sesli chat rent a car antalya antalya oto kiralama ehliyet sınav soruları
สพฐ.ออกแนวปฏิบัติรับอนุบาล3ขวบ
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

สพฐ.ออกแนวปฏิบัติรับอนุบาล3ขวบ

สพฐ.ออกแนวปฏิบัติรับอนุบาล3ขวบ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-05-16 เปิดอ่านแล้ว : 5038 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

สพฐ.ออกแนวปฏิบัติรับอนุบาล3ขวบ

สพฐ.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็ก และแนวปฏิบัติรับเด็กเข้าเรียนอนุบาล 3 ปี ตามรัฐธรรมนูญ

วันนี้(15 พ.ค.)ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยว่า ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรค 1 เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการนั้น เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว สพฐ.ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็ก เพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสพฐ. รวมถึงแนวปฏิบัติในการรับเด็กเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ปีการศึกษา 2560 โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.ได้ลงนามในประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กฯเมื่อวันที่ 11 พ.ค.2560              

ดร.อำนาจ กล่าวต่อไปว่า สำหรับประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กฯนั้น ระบุว่า 1.การรับเด็กเข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สพฐ.ให้รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์เข้าศึกษาในชั้น อ.1 และ  2.การนับอายุเด็กเพื่อเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.ให้นับตั้งแต่วันที่เกิดไปจนถึงวันเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 16 พ.ค.ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2559

ส่วนแนวปฏิบัติการับเด็กเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาฯ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 1.สถานศึกษาที่เคยรับเด็กอนุบาลอายุ 3 ปีบริบูรณ์อยู่แล้วก่อนปีการศึกษา 2560 ให้สามารถเปิดรับเด็กอนุบาลอายุ 3 ปีบริบูรณ์ต่อไปได้ ไม่เกินจำนวนห้องที่รับอยู่เดิม  2.สถานศึกษาที่ไม่เคยเปิดรับเด็กอนุบาลอายุ 3 ปีบริบูรณ์มาก่อน หากในเขตพื้นที่บริการไม่มีสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดอื่นเปิดรับอยู่ ให้สามารถรับเด็กอนุบาลอายุ 3 ปีบริบูรณ์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่บริการได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา 3.พื้นที่ใดในเขตบริการที่มีสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดอื่นจัดการศึกษาอนุบาลอายุ 3 ปีบริบูรณ์อยู่แล้ว แต่มีจำนวนเด็กเกินขีดความสามารถของสถานศึกษานั้น ให้สถานศึกษาสังกัด สพฐ.เปิดรับได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา 4.การจัดชั้นเรียน เด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์เข้ารับการศึกษาในชั้น อ.1 เด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์ และ 5 ปีบริบูรณ์เข้าเรียนในชั้น อ.2 และ อ.3 ตามลำดับ ทั้งนี้การดำเนินการตามข้อ 1-3 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ...

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ จันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.19 น.

แหล่งที่มา :

Tags
สพฐ.ออกแนวปฏิบัติรับอนุบาล3ขวบ
loading...

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

รวมไว้ให้แล้วที่นี่! ข้อสอบคิดวิเคราะห์ ชั้น ป.3 - ม.3 ครบทุกกลุ่มสาระฯ

รวมไว้ให้แล้วที่นี่! ข้อสอบคิดวิเคราะห์ ชั้น ป.3 - ม.3 ครบทุกกลุ่มสาระฯ..(1293)

คุณครูอ่านด่วน! การใช้ logbook&PLC ในการประเมินวิทยฐานะ ผ่านระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

คุณครูอ่านด่วน! การใช้ logbook&PLC ในการประเมินวิทยฐานะ ผ่านระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าร..(23713)

แชร์ด่วน! กรมบัญชีกลางแจ้งแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่

แชร์ด่วน! กรมบัญชีกลางแจ้งแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่..(1504)

แชร์ด่วน! สสวท.รับสมัคร  ทุน สควค. ปี 2561 จำนวน 541 ทุน จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูทันที! รับสมัครวันนี้ - 30 พ.ย. 2560

แชร์ด่วน! สสวท.รับสมัคร ทุน สควค. ปี 2561 จำนวน 541 ทุน จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูทันที! รับสมัครว..(1680)

ตัวแทนครูยื่นหนังสือถึงนายกให้ช่วย ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ช.พ.ค.

ตัวแทนครูยื่นหนังสือถึงนายกให้ช่วย ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ช.พ.ค...(3962)

ก.ค.ศ. เห็นชอบ หลักสูตรคูปองครู ปี 2560 จำนวน 1,455 หลักสูตร  สามารถใช้ได้กับทุกวิทยฐานะ

ก.ค.ศ. เห็นชอบ หลักสูตรคูปองครู ปี 2560 จำนวน 1,455 หลักสูตร สามารถใช้ได้กับทุกวิทยฐานะ ..(3512)

ก.ค.ศ. เห็นชอบหลักเกณฑ์ สอบศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

ก.ค.ศ. เห็นชอบหลักเกณฑ์ สอบศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ...(935)

ด่วนที่สุด! ก.ค.ศ. จัดสรรคืนอัตราว่างครูผู้ช่วย กว่า 20,000 อัตรา

ด่วนที่สุด! ก.ค.ศ. จัดสรรคืนอัตราว่างครูผู้ช่วย กว่า 20,000 อัตรา ..(22273)

Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน
MBA
IELTS
chulatutor