รวมลิงก์ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปี 2560

กรุณากด REFRESH (F5)เพื่อตรวจสอบข้อมูลล่าสุดครับ

จังหวัดใดประกาศผลสอบแล้วจะปรากฎสัญลักษณ์

ครับ

ประกาศผลสอบบรรจุครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ครั้งที่1 ปี 2560
ที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ประกาศผลสอบบรรจุ
1
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กระบี่ ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
2
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กรุงเทพมหานคร ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
3
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กาญจนบุรี ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
4
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กาฬสินธุ์ ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
5
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กำแพงเพชร ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
6
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ขอนแก่น ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
7
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จันทบุรี ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
8
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ฉะเชิงเทรา ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
9
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ชลบุรี ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
10
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ชัยนาท
ไม่เปิดสอบครูผู้ช่วย
11
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
12
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ชุมพร ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
13
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงราย ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
14
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงใหม่ ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
15
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตรัง ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
16
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตราด ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
17
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตาก ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
18
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครนายก ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
19
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครปฐม ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
20
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครพนม ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
21
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครราชสีมา ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
22
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครศรีธรรมราช ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
23
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครสวรรค์ ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
24
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นนทบุรี ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
25
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นราธิวาส ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
26
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด น่าน
ไม่เปิดสอบครูผู้ช่วย
27
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด บึงกาฬ
ไม่เปิดสอบครูผู้ช่วย
28
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด บุรีรัมย์ ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
29
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ปทุมธานี ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
30
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
31
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ปราจีนบุรี ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
32
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ปัตตานี
ไม่เปิดสอบครูผู้ช่วย
33
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
34
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พะเยา ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
35
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พังงา ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
36
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พัทลุง ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
37
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พิจิตร ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
38
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พิษณุโลก ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
39
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพชรบุรี ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
40
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพชรบูรณ์ ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
41
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แพร่
ไม่เปิดสอบครูผู้ช่วย
42
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภูเก็ต ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
43
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มหาสารคาม
ไม่เปิดสอบครูผู้ช่วย
44
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มุกดาหาร ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
45
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แม่ฮ่องสอน
ไม่เปิดสอบครูผู้ช่วย
46
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ยโสธร ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
47
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ยะลา
ไม่เปิดสอบครูผู้ช่วย
48
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร้อยเอ็ด
ไม่เปิดสอบครูผู้ช่วย
49
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ระนอง ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
50
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
51
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ราชบุรี ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
52
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลพบุรี ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
53
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลำปาง ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
54
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลำพูน ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
55
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เลย ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
56
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ศรีสะเกษ ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
57
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สกลนคร ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
58
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สงขลา ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
59
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สตูล
ไม่เปิดสอบครูผู้ช่วย
60
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สมุทรปราการ ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สมุทรสงคราม ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
62
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สมุทรสาคร ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
63
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สระแก้ว ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
64
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สระบุรี ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
65
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สิงห์บุรี ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
66
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สุโขทัย ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
67
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สุพรรณบุรี ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
68
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สุราษฎร์ธานี ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
69
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สุรินทร์ ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
70
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หนองคาย
ไม่เปิดสอบครูผู้ช่วย
71
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หนองบัวลำภู
ไม่เปิดสอบครูผู้ช่วย
72
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อ่างทอง ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
73
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อำนาจเจริญ
ไม่เปิดสอบครูผู้ช่วย
74
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อุดรธานี ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
75
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อุตรดิตถ์ ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
76
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อุทัยธานี ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
77
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อุบลราชธานี ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
78
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ยังไม่ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560
79
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เขต จชต. ประกาศผลครูผู้ช่วยแล้ว!
80
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สงขลา เขต จชต.
ไม่เปิดสอบครูผู้ช่วย


Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน
MBA
IELTS
chulatutor
dizi izle Pendik Escort sex izle porno atasehir escort pendik escort bakırköy escort pendik escort istanbul escort ataköy escort ankara escort bayan ankara escort istanbul travesti etiler escort ankara escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort şirinevler escort şişli escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort Etiler escort ankara escort şişli escort ataköy escort Ankara escort Ankara travesti ankara escort etiler escort bahçeşehir escort antalya escort halkalı escort eskişehir escort kocaeli escort Şirinevler Escort pendik escort avcılar escort beylikdüzü escort bodrum escort taksim escort avcılar escort ankara escort escort ankara mersin escort ankara escort kartal escort ümraniye escort istanbul escort kurtköy escort maltepe escort kartal escort ümraniye escort kartal escort pendik escort ataşehir escort ataşehir escort anadolu yakası escort pendik escort bostancı escort köşe koltuk köşe koltuk takımları bft türkiye depolama fiyatları seksiyonel kapı istanbul escort sirinevler escort istanbul escort beylikdüzü escort şirinevler escort beylikdüzü escort ümraniye escort beylikdüzü escort tesettürlü escort tesetturlu escort porno kurtkoy escort avcilar escort kadiklari escort kadikoy bayan esenyurt escort bayanlari beylikduzu escort istanbul escort istanbul escort şişli escort mecidiyeköy escort şirinevler escort escort şirinevler istanbul escort escort gaziantep gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort