สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจ้งการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจ้งการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

Advertisement

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจ้งการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-09-14 เปิดอ่านแล้ว : 10785 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจ้งการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครู โดยเฉพาะในโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งแนวทางในการคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครู  ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เรื่อง การคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ้างถึง 

๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๔๘๗๙ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

 ๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่ ศธ. ๑๓๐๕/๔๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอหารือวิธีการคิด คํานวณอัตรากําลังข้าราชการครู กรณีโรงเรียนประถมศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน ๑๒๐ คนลงมา และเปิดสอน ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) และขอให้พิจารณาทบทวนการคิดคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครู กรณีโรงเรียนประถมศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน ๑๒๐ คนลงมา และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียน ขยายโอกาส) นั้น

สํานักงาน ก.ค.ศ. ขอเรียนดังนี้

๑. การคิดคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครู ให้ดําเนินการตามกรณีที่ ๑ โรงเรียนที่มีจํานวน นักเรียน ๑๒๐ คนลงมา โดยนําจํานวนนักเรียนในโรงเรียนรวมกันทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา (กรณีโรงเรียนขยายโอกาส) แล้วเปรียบเทียบกับค่าในตาราง ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ เพื่อกําหนดเป็นอัตรากําลังของโรงเรียนนั้น ๆ

๒. ขณะนี้สํานักงาน ก.ค.ศ. อยู่ระหว่างการทบทวนและจัดทําร่างเกณฑ์อัตรากําลัง ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจะได้นําเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญที่เกี่ยวข้อง และ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาต่อไป


Advertisement

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยศพล เวณุโกเศศ)

รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.ค.ศ.

ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล โทร ๐๒ ๒๘ ๔๔๙๐

 

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๐๙๓

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจ้งการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจ้งการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา : สพร. สพฐ.

Loading...

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

จริงหรือ? การเลื่อน เงินเดือนครู แบบใหม่ เลื่อนร้อยละเท่ากันไม่ได้

จริงหรือ? การเลื่อน เงินเดือนครู แบบใหม่ เลื่อนร้อยละเท่ากันไม่ได้ ..(12218)

"หมอธี" สั่ง สพฐ.ล้างบางปัญหาเด็กผี ..(2145)

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ในการประเมิน เลื่อน เงินเดือน ครู ตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. 2561

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ในการประเมิน เลื่อน เงินเดือน ครู ตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. 2561 ..(28839)

มาแล้ว!! กทม.เปิดรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย 15 สาขาวิชา จำนวน 300 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 21 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

มาแล้ว!! กทม.เปิดรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย 15 สาขาวิชา จำนวน 300 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 21 - 27 พฤศจิกาย..(12778)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6954 การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6954 การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผ..(8598)

ด่วน!! สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียนรับชมการประชุม การรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ในวันที่ 15 พ.ย.61 เวลา10:00น.

ด่วน!! สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียนรับชมการประชุม การรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริ..(7237)

คุณครูรู้ยัง!! ประเมินเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ต้องมี PLC LOGBOOK คูปองครู ID-PLAN

คุณครูรู้ยัง!! ประเมินเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ต้องมี PLC LOGBOOK คูปองครู ID-PLAN ..(32166)

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562..(2458)

บอร์ดสกสค. เร่งสางปัญหาหนี้สิน องค์การค้าฯ

บอร์ดสกสค. เร่งสางปัญหาหนี้สิน องค์การค้าฯ..(994)

USCEสรุปผลหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปี อย่าโยนหินถามทาง

USCEสรุปผลหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปี อย่าโยนหินถามทาง..(953)


Tags
อ่านที่นี่!!
ก.ค.ศ.แจ้งการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์
ก.ค.ศ.
MBA
IELTS
chulatutor