตรี - นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 คู่มือ Focus on Reading

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 หน้าที่พลเมือง

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์ เล่ม 1

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์ เล่ม 2

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์ เล่ม 1

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์ เล่ม 2

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 เศรษฐศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 เทคโนฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภูมิศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 พระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 สุขศึกษา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดนตรี - นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

ม.4 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ม.4 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ม.4 ภาษาอังกฤษ UpStream

ดาวน์โหลด

ม.4 สุขศึกษา Update 10-7-58

ดาวน์โหลด

ม.4 เทคโนฯ

ดาวน์โหลด

ม.4 พระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด

ม.4 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ม.4 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

ม.4 ดนตรี

ดาวน์โหลด

ม.4 นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

ม.5 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ม.5 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ม.5 ภาษาอังกฤษ UpStream

ดาวน์โหลด

ม.5 สุขศึกษา Update 10-7-58

ดาวน์โหลด

ม.5 เทคโนฯ

ดาวน์โหลด

ม.5 พระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด

ม.5 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ม.5 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

ม.5 ดนตรี

ดาวน์โหลด

ม.5 นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

ม.6 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ม.6 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ม.6 ภาษาอังกฤษ UpStream

ดาวน์โหลด

ม.6 สุขศึกษา

ดาวน์โหลด

ม.6 เทคโนฯ

ดาวน์โหลด

ม.6 พระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด

ม.6 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ม.6 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

ม.6 ดนตรี

ดาวน์โหลด

ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจาก  สำนักพิมพ์ อจท.

ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ต่างของ อจท. ได้ที่นี่

แหล่งที่มา :

Tags
รวมไว้ให้แล้วที่นี่!
แผนการสอน
ชั้นป.๑
-ม.๖
loading...

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!! เยอะมากๆ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.1-ม.2 (ไฟล์word ครับ)

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!! เยอะมากๆ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.1-ม.2 (ไฟล์word ครับ)..(4687)

โปรแกรมประมวลผลการอ่าน/เขียน ชั้น ป.1-6 และ PISA ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โปรแกรมประมวลผลการอ่าน/เขียน ชั้น ป.1-6 และ PISA ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ..(7589)

เช็คที่นี่! โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560

เช็คที่นี่! โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560..(4097)

รวมข้อสอบออนไลน์ภาษาไทย(การเขียนสะกดคำ)

รวมข้อสอบออนไลน์ภาษาไทย(การเขียนสะกดคำ) ..(2973)

รวมใบงานแจกลูกสะกดคำ

รวมใบงานแจกลูกสะกดคำ..(7944)

ดาวน์โหลดที่นี่! แบบฝึกคัดไทย ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดที่นี่! แบบฝึกคัดไทย ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ ..(14993)

รวมไว้ที่นี่! บทกลอน..สดุดีสุนทรภู่.

รวมไว้ที่นี่! บทกลอน..สดุดีสุนทรภู่...(5705)

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.2 จำนวน 110 แบบ

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.2 จำนวน 110 แบบ ..(1857)

Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน
MBA
IELTS
chulatutor