สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ

Advertisement

Advertisement

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-01-05 เปิดอ่านแล้ว : 8586 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ

Advertisement

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ

เรื่องการดำเนินการจัดหาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน

เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึงหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ศธ 04009 /1206 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 

Advertisement

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ยกเลิก ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา โครงการ MOENet ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไปและแจ้งแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการไปแล้วนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำความเข้าใจกับทุกโรงเรียนในสังกัดและขอความร่วมมือดำเนินการดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจในเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้โรงเรียนมีอำนาจในฐานะผู้ใช้บริการโดยตรงกับผู้ให้บริการและให้ได้รับการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Advertisement

2. สร้างความเข้าใจในเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่าการใช้งานทางธุรการการสื่อสารและการบริหารเป้าหมายสูงสุดคือใช้เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร้ขีดจำกัด

3. การใช้บริการของทุกโรงเรียนสามารถใช้เงินงบประมาณจากเงินอุดหนุนได้โดยตรง สำหรับสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนที่มีภารกิจในการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากๆสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนงบประมาณตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดโรงเรือนจำนวนนักเรียนและเหตุผลในการใช้งาน 

4. สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีเครือข่ายของผู้ให้บริการใดๆเลยหลังจากยกเลิก โครงการMOENet ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำรวจและประสานผู้ให้บริการทั้งของรัฐวิสาหกิจและเอกชนทราบข้อมูลกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนำอุปกรณ์ใดใดมาใช้รับสัญญาณเพื่อให้โรงเรียนใช้อินเตอร์เน็ตได้ขอให้ดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนกรณีไม่สามารถดำเนินการได้ให้รายงานข้อมูลและประสานงานโดยตรงกับผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและรายงานข้อมูลทางออนไลน์ตามแบบที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและแจ้งประสานให้ทราบทุกวันจนกว่าโรงเรียนจะมีอินเตอร์เน็ตครบทุกโรงเรียนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอนัดประชุม Conference เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาตลอดจน การขอรับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 15.00 นจึงขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

นายสนิท  แย้มเกษร

ที่มา : สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว พิเศษ 2 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการใช้อัตราว่างเพื่อเปิดสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว พิเศษ 2 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการใช้อัตราว่างเพื่อเปิดสอบแข่งขันบรรจุและ..(9033)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว พิเศษ 2 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการใช้อัตราว่างเพื่อเปิดสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว พิเศษ 2 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการใช้อัตราว่างเพื่อเปิดสอบแข่งขันบรรจุและ..(1507)

เตือน !! ขรก.เอี่ยวทุจริตสอบครูผู้ช่วย ‘ไล่-ปลดออก’ ทันที สพฐ.พร้อมประกาศรับสมัคร 11 ก.ค.นี้

เตือน !! ขรก.เอี่ยวทุจริตสอบครูผู้ช่วย ‘ไล่-ปลดออก’ ทันที สพฐ.พร้อมประกาศรับสมัคร 11 ก.ค.นี้ ..(2501)

สพฐ.ห้ามข้าราชการครู เปิดติวสอบครูผู้ช่วยเด็ดขาด

สพฐ.ห้ามข้าราชการครู เปิดติวสอบครูผู้ช่วยเด็ดขาด..(2485)

Advertisement

วิกฤตหนัก!! รร.เอกชนปิดตัวแล้ว 13 โรง หลังขาดแคลนน.ร. แถมครูทิ้งรร.เอกชน

วิกฤตหนัก!! รร.เอกชนปิดตัวแล้ว 13 โรง หลังขาดแคลนน.ร. แถมครูทิ้งรร.เอกชน ..(4345)

สพฐ.แจงรายชื่อกรรมการตรวจสอบหน่วยพัฒนา คูปองครู ปี 61

สพฐ.แจงรายชื่อกรรมการตรวจสอบหน่วยพัฒนา คูปองครู ปี 61..(1735)

โวยหลักสูตรคูปองพัฒนาครู ทั้ง ‘เหม็นอับ-ไม่เห็นวิทยากร’

โวยหลักสูตรคูปองพัฒนาครู ทั้ง ‘เหม็นอับ-ไม่เห็นวิทยากร’..(6077)

เช็กด่วนที่นี่! มาแล้ว 22 จังหวัด เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 รวม 2,105 อัตรา

เช็กด่วนที่นี่! มาแล้ว 22 จังหวัด เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 รวม 2,105 อัตรา ..(34929)

Advertisement

‘ผอ.สพท.-ศธจ.’ปะทะเดือด หลังแก้คำสั่ง คสช. 19/60 ‘ล้มเหลว’!!

‘ผอ.สพท.-ศธจ.’ปะทะเดือด หลังแก้คำสั่ง คสช. 19/60 ‘ล้มเหลว’!!..(5176)

สมาคมผู้บริหารฯ โคราช เขต 7 ค้านมติ กศจ.ย้าย ‘ผอ.สพป.โคราช7’ ออกจากพื้นที่ ‘ครู-พนง.-ลูกจ้าง’ ร่วมลงชื่อต้าน

สมาคมผู้บริหารฯ โคราช เขต 7 ค้านมติ กศจ.ย้าย ‘ผอ.สพป.โคราช7’ ออกจากพื้นที่ ‘ครู-พนง.-ลูกจ้าง’ ร่วมลง..(2446)

สพฐ.เข้ม! จัดทีมติดตามสุ่มตรวจหน่วยพัฒนา ‘คูปองครู ปี 2561’

สพฐ.เข้ม! จัดทีมติดตามสุ่มตรวจหน่วยพัฒนา ‘คูปองครู ปี 2561’..(1024)

สถานี ก.ค.ศ. การยื่นขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาตำแหน่งครู ตาม ว 17/2552 ช่วงเปลี่ยนผ่าน

สถานี ก.ค.ศ. การยื่นขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาตำแหน..(7169)

ชัดแล้ว สกศ.ปรับเป็นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ

ชัดแล้ว สกศ.ปรับเป็นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ..(1634)


Tags
ด่วนที่สุด
สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ
MBA
IELTS
chulatutor