สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
อ่านที่นี่!! ทำไมครู จึงต้องทำ แผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อ่านที่นี่!! ทำไมครู จึงต้องทำ แผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
Advertisement

Advertisement

อ่านที่นี่!! ทำไมครู จึงต้องทำ แผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-05-01 เปิดอ่านแล้ว : 23427 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

อ่านที่นี่!! ทำไมครู จึงต้องทำ แผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

Advertisement

ทำไมครู จึงต้องทำ แผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา 086-8686810

ตามที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดมาตรฐานวิทยฐานะครูสายงานการสอน (ว๒๐/๒๕๖๐), หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (ว๒๑/๒๕๖๐) และหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ว๒๒/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และหนังสือ ก.ค.ศ. กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู ลว 10 ตค 60ประกอบเป็นนโยบายการพัฒนาครูแบบครบวงจรของกระทรวงศึกษาธิการขึ้นนั้น


Advertisement

โดยนัยของหลักเกณฑ์ฯ ว๒๒/๒๕๖๐ ข้อ ๑. ความโดยสรุปว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ประเมินตนเองเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาตนเอง และเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินนโยบายโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรขึ้น และจัดให้มีการลงทะเบียนจองหลักสูตรอบรมที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ในระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้ครูผู้สอนได้พิจารณาเลือกหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเองและความต้องการของสถานศึกษาเป็นหลัก

ในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ส่วนที่ ๑ ครูจะต้องประเมินตนเอง ประเมินสภาพการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ส่วนที่ ๒ นำผลการประเมินมาประมวลเขียนเป็นแผนพัฒนาตนเอง เพื่อขออนุมัติใช้แผนพัฒนาตนเองต่อผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนที่ ๓ หลังจากจองหลักสูตรอบรม นำมาเขียนอธิบายว่า ทำไมต้องเลือกหลักสูตรนั้น คาดหวังผลสำเร็จจากการอบรมอย่างไร และจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเข้ารับการอบรมตามลำดับต่อๆ มา


Advertisement

ในการนี้ หลักสูตรของหน่วยพัฒนา (นิติบุคคล) หจก.เพื่อครู ๑๘ หลักสูตร ทั้งหลักสูตรพื้นฐาน ๑๓ และหลักสูตรพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะ ๕ กลุ่มสาระ ได้สอดแทรกความรู้เรื่องนี้ ในกิจกรรมการอบรมทุกครั้ง

ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ID PLAN ทั้งหมดที่นี่>>

คป10-ID plan (ฉบับปรับปรุง) การงาน

คป10-ID plan (ฉบับปรับปรุง) คณิตศาสตร์

คป10-ID plan (ฉบับปรับปรุง) ปฐมวัย

คป10-ID plan (ฉบับปรับปรุง) ภาษาไทย

คป10-ID plan (ฉบับปรับปรุง) วิทยาศาสตร์

คป10-ID plan (ฉบับปรับปรุง) สังคมศึกษา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


 

 

 

 

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

อ่านที่นี่!! วิธีดาวน์โหลดคู่มือครู หนังสือเรียนของ สสวท.

อ่านที่นี่!! วิธีดาวน์โหลดคู่มือครู หนังสือเรียนของ สสวท. ..(12982)

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๑ (๑๕ ชุด)  (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๑ (๑๕ ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! ) ..(8332)

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ (๑๒ ชุด)  (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ (๑๒ ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! ) ..(5276)

ดาวน์โหลดที่นี่!!    ID Plan คุณครูพร้อมไฟล์ ปก5 แบบ  (ไฟล์ word ปรับแก้ได้!!)

ดาวน์โหลดที่นี่!! ID Plan คุณครูพร้อมไฟล์ ปก5 แบบ (ไฟล์ word ปรับแก้ได้!!)..(27677)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตร 8 กลุ่มสาระ ป.1-ม.3 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ไฟล์ word)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตร 8 กลุ่มสาระ ป.1-ม.3 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ไฟล์ word) ..(55150)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตร 8 กลุ่มสาระ ป.1-ม.3 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ไฟล์ word)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตร 8 กลุ่มสาระ ป.1-ม.3 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ไฟล์ word) ..(5469)

เรียนอย่างไร ให้สัมฤทธิ์ผล ในยุคปฏิรูป

เรียนอย่างไร ให้สัมฤทธิ์ผล ในยุคปฏิรูป ..(909)

ผู้ปกครองควรอ่าน!! เรื่องความปลอดภัยสำคัญมาก อย่าเอาชีวิตลูกไปเป็นเดิมพันเลย!

ผู้ปกครองควรอ่าน!! เรื่องความปลอดภัยสำคัญมาก อย่าเอาชีวิตลูกไปเป็นเดิมพันเลย!..(1961)


Tags
อ่านที่นี่!!
ทำไมครู
จึงต้องทำ
แผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
MBA
IELTS
chulatutor