sesli chat rent a car antalya antalya oto kiralama ehliyet sınav soruları
แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-07-08 เปิดอ่านแล้ว : 10574 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยเฉพาะด้านการอ่านและการคิดเลขในช่วงชั้นประถมศึกษา และสร้างโอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะให้นักเรียนทุกคนสามารถเติบโตในโลกที่เป็นจริงและเรียนรู้ด้วยการทำกิจกรรม (Activity-basedLearning)

ในการนี้สำ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาสื่อแบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อมุ่งสนองการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายดังกล่าว ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำ นวน 3 เล่ม ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ เพื่อมุ่งสร้างผู้เรียนให้มีรากฐานที่เข้มแข็งด้านความสามารถและทักษะการอ่าน ด้วยการฝึกอ่านจับใจความ ตีความ แปลความ โดยใช้กระบวนการตามแนวคิดของ Brain-based Learning (BBL)

และเชื่อมโยงสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามหลักการทางคณิตศาสตร์ สำ หรับเป็นสื่อฝึกทักษะการบูรณาการการอ่านการคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนในการนำ ไปใช้พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางดังกล่าว และใช้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำสื่อนี้ให้สำ เร็จลุล่วงด้วยดี

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างหนังสือ>>


ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดที่นี่!

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


แหล่งที่มา :

Tags
แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน
การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6
loading...

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

คุณครูควรรู้ หน้าที่และความรับผิดชอบของครู

คุณครูควรรู้ หน้าที่และความรับผิดชอบของครู..(3114)

9 วิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อลูกเริ่มก้าวร้าว

9 วิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อลูกเริ่มก้าวร้าว..(788)

สอนให้ลูกรู้จักแก้ปัญหา ช่วยพัฒนาความฉลาด

สอนให้ลูกรู้จักแก้ปัญหา ช่วยพัฒนาความฉลาด..(431)

รวมไว้ให้แล้วที่นี่! ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ชั้นป.1 - ป.6 ทุกรายวิชา

รวมไว้ให้แล้วที่นี่! ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ชั้นป.1 - ป.6 ทุกรายวิชา..(14605)

อ่านที่นี่! 8 กิจกรรม ที่ทำให้เด็กเกิดสมาธิ

อ่านที่นี่! 8 กิจกรรม ที่ทำให้เด็กเกิดสมาธิ ..(9310)

เด็กไทยไอคิวต่ำ! เพราะเลี้ยงลูกแบบเทวดา

เด็กไทยไอคิวต่ำ! เพราะเลี้ยงลูกแบบเทวดา..(17317)

อ่านด่วน! 5 เรื่องที่เด็กๆ เครียดมากที่สุด  พร้อมวิธีแก้ไข

อ่านด่วน! 5 เรื่องที่เด็กๆ เครียดมากที่สุด พร้อมวิธีแก้ไข..(2016)

อ่านที่นี่! 9 วิธีสอนให้ลูกมีความมั่นใจในตัวเอง

อ่านที่นี่! 9 วิธีสอนให้ลูกมีความมั่นใจในตัวเอง..(3838)

Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน
MBA
IELTS
chulatutor