สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ

Advertisement

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-01-05 เปิดอ่านแล้ว : 9128 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ

เรื่องการดำเนินการจัดหาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน

เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึงหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ศธ 04009 /1206 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ยกเลิก ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา โครงการ MOENet ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไปและแจ้งแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการไปแล้วนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำความเข้าใจกับทุกโรงเรียนในสังกัดและขอความร่วมมือดำเนินการดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจในเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้โรงเรียนมีอำนาจในฐานะผู้ใช้บริการโดยตรงกับผู้ให้บริการและให้ได้รับการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. สร้างความเข้าใจในเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่าการใช้งานทางธุรการการสื่อสารและการบริหารเป้าหมายสูงสุดคือใช้เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร้ขีดจำกัด

3. การใช้บริการของทุกโรงเรียนสามารถใช้เงินงบประมาณจากเงินอุดหนุนได้โดยตรง สำหรับสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนที่มีภารกิจในการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากๆสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนงบประมาณตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดโรงเรือนจำนวนนักเรียนและเหตุผลในการใช้งาน 


Advertisement

4. สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีเครือข่ายของผู้ให้บริการใดๆเลยหลังจากยกเลิก โครงการMOENet ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำรวจและประสานผู้ให้บริการทั้งของรัฐวิสาหกิจและเอกชนทราบข้อมูลกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนำอุปกรณ์ใดใดมาใช้รับสัญญาณเพื่อให้โรงเรียนใช้อินเตอร์เน็ตได้ขอให้ดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนกรณีไม่สามารถดำเนินการได้ให้รายงานข้อมูลและประสานงานโดยตรงกับผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและรายงานข้อมูลทางออนไลน์ตามแบบที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและแจ้งประสานให้ทราบทุกวันจนกว่าโรงเรียนจะมีอินเตอร์เน็ตครบทุกโรงเรียนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอนัดประชุม Conference เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาตลอดจน การขอรับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 15.00 นจึงขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

นายสนิท  แย้มเกษร

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ                         ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ

ที่มา : สพฐ.

Advertisement

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

ด่วน!! สพฐ.เผย สอบ ผอ.-รองผอ. รร. มี/ไม่มี สอบข้อเขียน 25 ต.ค.รู้แน่!!

ด่วน!! สพฐ.เผย สอบ ผอ.-รองผอ. รร. มี/ไม่มี สอบข้อเขียน 25 ต.ค.รู้แน่!!..(1418)

เช็กที่นี่!! 27 จังหวัดที่มีข่าวเรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย รอบ 2 ปี 2561

เช็กที่นี่!! 27 จังหวัดที่มีข่าวเรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย รอบ 2 ปี 2561..(1586)

สอบเข้า ป.1ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง ไม่สามารถลงโทษปรับเงินได้

สอบเข้า ป.1ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง ไม่สามารถลงโทษปรับเงินได้ ..(870)

สพฐ.เผยแนวโน้มในอนาคต จะเพิ่มข้อสอบอัตนัย ในแบบฝึกท้ายบทให้มากขึ้น!!

สพฐ.เผยแนวโน้มในอนาคต จะเพิ่มข้อสอบอัตนัย ในแบบฝึกท้ายบทให้มากขึ้น!!..(3530)

คุณครูรู้ยัง!! ข้อสอบปลายปี ที่สามารถนำไปสอบได้ 1. ต้องมีแบบเขียนตอบ 2. ต้องวัดความคิดขั้นสูง 3. ต้องตรงตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดฯ 	4. กระบวนการพัฒนาต้องได้มาตรฐาน

คุณครูรู้ยัง!! ข้อสอบปลายปี ที่สามารถนำไปสอบได้ 1. ต้องมีแบบเขียนตอบ 2. ต้องวัดความคิดขั้นสูง 3. ต้อ..(15037)

คุณครูอ่านด่วน!! สพฐ. ประกาศ แนวทาง การใช้ข้อสอบ ในการสอบปลายปี ของผู้เรียน

คุณครูอ่านด่วน!! สพฐ. ประกาศ แนวทาง การใช้ข้อสอบ ในการสอบปลายปี ของผู้เรียน ..(6863)


Tags
ด่วนที่สุด
สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ
MBA
IELTS
chulatutor