28.1 C
Bangkok
วันอังคาร, มีนาคม 21, 2023
spot_img

เช็คคะแนน onet 2566 ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566

เช็คคะแนน onet 2566 ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566 เช็คคะแนน onet 2566...

อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี โรงเรียนสันกำแพงจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติฟรี

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี โรงเรียนสันกำแพงจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติฟรี อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี การอบรมออนไลน์สำหรับรับเกียรติบัตรออนไลน์จากโรงเรียนสันกำแพงจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติฟรี โดยคุณครูหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนรู้ได้ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมด้านล่างค่ะ ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แม้จะก่อให้เกิดผลดีหลายประการแต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคมได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น การกลั่นแกล้งผ่านโลกไซเบอร์ การขาดวิจารณญาณในการใช้สื่อและสารสนเทศตลอดจนการขาดทักษะในการใช้สื่ออย่างปลอดภัย กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนเกิดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ...

เรื่องน่าสนใจ

บทเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตร เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

บทเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตร เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และเป็นอุทยานการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำบทเรียนออนไลน์ เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน พร้อมทำแบบทดสอบความรู้เพื่อรับเกียรติบัตร เกี่ยวกับเรื่อง แสง เสียง แม่เหล็กไฟฟ้า พลังงาน แรงและการเคลื่อนที่ และหัวหุ่นนักวิทยาศาสตร์ ในการจุดประกายความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา...

Most Popular

Most RECENT

เรื่องราวแนะนำ

เรื่องราวทั้งหมด

error: Content is protected !!