สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ด่วน!! สพฐ.แจ้งการนับชั่วโมงและการบันทึก Logbook เพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ
ด่วน!! สพฐ.แจ้งการนับชั่วโมงและการบันทึก Logbook เพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ

Advertisement

ด่วน!! สพฐ.แจ้งการนับชั่วโมงและการบันทึก Logbook เพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-10-12 เปิดอ่านแล้ว : 23736 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วน!! สพฐ.แจ้งการนับชั่วโมงและการบันทึก Logbook เพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ

วันนี้ 12 ต.ค. 61 OBECLINE 2018 ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการนับชั่วโมงและการบันทึก Logbook โดยมีสาระสำคัญดังนี้

เรียน ผอ.สพท.ทุกท่าน

ตามที่สำนักงาน กคศ.ได้มีการชี้แจงการขอเลื่อนและมีวิทยฐานะของครูให้ทราบ โดยมีประเด็นที่ครูมีความวิตกกังวลอยู่ 2 ประเด็น บัดนี้ รมว.ศธ. สำนักงานกคศ.และสพฐ. ได้หารือในทางปฎิบัติที่สอดคล้องกับการปฎิบัติงานจริงของครูแล้ว โดยกคศ.จะปรับการปฎิบัติประเด็นดังกล่าว ดังนี้

1.ประเด็นครูปฐมวัย ที่ถูกนับชั่วโมงการสอนเพียง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จะให้นับชั่วโมงการปฎิบัติงานอื่นๆในห้องเรียนรวมด้วยเช่นการเตรียมกิจกรรม การดูแลนักเรียนระหว่างนอน ด้วยเป็นต้น เพราะทุกอย่างเป็นการปฎิบัติงานจริง


Advertisement

2.กรณีบันทึก Log Book ที่กำหนดให้ครูต้องบันทึก Online ผ่านโปรแกรม Excel เพื่อส่งเข้าฐานข้อมูลของสำนักงานกคศ.ให้ปรับเป็นการบันทึกด้วยการเขียนในสมุดบันทึกหรือเอกสารรูปแบบที่ครูกำหนด ให้มีสาระตามที่กคศ.กำหนด แล้วเมื่อถึงระยะเวลาที่จะใช้เป็นหลักฐานหรือเวลาที่กคศ.กำหนด ให้ครูรับรองเอกสารของตนเองพร้อมให้ ผอ.โรงเรียนลงนามรับรอง หรือจะลงในโปรแกรม Lteacher ของกคศ. ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของครู ทั้งนี้ สำนักงานกคศ.จะได้แจ้งแนวปฎิบัติเป็นทางการต่อไป

บุญรักษ์ ยอดเพชร ..เลขาธิการกพฐ.

ด่วน!! สพฐ.แจ้งการนับชั่วโมงและการบันทึก Logbook เพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ

ที่มา : OBEC LINE 2018

Advertisement

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

สพฐ.เผยแนวโน้มในอนาคต จะเพิ่มข้อสอบอัตนัย ในแบบฝึกท้ายบทให้มากขึ้น!!

สพฐ.เผยแนวโน้มในอนาคต จะเพิ่มข้อสอบอัตนัย ในแบบฝึกท้ายบทให้มากขึ้น!!..(2080)

คุณครูรู้ยัง!! ข้อสอบปลายปี ที่สามารถนำไปสอบได้ 1. ต้องมีแบบเขียนตอบ 2. ต้องวัดความคิดขั้นสูง 3. ต้องตรงตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดฯ 	4. กระบวนการพัฒนาต้องได้มาตรฐาน

คุณครูรู้ยัง!! ข้อสอบปลายปี ที่สามารถนำไปสอบได้ 1. ต้องมีแบบเขียนตอบ 2. ต้องวัดความคิดขั้นสูง 3. ต้อ..(14379)

คุณครูอ่านด่วน!! สพฐ. ประกาศ แนวทาง การใช้ข้อสอบ ในการสอบปลายปี ของผู้เรียน

คุณครูอ่านด่วน!! สพฐ. ประกาศ แนวทาง การใช้ข้อสอบ ในการสอบปลายปี ของผู้เรียน ..(6628)

แฉต้นตอ การศึกษาไทย ล้าหลัง สร้างพลเมืองเฉื่อยชา เด็กอ่านหนังสือไม่ออก

แฉต้นตอ การศึกษาไทย ล้าหลัง สร้างพลเมืองเฉื่อยชา เด็กอ่านหนังสือไม่ออก ..(12357)

มาแล้ว!! กรงุเทพมหานคร เปิดสอบ ผอ.-รองผอ.รร. รับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561

มาแล้ว!! กรงุเทพมหานคร เปิดสอบ ผอ.-รองผอ.รร. รับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561 ..(4194)

มาแล้ว!! สมศ.ประกาศรับรอง ผู้ประเมินภายนอก รอบ 4 ในระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา

มาแล้ว!! สมศ.ประกาศรับรอง ผู้ประเมินภายนอก รอบ 4 ในระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา ..(17037)


Tags
ด่วน!!
สพฐ.แจ้งการนับชั่วโมงและการบันทึก
Logbook
เพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ
MBA
IELTS
chulatutor