สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
5 วิธีในการเตรียมตัว สอบครูผู้ช่วย ปี 2561
5 วิธีในการเตรียมตัว สอบครูผู้ช่วย ปี 2561

Advertisement

Advertisement

5 วิธีในการเตรียมตัว สอบครูผู้ช่วย ปี 2561

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-03-12 เปิดอ่านแล้ว : 10986 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

5 วิธีในการเตรียมตัว สอบครูผู้ช่วย ปี 2561

Advertisement

สวัสดีครับทุกท่าน ช่วงนี้เชื่อว่าหลายๆท่านคงกำลังยุ่งๆอยู่กับการวัดและประเมินผลนักเรียนปลายภาคหรือปลายปีอยู่เป็นแน่แท้ แต่ถึงจะยุ่งอย่างไรก็เชื่อแน่ว่าทุกท่านจะต้องทำงานเสร็จลุล่วงเป็นแน่นอนครับ สำหรับวันนี้ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข่าวความเคลื่อนไหวในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งตอนนี้ก็มีกระแสข่าวต่างๆออกมาอย่างมากมายแต่ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือมานำเสนอดังนี้

เลขาฯ ก.ค.ศ. ท่านพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ได้ออกมาชี้แจงก่อนหน้านี้เกี่ยวกับทิศทางในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยว่า “การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ตามที่ ก.ค.ศ. มีแนวทางในการนำผลการสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. มาใช้เป็นผลการสอบฯ ในภาค ก ของการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 นั้น โดยหลายฝ่ายมีความเป็นห่วงว่า ในอนาคตอาจทำให้ผู้สอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. ที่ไม่ได้เรียนครู มาสมัครสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้ นั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน จึงขอนำประเด็นดังกล่าวมาบอกกล่าวให้รับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. ขณะนี้ ก.ค.ศ. ยังมิได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (แนวใหม่) โดยในการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ได้มอบสำนักงาน ก.ค.ศ. นำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว ไปพิจารณาปรับปรุงแล้วนำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาอีกครั้ง

Advertisement

2. แนวคิดการสอบภาค ก จะกำหนดให้หน่วยงานกลางที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการ และอาจทำความตกลงร่วมกับ ก.พ. ในการนำผลการสอบภาค ก ของ ก.พ. มาใช้เป็นผลสอบภาค ก ของการสอบฯ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย เนื่องจากหลักสูตรการสอบภาค ก ที่จะนำเสนอ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ จะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับหลักสูตรการสอบภาค ก ของ ก.พ.

ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีวุฒิทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง ได้เข้ามาสมัครสอบภาค ข ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะตำแหน่ง และภาค ค ของ ก.ค.ศ. โดยไม่ต้องมาสอบภาค ก ของ ก.ค.ศ. อีก แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย กล่าวคือ

Advertisement

2.1 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย (ต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้ว เท่านั้น)

2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

จะเห็นได้ว่า การที่ผู้ใดจะมีสิทธิสมัครสอบภาค ข และภาค ค ของ ก.ค.ศ. ได้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยครบถ้วน มิได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. ทุกคน มีสิทธิสอบภาค ข และภาค ค ของ ก.ค.ศ. แนวคิดดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายครู และเชื่อมั่นว่าระบบการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอนาคต จะยังคงรักษามาตรฐานในการเลือกสรรคนเก่งคนดีที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู เข้ามาเป็นครูได้อย่างแน่นอน

ในการประชุม ก.ค.ศ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้สอบถามความคืบหน้า การจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย แบบใหม่ ซึ่งคาดว่า จะเริ่มสอบในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เพื่อบรรจุให้ทันในเดือนตุลาคม 2561”

และล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เลขา กพฐ.ฯ ได้ชี้แจงว่าขณะนี้มีคนเรียกร้องอย่างให้ สพฐ. จัดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2561ในช่วงเดือนเมษายน 2561 ดังข้อความที่ว่า “ส่วนที่เรียกร้องให้มีการสอบบรรจุครูผู้ช่วยในช่วงเดือนเมษายน เช่นเดิมนั้น เรื่องนี้อยู่ที่นโยบาย ก.ค.ศ. ซึ่งข้อเสนอนี้ทางสพฐ. และก.ค.ศ. อาจจะต้องร่วมกันคิด ว่าร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยใหม่ จะสามารถดำเนินการได้เร็วแค่ไหน ซึ่งสพฐ. ก็คิดเช่นเดียวกัน ว่าเรื่องนี้ต้องเร่งดำเนินการ แต่ก็ต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบต่าง ๆ ด้วย” คำพูดของท่าน เลขาฯ กพฐ. จากข่าวมติชนออนไลน์ 6 มีนาคม 2561

จะสังเกตเห็นว่าทุกอย่างล้วนแล้วแต่ไม่นอนว่าจะเปิดสอบในช่วงใด อาจจะเป็นช่วงเดือนเมษายน หรือ ช่วงเดือนกรกฎาคม ก็ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมของ ก.ค.ศ.ว่าจะมีมติออกมาอย่างไร จะใช้เกณฑ์การสอบแบบเดิมไปพลางก่อน(เหมือนการเลื่อนเงินครู)อาจะเปิดสอบบบรรจุครูผู้ช่วย ช่วงเดือนเมษายนของปีนี้ แต่ถ้าจะใช้เกณฑ์ใหม่ที่ก.ค.ศ.ออกแบบและพัฒนาขึ้น อาจจะเปิดสอบบบรรจุครูผู้ช่วย ช่วงเดือนกรกฎาคม เพราะฉะนั้นแล้วเว็บ”วต์ครูอัพเดตดอทคอม ขออนุญาตแนะนำแนวทางในการเตรียมตัวสอบบรรจุครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้ทุกท่านได้นำไปเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยดังนี้ (ข้อแนะนำนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวเท่านั้นครับ)

5 วิธีในการเตรียมสอบครูผู้ช่วย ปี 2561

1. สมัครสอบ ก.พ.

หลายคนอาจจะสงสัยว่าสอบครูผู้ช่วยต้องไปสมัครสอบก.พ.ทำไมใช่ไหมหล่ะครับ แต่จากข่าวที่ยกมาให้อ่านด้านบน เลขาฯ ก.ค.ศ. แจ้งว่าเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วยแบบใหม่นั้น

รูปแบบในการสอบภาค ก นั้น จะมี ๒ รูปแบบ คือ

1. ผู้ที่สอบผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.

2. ผู้ที่สอบผ่านภาค ก หน่วยงานกลางที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย

ดังนั้นถ้าสมัครสอบภาค ก ของก.พ.และสอบผ่านก็จะได้ประโยชน์ หลายอย่างแน่นอนเช่น ถ้าการสอบครูผู้ช่วยใช้เกณฑ์ใหม่ ก็จะไม่ต้องไปสอบภาค ก ที่หน่วยงานกลาง ของ ก.ค.ศ. จัดสอบ ก็จะทำให้มีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้น เป็นต้น

2. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนฯ

สำหรับผู้ที่จะสอบครูผู้ช่วย จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน โดยจะต้องออกให้อย่างช้าสุดวันสุดท้ายของการสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ตัวอย่างเช่น

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2561 ท่านจะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนฯ ที่ใช้ในการสมัครที่อนุมัติอย่างช้าสุดในวันที่ 10 กันยายน 2561 หรือผู้ที่มีใบอนุญาตอยู่แล้วใบอนุญาตตของท่านต้องไม่หมดอายุ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่จะสามารถขอประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนฯ ใบประกอบวิชาชีพครูฯ

1. ผู้ที่จบการศึกษา ครู 5 ปี ในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองของคุรุสภา

2. ผู้ที่ผ่านการเทียบโอนมาตรฐาน ครบ 9 มาตรฐาน

3. ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรป.บัณฑิต วิชาชีพครู ในหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง

ใบอนุญาตปฎิบัติการสอนฯ

- เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนที่ทำหน้าที่ในการสอน และสมีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติการสอน ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี และสามารถต่ออายุได้ 1 ครั้งระหว่างที่มีใบอนุญาตปฎิบัติการสอนฯ ท่านสามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรป.บัณฑิต วิชาชีพครู ในหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง ได้ แต่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่คุรุสภากำหนด

3. ติดตามข่าวสารอยู่เสมอ

การติดตามข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอจะทำให้ทันข่าวความเลื่อนไหวต่างๆ เพราะทุกวันนี้ในการสอบครูผู้ช่วย เกณฑ์การสอบทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นต้องตามข่าวอย่างต่อเนื่องครับ

4. เตรียมตัวให้พร้อมทุกสถานการณ์

ไม่ว่าจะสอบตอนไหนก็ต้องพร้อมเสมอ อย่าไปรอเวลาว่า ยังไม่ใกล้สอบ ยังไม่อ่าน เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเยอะแล้วครับ เพราะเราไม่รู้เลยว่าอนาคตข้องหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง บางทีอาจจะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น จะต้องเตรียมพร้อมในการสอบตลอดเวลา หมั่นทำความเข้าทบทวนตำราอยู่เสมอ

5. อ่านหนังสือและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ในการสอบทุกครั้งมีเสียงบ่นกันมากมายว่าข้อสอบที่ออกไม่ต้องกับสิ่งที่อ่าน แต่ก็ยังมีคนสอบติดและขึ้นบัญชีได้ แสดงว่าคนที่สอบที่ติดขออ่านในส่วนที่เป็นข้อมูลที่ตรงประเด็นใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้นในการสอบทุกครั้งจะต้องอ่านหลักเกณฑ์และวิธีการสอบให้ดี อย่างไปเชื่อคนนั้น คนนี้ เพราะถ้าเราไม่ศึกษาเกณฑ์ให้ดี จะอ่านไปร้อยเล่ม ร้อยวัน ก็สอบไม่ติดอยู่ดี เพราะจะนั้นจะทำอะไรก็ตามต้องศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสอบครับ

สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบบทความไว้เพียงเท่านี้มีโอกาสครั้งหน้าจะมาเล่าประสบการณ์ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยและเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นๆครับ

ขอบคุณที่ติดตามอ่านครับ..

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว พิเศษ 2 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการใช้อัตราว่างเพื่อเปิดสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว พิเศษ 2 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการใช้อัตราว่างเพื่อเปิดสอบแข่งขันบรรจุและ..(6823)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว พิเศษ 2 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการใช้อัตราว่างเพื่อเปิดสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว พิเศษ 2 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการใช้อัตราว่างเพื่อเปิดสอบแข่งขันบรรจุและ..(861)

เตือน !! ขรก.เอี่ยวทุจริตสอบครูผู้ช่วย ‘ไล่-ปลดออก’ ทันที สพฐ.พร้อมประกาศรับสมัคร 11 ก.ค.นี้

เตือน !! ขรก.เอี่ยวทุจริตสอบครูผู้ช่วย ‘ไล่-ปลดออก’ ทันที สพฐ.พร้อมประกาศรับสมัคร 11 ก.ค.นี้ ..(1957)

สพฐ.ห้ามข้าราชการครู เปิดติวสอบครูผู้ช่วยเด็ดขาด

สพฐ.ห้ามข้าราชการครู เปิดติวสอบครูผู้ช่วยเด็ดขาด..(1981)

Advertisement

วิกฤตหนัก!! รร.เอกชนปิดตัวแล้ว 13 โรง หลังขาดแคลนน.ร. แถมครูทิ้งรร.เอกชน

วิกฤตหนัก!! รร.เอกชนปิดตัวแล้ว 13 โรง หลังขาดแคลนน.ร. แถมครูทิ้งรร.เอกชน ..(3748)

สพฐ.แจงรายชื่อกรรมการตรวจสอบหน่วยพัฒนา คูปองครู ปี 61

สพฐ.แจงรายชื่อกรรมการตรวจสอบหน่วยพัฒนา คูปองครู ปี 61..(1396)

โวยหลักสูตรคูปองพัฒนาครู ทั้ง ‘เหม็นอับ-ไม่เห็นวิทยากร’

โวยหลักสูตรคูปองพัฒนาครู ทั้ง ‘เหม็นอับ-ไม่เห็นวิทยากร’..(5859)

เช็กด่วนที่นี่! มาแล้ว 22 จังหวัด เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 รวม 2,105 อัตรา

เช็กด่วนที่นี่! มาแล้ว 22 จังหวัด เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 รวม 2,105 อัตรา ..(28182)

Advertisement

‘ผอ.สพท.-ศธจ.’ปะทะเดือด หลังแก้คำสั่ง คสช. 19/60 ‘ล้มเหลว’!!

‘ผอ.สพท.-ศธจ.’ปะทะเดือด หลังแก้คำสั่ง คสช. 19/60 ‘ล้มเหลว’!!..(4930)

สมาคมผู้บริหารฯ โคราช เขต 7 ค้านมติ กศจ.ย้าย ‘ผอ.สพป.โคราช7’ ออกจากพื้นที่ ‘ครู-พนง.-ลูกจ้าง’ ร่วมลงชื่อต้าน

สมาคมผู้บริหารฯ โคราช เขต 7 ค้านมติ กศจ.ย้าย ‘ผอ.สพป.โคราช7’ ออกจากพื้นที่ ‘ครู-พนง.-ลูกจ้าง’ ร่วมลง..(2304)

สพฐ.เข้ม! จัดทีมติดตามสุ่มตรวจหน่วยพัฒนา ‘คูปองครู ปี 2561’

สพฐ.เข้ม! จัดทีมติดตามสุ่มตรวจหน่วยพัฒนา ‘คูปองครู ปี 2561’..(889)

สถานี ก.ค.ศ. การยื่นขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาตำแหน่งครู ตาม ว 17/2552 ช่วงเปลี่ยนผ่าน

สถานี ก.ค.ศ. การยื่นขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาตำแหน..(6754)

ชัดแล้ว สกศ.ปรับเป็นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ

ชัดแล้ว สกศ.ปรับเป็นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ..(1510)


Tags
5
วิธีในการเตรียมตัว
สอบครูผู้ช่วย
ปี
2561
MBA
IELTS
chulatutor