กบข.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์หัวข้อ “การบริหารจัดการหนี้”

1505

กบข.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์หัวข้อ “การบริหารจัดการหนี้”

อบรมออนไลน์ การบริหารจัดการหนี้
อบรมออนไลน์ การบริหารจัดการหนี้

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์หัวข้อ “การบริหารจัดการหนี้” ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์โดย กบข. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นสำหรับสมาชิก กบข. ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM

อบรมออนไลน์สำหรับสมาชิก กบข.โดย กบข.ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวข้อ การบริหารจัดการหนี้ 
รู้เท่าทันหนี้ รู้จักหนี้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหา 4 ขั้นตอนปลดหนี้

เรื่อน่าอ่าน >> สกสค. เปิดช่องทางออนไลน์รับเรื่องร้องทุกข์หนี้สินครู

การบริหารจัดการหนี้
การบริหารจัดการหนี้

วิทยากร คุณชยุต ปริญญาธนกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณวิพรรณ สุวรรณรัตน์ วิทยากรรับเชิญจากกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ กบข. ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายสวัสดิการและ CRM

สมาชิกท่านใดที่สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองสิทธิ์ในการร่วมฟังบรรยายได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เข้าลงทะเบียนอบรมออนไลน์

การให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล กบข.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์หัวข้อ “การบริหารจัดการหนี้” จากเพจ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/