กบข. อัปเดต ความคืบหน้าการเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อสมาชิก คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2566

1152

 

กบข อัปเดต แก้กฏหมาย สมาชิก
กบข อัปเดต แก้กฏหมาย สมาชิก

กบข. อัปเดต ความคืบหน้าการเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อสมาชิก คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2566

กบข. อัปเดต ความคืบหน้าการเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อสมาชิก คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2566 สำหรับการเสนอแก้ไขกฎหมายครั้งนี้เป็นการปลดล๊อกประเด็นสำคัญที่สมาชิกสอบถามและแสดงความประสงค์เข้ามาเป็นจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นั่นคือ “การออมเพิ่มกับ กบข. ได้มากกว่า 12%” ซึ่งสถานะการดำเนินการในขณะนี้ กระทรวงการคลังได้นำส่งร่างกฎหมายดังกล่าว ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไปแล้ว

นอกจากนี้ กบข. ยังได้เสนอแก้ไขกฎหมายในประเด็นอื่นที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกด้วย ซึ่งได้แก่
– สมาชิกสามารถนำ เงินชดเชย และเงินประเดิม(ถ้ามี) ไปเลือกแผนการลงทุนได้เช่นเดียวกับเงินสะสม เงินออมเพิ่ม (ถ้ามี) และเงินสมทบ
– สมาชิกที่บรรจุเข้ามาใหม่แล้วไม่ได้เลือกแผนการลงทุน เงินทั้งหมดจะนำไปลงทุนในแผนสมดุลตามอายุ
– ผู้ออมต่อกับ กบข. จะสามารถเลือกแผนการลงทุนได้
– สมาชิกจะสามารถโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นเข้ามายัง กบข. ได้

แก้ไขกฎหมายเพื่อสมาชิก กบข
แก้ไขกฎหมายเพื่อสมาชิก กบข

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล กบข. อัปเดต ความคืบหน้าการเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อสมาชิก คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2566 จากเพจ กบข. ค่ะ