sesli chat rent a car antalya antalya oto kiralama ehliyet sınav soruları
ก.ค.ศ.เห็นชอบปรับเกณฑ์ย้ายผอ.รร. ไล่ตามขนาดภายในจังหวัดก่อน
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

ก.ค.ศ.เห็นชอบปรับเกณฑ์ย้ายผอ.รร. ไล่ตามขนาดภายในจังหวัดก่อน

ก.ค.ศ.เห็นชอบปรับเกณฑ์ย้ายผอ.รร. ไล่ตามขนาดภายในจังหวัดก่อน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-08-03 เปิดอ่านแล้ว : 696 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

ก.ค.ศ.เห็นชอบปรับเกณฑ์ย้ายผอ.รร. ไล่ตามขนาดภายในจังหวัดก่อน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพฐ. กรณีปกติ โดยปรับปรุงในประเด็น ดังต่อไปนี้

1.คุณสมบัติของผู้ขอย้าย จากเดิมกำหนดว่า “ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน โดยนับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีที่ยื่นคำร้องขอย้าย” เป็น “ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน โดยนับถึงวันที่ 31 ตุลาคม ของปีที่ยื่นคำร้องขอย้าย”

2.การยื่นคำร้องขอย้าย กำหนดให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ คำร้องขอย้ายให้ใช้พิจารณาย้ายได้ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป หากพ้นกำหนดเวลา คำร้องใดยังไม่ได้รับการพิจารณาหรือพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าคำร้องขอย้ายนั้นเป็นอันยกเลิก ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอย้ายสามารถระบุสถานศึกษาที่ประสงค์จะย้ายไปดำรงตำแหน่งได้ทั้งสถานศึกษาที่เป็นตำแหน่งว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่างได้


นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อว่า สำหรับการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ให้ดำเนินการย้ายตามลำดับ ดังนี้

1.ย้ายสังกัดเดียวกัน ภายในจังหวัดเดียวกัน ซึ่งมีขนาดเดียวกันก่อน
2.พิจารณาย้ายสังกัดเดียวกัน จากจังหวัดอื่น ที่มีขนาดเดียวกัน
3.พิจารณาย้ายสังกัดเดียวกัน ภายในจังหวัดเดียวกัน ขนาดใกล้เคียงกัน
4.พิจารณาย้ายสังกัดเดียวกัน จากจังหวัดอื่น ขนาดใกล้เคียงกัน
5.ย้ายไปสถานศึกษาต่างประเภท หรือข้ามขนาดสถานศึกษาที่เกินว่า 1 ขนาด ภายในจังหวัดเดียวกัน และ
6.พิจารณาย้ายไปสถานศึกษาต่างประเภท หรือข้ามขนาดสถานศึกษาที่เกินว่า 1 ขนาด จากจังหวัดอื่น กรณีที่จังหวัดใดมีสถานศึกษาขนาดใดขนาดหนึ่งเพียงสถานที่เดียว ให้พิจารณาในสังกัดเดียวกัน ขนาดใกล้เคียงกัน ภายในจังหวัดเดียวกัน ก่อนพิจารณาย้ายจากจังหวัดอื่น ซึ่งมีขนาดเดียวกัน

ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหา กรณีการย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษาต่างขนาดเช่น ย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีนักเรียนขนาด 300 คน มาโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียน 3,000 คน อาจทำให้เกิดปัญหาการบริหารงาน ขณะเดียวกันผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กก็มีโอกาศเติบโตตามเส้นทาง อีกทั้งยังอาจได้รับการพิจารณาไปโรงเรียนขนาดใหญ่เพราะมีผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการจำนวนมาก ขณะที่ข้าราชการรุ่นใหม่โตไม่ทัน

รัฐมนตรีว่าการศธ.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบ การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต จากกรอบอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่กำหนดไว้เดิม จำนวน 14,300 ตำแหน่ง เป็นจำนวน 10,962 ตำแหน่ง ลดลวจากเดิม 3,374 ตำแหน่ง โดยแบ่งเป็นกลุ่มกรอบอัตรากำลังในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 5 กลุ่ม และกรอบอัตรากำลังในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 3 กลุ่ม สืบเนื่องจากภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 โดยกรอบอัตรากำลังในครั้งนี้ เป็นกรอบอัตรากำลังที่ใช้ในระยะแรก และเมื่อมีการประกาศใช้ไปครบระยะเวลา 1 ปีแล้ว ให้มีการติดตามการปฏิบัติงานและภาระงานที่แท้จริง เพื่อปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมต่อไป


ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก มติชนออนไลน์ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 12:05 น.

 

แหล่งที่มา :

Tags
ก.ค.ศ.เห็นชอบปรับเกณฑ์ย้ายผอ.รร.
ไล่ตามขนาดภายในจังหวัดก่อน
loading...

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

โหลดไปอ่านด่วน! ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บังคับใช้ 24 สิงหาคม 2560

โหลดไปอ่านด่วน! ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บังค..(1688)

ครูให้คะแนนพอใจคูปอง4.19 หลักสูตร’สื่อเด็กปฐมวัย’แต้มสูงสุด4.95 ‘ขโมยความสำเร็จจากอนาคต’แต้มต่ำสุด2.32

ครูให้คะแนนพอใจคูปอง4.19 หลักสูตร’สื่อเด็กปฐมวัย’แต้มสูงสุด4.95 ‘ขโมยความสำเร็จจากอนาคต’แต้มต่ำสุด2...(911)

สถานี ก.ค.ศ. การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560

สถานี ก.ค.ศ. การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ..(1857)

พระเทพฯทรงให้กำลังใจครูโรงเรียนผลโอเน็ตต่ำ

พระเทพฯทรงให้กำลังใจครูโรงเรียนผลโอเน็ตต่ำ..(10604)

ข่าวดี! รมว.ศธ.สั่งสพฐ.เคลียร์หนี้ค่าน้ำ-ไฟโรงเรียน

ข่าวดี! รมว.ศธ.สั่งสพฐ.เคลียร์หนี้ค่าน้ำ-ไฟโรงเรียน..(617)

สมศ.ประเมินรอบ4มี 5ระดับคุณภาพ

สมศ.ประเมินรอบ4มี 5ระดับคุณภาพ..(1385)

เล็งให้อำนาจอกศจ.โยกย้ายข้าราชการในจังหวัด

เล็งให้อำนาจอกศจ.โยกย้ายข้าราชการในจังหวัด..(421)

สมศ.ย้ำชัดไม่ประเมินโรงเรียนจัดฉาก หากต้อนรับใหญ่โต กลับทันที

สมศ.ย้ำชัดไม่ประเมินโรงเรียนจัดฉาก หากต้อนรับใหญ่โต กลับทันที..(24553)

Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน
MBA
IELTS
chulatutor