กบข. ผสานความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับการให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนแก่สมาชิก กบข.

903
กบข ความรู้การเงิน ความรู้การลงทุน กบข ร่วมมือ ตลาดหลักทรัพย์ให้ความรู้ การลงทุน-01
กบข ความรู้การเงิน ความรู้การลงทุน กบข ร่วมมือ ตลาดหลักทรัพย์ให้ความรู้ การลงทุน-01

กบข. ผสานความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับการให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนแก่สมาชิก กบข. ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ทางเพจ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข. ได้เผบแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ กบข. ผสานความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับการให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนแก่สมาชิก กบข. ทั่วประเทศ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

เพิ่มเพื่อน

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมความรู้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่สมาชิก กบข. ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภารกิจการดูแลสมาชิก กบข. กว่าล้านคนทั่วประเทศ ที่นอกเหนือจากการนำเงินออมของสมาชิกไปบริหารสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงสำหรับชีวิตในวัยเกษียณแล้วนั้น กบข. ยังดำเนินการควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออมและการลงทุนอย่างแท้จริง

โดยที่ผ่านมา กบข. และ ตลท. ได้ร่วมกันเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงินให้แก่สมาชิก กบข. อย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาระบบ e-Learning เพื่อให้สมาชิก กบข. ได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่เหมาะสม รวมทั้งได้จัดทำคู่มือส่งเสริมความรู้ทางการเงินฉบับสมาชิก กบข. และร่วมบรรยายให้ความรู้สมาชิก กบข. โดยผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับความร่วมมือในอนาคต กบข. จะประยุกต์องค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เข้ากับบริบทของสมาชิก กบข. มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สมาชิกสามารถบริหารเงินออมใน กบข. ได้อย่างเข้าใจ และบรรลุเป้าหมายในการมีเงินออมยามเกษียณที่เพียงพอ อีกทั้งยังจะพัฒนาระบบ e-Learning ให้สามารถเชื่อมต่อผ่าน My GPF Application และ My GPF Website เพื่อให้สมาชิกเข้าถึงแหล่งความรู้ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

กบข ความรู้การเงิน ความรู้การลงทุน กบข ร่วมมือ ตลาดหลักทรัพย์ให้ความรู้ การลงทุน-02

ในการนี้ ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้ พลังความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูและสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินสำหรับคนไทย” และร่วมเสวนาในหัวข้อ “ปฏิบัติการรวมพลัง สร้างคนไทยใส่ใจเรื่องการเงิน” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในฐานะผู้บริหารเงินลงทุนของสมาชิก กบข. กว่าล้านคนทั่วประเทศ ทั้งในด้านการลงทุน ซึ่ง กบข. มุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้สมาชิก กบข. มีเงินเพียงพอในวันเกษียณ และยังมุ่งให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการลงทุน ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันให้สมาชิกลงทุนระยะยาวด้วยความมั่นใจ ไม่กลัวการลงทุน

ดร. ศรีกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า กบข. ยังได้ร่วมมือกับองค์กรระดับโลกอย่าง OECD ด้วยการเข้าไปร่วมเป็นสมาชิกในส่วนงาน International Financial Education หรือ INFE โดยจะสำรวจและวิเคราะห์ความรู้เรื่องการเงินของกลุ่มข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. และนำ framework ในระดับสากลมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา ความรู้ พฤติกรรม และทัศนคติทางการเงิน ในมิติต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกอีกด้วย

สามารถรับชมงานเปิดตัวโครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้ พลังความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูและสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินสำหรับคนไทย” ซึ่งเป็นการลงนามความร่วมมือครั้งสำคัญพร้อมการเสวนาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กบข. และองค์กรพันธมิตรอื่น ๆ ย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/3tHniNS

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล และ ภาพ กบข. ผสานความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับ
การให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนแก่สมาชิก กบข. ทั่วประเทศ จากเพจ กบข. ค่ะ