สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

Advertisement

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจ้งการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจ้งการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

Advertisement

Advertisement

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจ้งการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-09-14 เปิดอ่านแล้ว : 9959 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจ้งการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครู โดยเฉพาะในโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งแนวทางในการคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครู  ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เรื่อง การคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ้างถึง 

๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๔๘๗๙ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

 ๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่ ศธ. ๑๓๐๕/๔๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอหารือวิธีการคิด คํานวณอัตรากําลังข้าราชการครู กรณีโรงเรียนประถมศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน ๑๒๐ คนลงมา และเปิดสอน ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) และขอให้พิจารณาทบทวนการคิดคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครู กรณีโรงเรียนประถมศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน ๑๒๐ คนลงมา และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียน ขยายโอกาส) นั้น

สํานักงาน ก.ค.ศ. ขอเรียนดังนี้

๑. การคิดคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครู ให้ดําเนินการตามกรณีที่ ๑ โรงเรียนที่มีจํานวน นักเรียน ๑๒๐ คนลงมา โดยนําจํานวนนักเรียนในโรงเรียนรวมกันทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา (กรณีโรงเรียนขยายโอกาส) แล้วเปรียบเทียบกับค่าในตาราง ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ เพื่อกําหนดเป็นอัตรากําลังของโรงเรียนนั้น ๆ

๒. ขณะนี้สํานักงาน ก.ค.ศ. อยู่ระหว่างการทบทวนและจัดทําร่างเกณฑ์อัตรากําลัง ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจะได้นําเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญที่เกี่ยวข้อง และ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยศพล เวณุโกเศศ)

รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.ค.ศ.

ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล โทร ๐๒ ๒๘ ๔๔๙๐

 

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๐๙๓

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา : สพร. สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

ขึ้นบัญชีมีเฮ!! สพฐ.อาจมีตำแหน่งว่างบรรจุครูผู้ช่วย เพิ่มอีกกว่า 2,300 อัตรา

ขึ้นบัญชีมีเฮ!! สพฐ.อาจมีตำแหน่งว่างบรรจุครูผู้ช่วย เพิ่มอีกกว่า 2,300 อัตรา ..(8265)

กอปศ. ประชุมถกสมรรถนะของวิชาชีพครู ๔ ด้าน

กอปศ. ประชุมถกสมรรถนะของวิชาชีพครู ๔ ด้าน..(887)

 (Update) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5532 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

(Update) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5532 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลาก..(7750)

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การย้ายครู สังกัด สพฐ.

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การย้ายครู สังกัด สพฐ...(2917)

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.สรุประบบการพัฒนาครูผู้ช่วย/ครู

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.สรุประบบการพัฒนาครูผู้ช่วย/ครู..(1265)

เช็กที่นี่!! 10 จังหวัด ที่มี ตำแหน่งว่าง บรรจุครูผู้ช่วย มากที่สุด ปี พ.ศ. 2561

เช็กที่นี่!! 10 จังหวัด ที่มี ตำแหน่งว่าง บรรจุครูผู้ช่วย มากที่สุด ปี พ.ศ. 2561 ..(10066)

เช็กที่นี่! ข้อมูลตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุ/ย้าย ครู กว่า 15,000 อัตรา ของแต่ละสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เช็กที่นี่! ข้อมูลตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุ/ย้าย ครู กว่า 15,000 อัตรา ของแต่ละสำนักงานศึกษาธิการจังหว..(33213)

เช็กที่นี่!! ศธจ.นครศรีธรรมราช เปิดรายชื่อรร. ที่มีตำแหน่งว่าง ปี 2561 เพื่อบรรจุ/ย้ายครู รวม 563 อัตรา

เช็กที่นี่!! ศธจ.นครศรีธรรมราช เปิดรายชื่อรร. ที่มีตำแหน่งว่าง ปี 2561 เพื่อบรรจุ/ย้ายครู รวม 563 อั..(6376)

จังหวัดแรกมาแล้ว!! เตรียมเปิดสอบ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ ปี 2561) จำนวน 141 อัตรา

จังหวัดแรกมาแล้ว!! เตรียมเปิดสอบ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ ปี 2561) จำนวน 141 อัตรา..(21975)

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญก..(4374)

รวมไว้ที่นี่!! ลิงก์ประกาศผลการย้ายครู  สพฐ. ปี 2561

รวมไว้ที่นี่!! ลิงก์ประกาศผลการย้ายครู สพฐ. ปี 2561 ..(75296)

สถิติฟ้อง!! 10 วิชาเอกที่บรรจุครูผู้ช่วยมากสุด ปี พ.ศ. 2560

สถิติฟ้อง!! 10 วิชาเอกที่บรรจุครูผู้ช่วยมากสุด ปี พ.ศ. 2560 ..(24039)

สพฐ.บรรจุครูลอตใหญ่แทนเกษียณ กว่า 20,000 คน

สพฐ.บรรจุครูลอตใหญ่แทนเกษียณ กว่า 20,000 คน..(13563)


Tags
อ่านที่นี่!!
ก.ค.ศ.แจ้งการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์
ก.ค.ศ.
MBA
IELTS
chulatutor