ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ
Advertisement

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-01-05 เปิดอ่านแล้ว : 8004 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ

Advertisement

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ

เรื่องการดำเนินการจัดหาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน

เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึงหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ศธ 04009 /1206 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 


Advertisement

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ยกเลิก ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา โครงการ MOENet ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไปและแจ้งแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการไปแล้วนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำความเข้าใจกับทุกโรงเรียนในสังกัดและขอความร่วมมือดำเนินการดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจในเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้โรงเรียนมีอำนาจในฐานะผู้ใช้บริการโดยตรงกับผู้ให้บริการและให้ได้รับการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


Advertisement

2. สร้างความเข้าใจในเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่าการใช้งานทางธุรการการสื่อสารและการบริหารเป้าหมายสูงสุดคือใช้เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร้ขีดจำกัด

3. การใช้บริการของทุกโรงเรียนสามารถใช้เงินงบประมาณจากเงินอุดหนุนได้โดยตรง สำหรับสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนที่มีภารกิจในการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากๆสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนงบประมาณตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดโรงเรือนจำนวนนักเรียนและเหตุผลในการใช้งาน 

4. สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีเครือข่ายของผู้ให้บริการใดๆเลยหลังจากยกเลิก โครงการMOENet ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำรวจและประสานผู้ให้บริการทั้งของรัฐวิสาหกิจและเอกชนทราบข้อมูลกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนำอุปกรณ์ใดใดมาใช้รับสัญญาณเพื่อให้โรงเรียนใช้อินเตอร์เน็ตได้ขอให้ดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนกรณีไม่สามารถดำเนินการได้ให้รายงานข้อมูลและประสานงานโดยตรงกับผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและรายงานข้อมูลทางออนไลน์ตามแบบที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและแจ้งประสานให้ทราบทุกวันจนกว่าโรงเรียนจะมีอินเตอร์เน็ตครบทุกโรงเรียนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอนัดประชุม Conference เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาตลอดจน การขอรับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 15.00 นจึงขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

นายสนิท  แย้มเกษร

ที่มา : สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ครูคอมฯเก็บของย้าย! เตรียมยกเลิกมาตรฐานและตัวชี้วัด เทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มสาระการงานอาชีพ

ครูคอมฯเก็บของย้าย! เตรียมยกเลิกมาตรฐานและตัวชี้วัด เทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท..(328)

รานงานพิเศษ I ทุจริต ศธ.แผลเป็น!การศึกษาไทย

รานงานพิเศษ I ทุจริต ศธ.แผลเป็น!การศึกษาไทย..(131)

หวั่นเด็กลด รร.เอกชนถอดใจปิดกิจการ เตรียมเพิ่มอุดหนุนรายหัว 100% เท่าโรงเรียนรัฐ

หวั่นเด็กลด รร.เอกชนถอดใจปิดกิจการ เตรียมเพิ่มอุดหนุนรายหัว 100% เท่าโรงเรียนรัฐ..(246)

จิตแพทย์ห่วงสังคม-ครอบครัว กดดัน เด็กไทยป่วยจิตเวช มีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับการรักษา

จิตแพทย์ห่วงสังคม-ครอบครัว กดดัน เด็กไทยป่วยจิตเวช มีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับการรักษา ..(79)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2190-ว2191 เรื่อง การประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ในประเด็นเกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และ รองผู้บริหารสถานศึกษา การสอบแข่งขันตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และการดําเนินการตามมาตรการ ปราบปรามการทุจริต ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2190-ว2191 เรื่อง การประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการบริหารงานบุคคลของข้..(2928)

ครูผู้ช่วย บรรจุได้ 3 เดือน 15 วัน ได้เลื่อนเงินเดือนไหม?

ครูผู้ช่วย บรรจุได้ 3 เดือน 15 วัน ได้เลื่อนเงินเดือนไหม?..(2683)

อ่านด่วนที่นี่! คู่มือการใช้งานระบบ TRAINING OBEC ของครูและผู้อำนวยการโรงเรียน

อ่านด่วนที่นี่! คู่มือการใช้งานระบบ TRAINING OBEC ของครูและผู้อำนวยการโรงเรียน ..(4978)

หมอธีสั่งตั้งระบบตรวจสอบบัญชีเงินกองทุนองค์การค้า-สกสค. ชี้ที่ผ่านมาใช้เงินมั่วไปหมด

หมอธีสั่งตั้งระบบตรวจสอบบัญชีเงินกองทุนองค์การค้า-สกสค. ชี้ที่ผ่านมาใช้เงินมั่วไปหมด..(1222)


Tags
ด่วนที่สุด
สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ
MBA
IELTS
chulatutor