กบข. รวมมาให้ 3 คำถามยอดฮิตของสมาชิกเกษียณอายุ

2475
คำถาม สมาชิก กบข เกษียณอายุราชการ 1
คำถาม สมาชิก กบข เกษียณอายุราชการ 1

กบข. รวมมาให้ 3 คำถามยอดฮิตของสมาชิกเกษียณอายุ

1) ทำเรื่องขอรับเงินคืนไปแล้ว กี่วันถึงจะได้รับเงินคืน 
กบข. จะจ่ายเงินคืนให้สมาชิกภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับเรื่องและตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง และประกาศเกษียณอายุฯ มีผลบังคับใช้ โดยเริ่มจ่ายเงินคืน 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป

2) จะรู้ได้อย่างไรว่าเงิน กบข. เข้าบัญชีแล้ว 
สามารถติดตามสถานะการขอรับเงินคืนได้หลายช่องทาง…
– My GPF Application https://bit.ly/2WsOKgQ (กรณีเข้าผ่านมือถือ) เมนูบัญชีของฉัน และ เมนูคุยกับบอท พิมพ์คำว่า ขอรับเงินคืน จากนั้นเลือกเมนู ติดตามสถานะขอรับเงินคืน
– My GPF Website https://mygpf.gpf.or.th/ (กรณีเข้าผ่านคอมพิวเตอร์)
– ติดต่อ Contact Center โทร.1179
หลังจากจ่ายเงินคืนแล้ว กบข. จะมีจดหมายแจ้งการจ่ายเงินคืนพร้อมใบแจ้งยอดเงินสมาชิกพ้นสภาพส่งตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ตอนขอรับเงินคืน

3) เงิน กบข. ที่ได้รับจะต้องเสียภาษีหรือไม่ 
เงินก้อนที่ได้รับจาก กบข. ตอนเกษียณ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

คำถาม สมาชิก กบข เกษียณอายุราชการ
คำถาม สมาชิก กบข เกษียณอายุราชการ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล กบข. รวมมาให้ 3 คำถามยอดฮิตของสมาชิกเกษียณอายุ จากเพจ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)