34.2 C
Bangkok
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 16, 2021
spot_img

ช่วยเหลือลูกหนี้ รายย่อย แบงก์ชาติ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย

ช่วยเหลือลูกหนี้ รายย่อย แบงก์ชาติ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ช่วยเหลือลูกหนี้ รายย่อย แบงก์ชาติ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย  แบงก์ชาติร่วมกับผู้ให้บริการทางการเงิน ผ่านสมาคมและชมรมต่าง ๆ รวม 8 แห่ง ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 เน้นยกระดับมาตรการเดิมให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้น มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ โดยยกระดับมาตรการเดิมให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้น ซึ่งมุ่งเน้นช่วยลดภาระหนี้ในระยะยาว มีทางเลือก มีความยืดหยุ่น และมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน...

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ภาษาเกาหลี มีเกียรติบัตร จากม.สงขลานครินทร์

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ภาษาเกาหลี มีเกียรติบัตร จากม.สงขลานครินทร์ คำอธิบายรายวิชา การฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และฝึกสร้าง ประโยคพื้นฐานภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. ผู้เรียนสามารถแปลคำศัพท์และอธิบายหลักการใช้ไวยากรณ์ ภาษาเกาหลีพื้นฐานได้ 2. ผู้เรียนใช้คำศัพท์และไวยากรณ์แต่งประโยคภาษาเกาหลีพื้นฐานได้ 3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาเกาหลีพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้ จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงสื่อทั้งหมด 5 ชั่วโมง 46 นาที คุณสมบัติของผู้เรียน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป...

เลขาธิการ กพฐ. ประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ประเมินสถานการณ์โควิด-19

เลขาธิการ กพฐ. ประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ประเมินสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 9/2564 เพื่อหารือข้อราชการและโครงการต่างๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการ อาทิ การพัฒนาครู สพฐ....

Most Popular