sesli chat rent a car antalya antalya oto kiralama ehliyet sınav soruları
ก.ค.ศ. จัดประชาพิจารณ์เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะก่อนประกาศใช้
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

ก.ค.ศ. จัดประชาพิจารณ์เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะก่อนประกาศใช้

ก.ค.ศ. จัดประชาพิจารณ์เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะก่อนประกาศใช้

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-05-16 เปิดอ่านแล้ว : 1683 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

ก.ค.ศ. จัดประชาพิจารณ์เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะก่อนประกาศใช้

สถานี ก.ค.ศ.

ก.ค.ศ. จัดประชาพิจารณ์เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะก่อนประกาศใช้ 

         ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน จากที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่ ซึ่งจะประกาศใช้ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นั้น เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน ได้รับทราบขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างทั่วถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ดังนี้

          เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
เพื่อพิจารณากำหนดบทเฉพาะกาลในการคงสิทธิของผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้เดิม
 ในการยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์เดิมและหลักเกณฑ์ใหม่ และได้พิจารณาปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน คู่ขนานไปพร้อมกัน รวมทั้งจัดเตรียมระบบ IT เช่น logbook , e - Portfolio 
เพื่อรองรับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ ซึ่ง
จะได้นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเป็นการเบื้องต้น และจะได้รายงานต่อ ก.ค.ศ. เพื่อทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

หลังจากนั้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 จะจัดให้มีการประชุม Focus Group เพื่อประชาพิจารณ์ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะฯ  และในขณะเดียวกันคือในช่วงวันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2560 สำนักงาน ก.ค.ศ. จะจัดให้มีการประชาพิจารณ์ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะฯ 
ผ่าน Website ของสำนักงาน ก.ค.ศ. (
www.otepc.go.th) อีกทางหนึ่งด้วย โดยจะนำผลการประชาพิจารณ์มาปรับปรุง (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ เสนอต่อ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาภายในเดือนมิถุนายน 2560  ซึ่งจะเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะฯ และมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่ปรับปรุงใหม่ และประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

          สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงขอเชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชาพิจารณ์ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะฯ ผ่าน Website ของสำนักงาน ก.ค.ศ. (www.otepc.go.th) ในวันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2560 โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้ได้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะที่มีความสมบูรณ์  เป็นที่ยอมรับ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

 

พินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ. 

 

 

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ

แหล่งที่มา :

Tags
ก.ค.ศ.
จัดประชาพิจารณ์เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะก่อนประกาศใช้
loading...

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

รวมไว้ให้แล้วที่นี่! ข้อสอบคิดวิเคราะห์ ชั้น ป.3 - ม.3 ครบทุกกลุ่มสาระฯ

รวมไว้ให้แล้วที่นี่! ข้อสอบคิดวิเคราะห์ ชั้น ป.3 - ม.3 ครบทุกกลุ่มสาระฯ..(1298)

คุณครูอ่านด่วน! การใช้ logbook&PLC ในการประเมินวิทยฐานะ ผ่านระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

คุณครูอ่านด่วน! การใช้ logbook&PLC ในการประเมินวิทยฐานะ ผ่านระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าร..(23714)

แชร์ด่วน! กรมบัญชีกลางแจ้งแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่

แชร์ด่วน! กรมบัญชีกลางแจ้งแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่..(1504)

แชร์ด่วน! สสวท.รับสมัคร  ทุน สควค. ปี 2561 จำนวน 541 ทุน จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูทันที! รับสมัครวันนี้ - 30 พ.ย. 2560

แชร์ด่วน! สสวท.รับสมัคร ทุน สควค. ปี 2561 จำนวน 541 ทุน จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูทันที! รับสมัครว..(1680)

ตัวแทนครูยื่นหนังสือถึงนายกให้ช่วย ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ช.พ.ค.

ตัวแทนครูยื่นหนังสือถึงนายกให้ช่วย ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ช.พ.ค...(3963)

ก.ค.ศ. เห็นชอบ หลักสูตรคูปองครู ปี 2560 จำนวน 1,455 หลักสูตร  สามารถใช้ได้กับทุกวิทยฐานะ

ก.ค.ศ. เห็นชอบ หลักสูตรคูปองครู ปี 2560 จำนวน 1,455 หลักสูตร สามารถใช้ได้กับทุกวิทยฐานะ ..(3512)

ก.ค.ศ. เห็นชอบหลักเกณฑ์ สอบศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

ก.ค.ศ. เห็นชอบหลักเกณฑ์ สอบศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ...(935)

ด่วนที่สุด! ก.ค.ศ. จัดสรรคืนอัตราว่างครูผู้ช่วย กว่า 20,000 อัตรา

ด่วนที่สุด! ก.ค.ศ. จัดสรรคืนอัตราว่างครูผู้ช่วย กว่า 20,000 อัตรา ..(22274)

Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน
MBA
IELTS
chulatutor