sesli chat rent a car antalya antalya oto kiralama ehliyet sınav soruları
ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฟอร์ม SAR สถานศึกษา ระดับ ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฟอร์ม SAR สถานศึกษา ระดับ ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฟอร์ม SAR สถานศึกษา ระดับ ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-05-15 เปิดอ่านแล้ว : 18758 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฟอร์ม SAR สถานศึกษา ระดับ ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำ แบบฟอร์ม SAR สถานศึกษา ระดับ ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน ที่เป็นไฟล์ word นะครับ คุณครูสามารถนำไปปรับปรับได้ครับ..ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.นครราชสีมา เขต 7 เป็นอย่างสูงนะครับ

<<ตัวอย่างข้อมูลในรายงาน>>

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self  Assessment  Report)

ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา ...........


โรงเรียน ........................................


อำเภอ...................จังหวัด............


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  7

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ


คำนำ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน  เพื่อเป็นการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย   11  มาตรฐาน และระดับขั้นพื้นฐาน  4 มาตรฐาน  ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

โรงเรียน......................


สารบัญ

  เรื่อง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 ข้อมูลทั่วไป

1.2 ข้อมูลครูและบุคลากร

1.3 ข้อมูลนักเรียน

1.4 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา

1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน

1.6 สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา

1.7 งบประมาณ

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

2.1 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายใน

  ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย (11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้)

2.2 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 4 มาตรฐาน )

สาวนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ

3.1 จุดเด่นของสถานศึกษา

3.2 จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา

3.3 แนวทางการพัฒนาในอนาคต

3.4 ความต้องการการช่วยเหลือ

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

4.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

4.2 ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

4.3 ประกาศโรงเรียน เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน

ตัวอย่าง! รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment  Report) ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่าง! รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment  Report) ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่าง! รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment  Report) ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่าง! รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment  Report) ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่าง! รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment  Report) ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน


ดาวน์ไฟล์ที่นี่ >>

ที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แหล่งที่มา :

Tags
ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฟอร์ม
SAR
สถานศึกษา
ระดับ
ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน
loading...

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

5 เทคนิคฝึกระเบียบลูกสไตล์ญี่ปุ่น

5 เทคนิคฝึกระเบียบลูกสไตล์ญี่ปุ่น ..(386)

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ..(505)

แชร์ด่วน! โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเปิดให้เรียนออนไลน์ฟรี! กว่า 170 หลักสูตร  จากมหาลัยชั้นนำของประเทศ

แชร์ด่วน! โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเปิดให้เรียนออนไลน์ฟรี! กว่า 170 หลักสูตร จากมหาลัยชั้นน..(2527)

แชร์ด่วน! โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเปิดให้เรียนออนไลน์ฟรี! กว่า 170 หลักสูตร  จากมหาลัยชั้นนำของประเทศ

แชร์ด่วน! โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเปิดให้เรียนออนไลน์ฟรี! กว่า 170 หลักสูตร จากมหาลัยชั้นน..(24)

10 เทคนิคขั้นเทพสำหรับการพูดในที่สาธารณะ

10 เทคนิคขั้นเทพสำหรับการพูดในที่สาธารณะ..(3545)

12 คำพูดปลอบใจ ที่ใช่และเวิร์ค!

12 คำพูดปลอบใจ ที่ใช่และเวิร์ค!..(787)

แบบฝึกภาษาไทย ป.๑ (เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่าย ๆ) ไฟล์ word ครับ

แบบฝึกภาษาไทย ป.๑ (เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่าย ๆ) ไฟล์ word ครับ..(751)

4 วิธีช่วยให้ลูก เลิกเสพติดแท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน

4 วิธีช่วยให้ลูก เลิกเสพติดแท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน..(3271)

Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน
MBA
IELTS
chulatutor