สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

Advertisement

รายงานพิเศษ I เบื้องหลังมติ กศจ.ตาก ไม่บรรจุสองครูสาวเอกสังคม อุ้มผางวิทยาคม
รายงานพิเศษ I เบื้องหลังมติ กศจ.ตาก ไม่บรรจุสองครูสาวเอกสังคม อุ้มผางวิทยาคม

Advertisement

Advertisement

รายงานพิเศษ I เบื้องหลังมติ กศจ.ตาก ไม่บรรจุสองครูสาวเอกสังคม อุ้มผางวิทยาคม

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-11-09 เปิดอ่านแล้ว : 12216 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

รายงานพิเศษ I เบื้องหลังมติ กศจ.ตาก ไม่บรรจุสองครูสาวเอกสังคม อุ้มผางวิทยาคม

วารินทร์ พรหมคุณ

เบื้องหลังมติ กศจ.ตาก ไม่บรรจุสองครูสาวเอกสังคม อุ้มผางวิทยาคม

เป็นที่โจษจันในสังคมครูถึงกรณี 2 สาวที่สอบแข่งขันคัดเลือก "ครู" ได้ และถูกเรียกตัวมาสอนที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อ.อุ้มผาง จ.ตาก นานถึง 5 เดือนแต่สุดท้ายไม่ได้รับการบรรจุเป็น "ครูผู้ช่วย" และไม่ได้รับค่าตอบแทน!!!

สร้างความฉงนสงสัย และคำถามตามมามากมาย อะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ครูทั้งสองไม่ได้รับการบรรจุ ที่สำคัญยังเป็นการประเดิมครั้งแรกของการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู โดยอำนาจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ กศจ. ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547อีกด้วย

ข่าวการศึกษา สยามรัฐ ได้พยายามสืบค้นข้อมูล ข้อเท็จจริงมาเผยแพร่ และสร้างความเข้าใจต่อกรณีนี้ โดยไม่ได้หวังให้เป็นการชี้นำใครถูก-ใครผิด แต่เพื่อเป็นตัวอย่างที่จะไม่เกิดขึ้นซ้ำ..จนสร้างความเสียหายกับผู้ใดอีก

ย้อนไปในการประชุม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)ตาก มีมติอนุมัติให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย-ตาก) ดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สพม.38 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ในสาขาวิชาเอกตามความต้องการของสถานศึกษา จำนวน 10 ตำแหน่ง ได้แก่ วิชาเอกคณิตศาสตร์ 3 ตำแหน่ง สังคมศึกษา 4 ตำแหน่ง ฟิสิกส์ 1 ตำแหน่ง และภาษาจีน 2 ตำแหน่ง เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โดยโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ได้รับอัตราวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง และเอกสังคมศึกษา 1 ตำแหน่ง และเมื่อโรงเรียนเรียกบัญชีผู้สอบได้ให้มารายงานตัวที่โรงเรียนแล้ว สพม.38 ได้ส่งรายชื่อครูมายัง กศจ.ตาก ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งบรรจุ และแต่งตั้งเป็น "ครูผู้ช่วย" เมื่อวันที่ 4พฤษภาคม 2560 ตามหนังสือที่ ศธ 04268/1877ลงวันที่ 11พฤษภาคม 2560 ซึ่ง กศจ.ตาก ได้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ของ สพม.38

...พบว่าคาดเคลื่อนจากมติของ กศจ.ตาก ที่อนุมัติให้บรรจุวิชาเอกสังคมศึกษา เฉพาะที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เพียง 1 ตำแหน่ง แต่ สพม.38 เสนอให้ออกคำสั่งบรรจุผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกสังคมศึกษา ที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เพิ่มอีก 2 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นใหม่ ตำแหน่งเลขที่ 103583 และตำแหน่งเลขที่ 2128 ซึ่งไม่ตรงกับมติ กศจ.ตาก

ทำให้ กศจ.ตาก มีหนังสือแจ้งไปยัง สพม.38 ให้ดำเนินการตามมติ กศจ.ตาก ตามหนังสือที่ ศธ 0272/214 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ต่อมา สพม.38 มีหนังสือที่ ศธ 04268/2214 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 แจ้งเหตุผลความจำเป็นของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม และเสนอขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขอบรรจุผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกสังคมศึกษา

...โดยอ้างเหตุว่าเมื่อไม่มีผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกคณิตศาสตร์ มารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ขอให้ สพม.38 บรรจุวิชาเอกสังคมศึกษาทดแทนครูที่ย้ายและลาออกของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ซึ่ง กศจ.ตาก ได้พิจารณาเอกสารหลักฐานตามที่ สพม.38 เสนอแล้วเห็นว่า สพม.38 เสนอข้อมูลขอเปลี่ยนแปลงวิชาเอกของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ภายหลังจากการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ให้มารายงานแล้ว ประกอบกับบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพม.38 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ครบอายุ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ด้วย

ทั้งนี้ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ขอบรรจุวิชาเอกสังคมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 103583 และครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ขอบรรจุวิชาเอกสังคมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 2128 เป็นการดำเนินการเพื่อเสนอความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา ภายหลังการประชุม กศจ.ตาก ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่มีมติอนุมัติให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ไปแล้ว

ซึ่งความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาดังกล่าว จะต้องนำเสนอให้ กศจ.ตาก พิจารณาตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ก่อนการดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้

ดังนั้น กศจ.ตาก จึงได้นำเสนอ อกศจ.ตาก ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม2560 เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่า "ผู้อำนวยการ สพม.38" ซึ่งเป็นอนุกรรมการใน อกศจ.ตาก ด้วยนั้นได้ขอถอนวาระการประชุมเฉพาะเรื่องนี้ออกไปก่อน เนื่องจากข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่ชัดเจนเพียงพอ

ต่อมา สพม.38 ได้มีหนังสือที่ ศธ 04268/3914 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 แจ้งว่าเกิดความผิดพลาดด้านธุรการ ทำให้คัดลอกอัตราว่างวิชาเอกคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม มาเสนอขอบรรจุจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แทนที่จะเป็นตำแหน่งว่างวิชาเอกคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ทำให้ปรากฏตำแหน่งว่างวิชาเอกคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เพียง 1 ตำแหน่ง (ซึ่งควรจะเป็น 2 ตำแหน่ง) และเสนอขอบรรจุผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกสังคมศึกษา ที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เพิ่มจากมติ กศจ.ตาก อีก 2 ตำแหน่ง โดยอ้างเหตุผลความขาดแคลนครูของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

โดยแจ้งว่า "ผู้อำนวยการ สพม.38" ได้ประสานงานกับโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมแล้ว เสนอขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยอ้างเหตุผลว่า...เมื่อไม่มีผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกคณิตศาสตร์ มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ ขอให้ สพม.38 บรรจุวิชาเอกสังคมศึกษาทดแทน ครูที่ย้ายและลาออกของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จำนวน 2 ราย และ กศจ.ตาก ได้นำเสนอ อกศจ.ตาก ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง

โดย สพม.38 เสนอขอทบทวนมติที่ประชุม กศจ.ตาก ครั้งที่ 4/2560 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยขอให้แก้ไขและเพิ่มเติมอัตราว่างที่ขอบรรจุผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จากเดิม 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 44851 แก้ไขเป็น 2 อัตรา โดยเพิ่มเติมตำแหน่งเลขที่ 2128 อันเนื่องมาจากความผิดพลาดด้านธุรการของ สพม.38 และความขาดแคลนครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์และสังคมศึกษา ของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ...พร้อมทั้งขอบรรจุผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกสังคมศึกษา มาบรรจุแทนวิชาเอกคณิตศาสตร์ เพิ่มอีก 2 ตำแหน่ง ด้วยเหตุไม่มีผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกคณิตศาสตร์มารายงานตัว เพื่อบรรจุที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

โดยที่ประชุม อกศจ.ตาก ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สพม.38 เสนอขอให้พิจารณาในแนวทางที่ไม่อาจดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายได้ จึงมีมติให้ สพม.38 นำเรื่องกลับไปหาแนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย แล้วนำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม2560 กศจ.ตาก ได้นำเรื่องเสนอที่ประชุม อกศจ.ตาก อีกครั้ง โดย สพม.38 เสนอขอให้เพิ่ม/แก้ไขอัตราว่างที่ขอบรรจุ ในรายงานการประชุม กศจ.ตาก ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา ของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จากเดิม 1 อัตรา มาเป็น 3 อัตรา

โดยที่ประชุม อกศจ.ตาก มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นชอบการขอเพิ่ม/แก้ไข วิชาเอกคณิตศาสตร์ เป็นวิชาเอกสังคมศึกษา เพื่อนำไปใช้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และไม่เห็นชอบการขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้ง นางสาววนาลี ทุนมาก และนางสาว นิราวัลย์ เชื้อบุญมี ผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกสังคมศึกษา ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ..สพม.38 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครบกำหนด 2 ปี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ไปก่อนแล้ว

และกศจ.ตาก ได้ประชุมอีกครั้งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เพื่อให้พิจารณาการดำเนินการ สพม.38 เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 ราย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพม.38 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 กรณีนางสาววนาลี ทุนมาก และนางสาว นิราวัลย์ เชื้อบุญมี ให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ซึ่งไม่เป็นไปตามมติของ กศจ.ตาก

และที่ประชุม กศจ.ตาก มีมติไม่อนุมัติการขอเปลี่ยนวิชาเอก เพื่อใช้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกสังคมศึกษาเพิ่มเติมอีก2ราย เนื่องจากไม่เป็นไปตาม มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และไม่อนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งนางสาววนาลี ทุนมาก และนางสาวนิราวัลย์ เชื้อบุญมี เนื่องจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพม.38 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ครบกำหนด 2 ปี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ไปก่อนแล้ว

...ดังนั้น ตามที่ปรากฏเป็นข่าวยังมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง คือโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม และ สพม.38 เสนอขอให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเลขที่ว่างใหม่ คือ ตำแหน่งเลขที่ 103583 และตำแหน่งเลขที่ 2128

ซึ่งไม่เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนวิชาเอกคณิตศาสตร์ ซึ่งเลขที่ว่างคือ ตำแหน่งเลขที่ 44851

ถ้ามองกันตามข้อมูล ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อ กศจ.ตาก ไม่มีมติให้บรรจุครูทั้ง 2 คน แต่ สพม.38 กลับเรียกครูทั้ง 2 คนไปบรรจุ ก่อนที่จะมีมติตัดสินออกมา และยังมีการออกบัตรข้าราชการให้ครูทั้งสองคนด้วย ซึ่งที่จริงแล้วเขตพื้นที่ฯ ควรจะให้ครูทั้งสองคนยุติการสอน ไม่น่าจะปล่อยให้ล่วงเลยมาถึง 5 เดือน เพราะผู้ที่อยู่ลำดับที่ 68 ซึ่งขึ้นบัญชีหลังทั้งสองคนนี้ ได้รับการบรรจุเป็น "ครูผู้ช่วย" ที่ สพป. สุโขทัย แล้ว

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่นำมาเสนอนี้เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ ด้วยมีเลขที่กำกับการประชุมแต่ละครั้งอย่างชัดเจน ซึ่งทำให้เห็นเค้าลางความผิดปกติ จากนี้ "ผู้มีอำนาจ" ก็ต้องไปพิจารณาตามกฎหมายกันอีกครั้ง โดยล่าสุดทราบมาว่า กศจ.ตาก จะประชุมกรณีนี้ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560


โดยมีคิดเห็นจากระดับ ผอ.โรงเรียนสังกัด สพฐ. ต่อประเด็นข้างต้นว่า

คนที่ 1
"ถ้าทำตามระบบที่วางไว้จะไม่เป็นปัญหา  การประสานงานระหว่าง กศจ.กับ สพม.ไม่ดี  เหมือนว่ามีการซิกแซกสอดไส้  ลึกๆน่าจะมีอะไรกว่านั้นนะครับ"
......................

คนที่ 2


"ปัญหาอยู่ที่ความล่าช้าหลายขั้นตอน การมี ก.ศ.จ. ทำให้เกิดปัญหา ครับ  ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิชาเอกก็จบอยู่ที่ สพม. และทันเวลาหมดบัญชี วันที่ 11 พ.ค. 60 โรงเรียนก็มีครูสังคมศึกษา 2 คน รอบต่อไปก็ค่อยบรรจุ ครูคณิตศาสตร์  ถ้าจะรอประชุม กศจ.อยู่ บัญชีก็จะถูกโละทิ้ง ต้องรอสอบใหม่ ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่จึงจะได้ครูมาสอนนักเรียน"

คนที่ 3

"โรงเรียนขาดครู อัตราว่างก็มี เงินงบประมาณก็มีพร้อมจะจ่ายเป็นเงินเดือนครู ครูทีสอบขึ้นบัญชีรอบรรจุก็มี(เอกสังคมศึกษา) แต่นักเรียนไม่มีครูมาสอนเพราะความหลายขั้นตอนของการบรรจุแต่งตั้ง ท่านคิดว่าน่าสงสารไหมครับการศึกษาของประเทศนี้"


คนที่ 4

"ที่รร.ว่าง 2 อัตรา ใช้สอบตาม ว 16 เมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมาไม่มีผู้สอบผ่าน ก็ยังว่างจนบัดนี้ เกษียณอีก 2 นำไปสอบ ว 16 อีก 1 รวมเป็น 3 อัตรา ถ้าไม่มีคนสอบผ่านตามเอกที่ต้องการก็รอ รอ และรอไปอีก..นานแค่ไหน..ไม่รู้ และทราบจะรับย้าย 1 เรื่องถูกถอนกลับมาเป็นสิบครั้งแล้ว ล่าสุดทราบว่า ประธานฯ(ผู้ว่าฯ) ลุกออกจากห้องประชุม.. นี่คือผลของการปฏิรูปการศึกษา..ใช่ไหม"


คนที่ 5

"เหตุผลนี้...ต้องมีคำตอบนะครับ...ได้อัตราครูพัฒนาคืนถิ่น เอกคณิต แต่ไม่มีครูเลือกบรรจุ..อยู่ไกล..สละสิทธิ์...จะสรรหาแทนก็จะเป็นแบบสุโขทัย และ ตาก 

ต้องเห็นใจ ร.ร.นะครับ...ต้องรอ....ผู้เสียโอกาส คือผู้เรียนครับ...คืนอัตรามาให้ กว่าจะได้ก็คงปีหน้า...จะให้รอก็รอ...แต่ถามหาผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น...ก็ขอความเห็นใจนะครับ....คิดดังๆ ครับ"

คนที่ 6

"ที่ร.ร.ก็ได้รับ 1 ตำแหน่ง  ระบุเอกให้เรียบร้อยว่าประถมศึกษา 

แต่เท่าที่จำความได้ สถาบันการศึกในภาคอีสานไม่เปิดสอนวิชาเอกนี้นานมากแล้ว...ผมก็ท้อใจเหมือนกันว่าจะมีใครที่ไหน มีคุณสมบัติมาคืนถิ่นอุดรฯ"

ที่มา : เนื้อหาข่าว หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

         ข้อคิดเห็น จาก คุรทนง โชติสรยุทธิ์**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

ขึ้นบัญชีมีเฮ!! สพฐ.อาจมีตำแหน่งว่างบรรจุครูผู้ช่วย เพิ่มอีกกว่า 2,300 อัตรา

ขึ้นบัญชีมีเฮ!! สพฐ.อาจมีตำแหน่งว่างบรรจุครูผู้ช่วย เพิ่มอีกกว่า 2,300 อัตรา ..(8277)

กอปศ. ประชุมถกสมรรถนะของวิชาชีพครู ๔ ด้าน

กอปศ. ประชุมถกสมรรถนะของวิชาชีพครู ๔ ด้าน..(890)

 (Update) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5532 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

(Update) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5532 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลาก..(7754)

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การย้ายครู สังกัด สพฐ.

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การย้ายครู สังกัด สพฐ...(2918)

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.สรุประบบการพัฒนาครูผู้ช่วย/ครู

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.สรุประบบการพัฒนาครูผู้ช่วย/ครู..(1265)

เช็กที่นี่!! 10 จังหวัด ที่มี ตำแหน่งว่าง บรรจุครูผู้ช่วย มากที่สุด ปี พ.ศ. 2561

เช็กที่นี่!! 10 จังหวัด ที่มี ตำแหน่งว่าง บรรจุครูผู้ช่วย มากที่สุด ปี พ.ศ. 2561 ..(10066)

เช็กที่นี่! ข้อมูลตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุ/ย้าย ครู กว่า 15,000 อัตรา ของแต่ละสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เช็กที่นี่! ข้อมูลตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุ/ย้าย ครู กว่า 15,000 อัตรา ของแต่ละสำนักงานศึกษาธิการจังหว..(33213)

เช็กที่นี่!! ศธจ.นครศรีธรรมราช เปิดรายชื่อรร. ที่มีตำแหน่งว่าง ปี 2561 เพื่อบรรจุ/ย้ายครู รวม 563 อัตรา

เช็กที่นี่!! ศธจ.นครศรีธรรมราช เปิดรายชื่อรร. ที่มีตำแหน่งว่าง ปี 2561 เพื่อบรรจุ/ย้ายครู รวม 563 อั..(6376)

จังหวัดแรกมาแล้ว!! เตรียมเปิดสอบ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ ปี 2561) จำนวน 141 อัตรา

จังหวัดแรกมาแล้ว!! เตรียมเปิดสอบ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ ปี 2561) จำนวน 141 อัตรา..(21976)

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญก..(4374)

รวมไว้ที่นี่!! ลิงก์ประกาศผลการย้ายครู  สพฐ. ปี 2561

รวมไว้ที่นี่!! ลิงก์ประกาศผลการย้ายครู สพฐ. ปี 2561 ..(75299)

สถิติฟ้อง!! 10 วิชาเอกที่บรรจุครูผู้ช่วยมากสุด ปี พ.ศ. 2560

สถิติฟ้อง!! 10 วิชาเอกที่บรรจุครูผู้ช่วยมากสุด ปี พ.ศ. 2560 ..(24040)

สพฐ.บรรจุครูลอตใหญ่แทนเกษียณ กว่า 20,000 คน

สพฐ.บรรจุครูลอตใหญ่แทนเกษียณ กว่า 20,000 คน..(13564)


Tags
รายงานพิเศษ
I
เบื้องหลังมติ
กศจ.ตาก
ไม่บรรจุสองครูสาวเอกสังคม
อุ้มผางวิทยาคม
MBA
IELTS
chulatutor