กบข. ยืนยัน ข้าราชการทุกคนมีสิทธิ์รับบำนาญ ไม่ว่าจะบรรจุเข้ารับราชการในปีไหน

3393
บำนาญ บำนาญข้าราชการ สิทธิ์รับบำนาญ-01
บำนาญ บำนาญข้าราชการ สิทธิ์รับบำนาญ-01
กบข. ยืนยัน ข้าราชการทุกคนมีสิทธิ์รับบำนาญ ไม่ว่าจะบรรจุเข้ารับราชการในปีไหน ก็ยังคงมีสิทธิ์เลือกได้ว่า เมื่อเกษียณอายุราชการ หรือออกจากราชการ จะเลือกรับ “บำเหน็จ” หรือ “บำนาญ” จากกรมบัญชีกลาง โดยการเลือกรับบำนาญมีเงื่อนไขที่ต้องจดจำเพียงแค่ 2 กรณี

advertisement

1. อายุราชการ 25 ปี ขึ้นไป ออกจากรายการด้วยเหตุลาออก ให้ออก หรือปลดออก
2. มีอายุตัว 50 ปี ขึ้นไป และมีอายุราชการ 10 ปี ขึ้นไป ออกจากราชการด้วยเหตุเกษียณ สูงอายุ ทุพพลภาพ หรือทดแทน
สำหรับเงิน กบข. ที่สมาชิกจะได้รับคืน จะขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกเลือกรับ “บำเหน็จ” หรือ “บำนาญ
บำนาญ บำนาญข้าราชการ สิทธิ์รับบำนาญ-02
บำนาญ บำนาญข้าราชการ สิทธิ์รับบำนาญ-02
หากสมาชิกเลือกรับบำนาญจากกรมบัญชีกลาง จะได้รับเงิน กบข. คืนทุกก้อน ทั้งเงินสะสมของตนเอง (เงินสะสมตามกฎหมาย 3% และเงินออมเพิ่มตามความสมัครใจ 1-12%) เงินสมทบ 3% และเงินชดเชย 2% จากรัฐ และเงินประเดิม (กรณีที่สมาชิกบรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มี.ค. 40 จะมีเงินก้อนนี้) ซึ่งสมาชิกจะได้รับเงินคืนทั้งหมด พร้อมเงินส่วนผลตอบแทนที่ กบข. นำไปลงทุนให้

advertisement

advertisement

บำนาญ บำนาญข้าราชการ สิทธิ์รับบำนาญ-03
บำนาญ บำนาญข้าราชการ สิทธิ์รับบำนาญ-03
ส่วนสมาชิกที่เลือกรับบำเหน็จ จะได้รับเงิน กบข. คืน ในส่วนของเงินสะสมของตนเอง และเงินสมทบจากรัฐ พร้อมเงินส่วนผลตอบแทนที่ กบข. นำไปลงทุนให้

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล กบข. ยืนยัน ข้าราชการทุกคนมีสิทธิ์รับบำนาญ ไม่ว่าจะบรรจุเข้ารับราชการในปีไหน จาก จากคอลัมน์เรื่องจากปก วารสาร กบข. ฉบับเดือนมีนาคม 2564 ค่ะ