กบข.ไขข้อสงสัย ปัจจัยที่ยอดเงินที่ทำให้สมาชิกแต่ละท่านได้เงินไม่เท่ากัน ณ วันเกษียณ

2067
ยอดเงินเกษียณ
ยอดเงินเกษียณ

กบข.ไขข้อสงสัย ปัจจัยที่ยอดเงินที่ทำให้สมาชิกแต่ละท่านได้เงินไม่เท่ากัน ณ วันเกษียณ

ไขข้อสงสัย ปัจจัยที่ยอดเงินที่ทำให้สมาชิกแต่ละท่านได้เงินไม่เท่ากัน ณ วันเกษียณ สาเหตุหลัก ๆ เนื่องจาก…
ปัจจัยที่ 1 เงินเดือน : สมาชิกแต่ละคนมีเงินเดือนไม่เท่ากัน และมีอัตราการปรับเงินเดือนขึ้นไม่เท่ากันเสมอไป

ปัจจัยที่ 2 ระยะเวลานำส่งเงิน : ผู้ที่เป็นสมาชิก กบข. ซึ่งส่งเงินออมมานานกว่า จะมีเงินต้นทุกประเภท รวมกับผลตอบแทน เป็นจำนวนเงินมากกว่า

ปัจจัยที่ 3 ออมเพิ่ม : สมาชิกบางท่านส่งเงินสะสมเพิ่มมากกว่าขั้นต่ำ 3% จึงทำให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่มากกว่า

ปัจจัยที่ 4 แผนการลงทุนที่สมาชิกเลือก : เนื่องจากแต่ละแผนมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่าง ถ้าเลือกลงทุนคนละแผนกัน โอกาสสร้างผลตอบแทนก็แตกต่างกันด้วยเช่นกัน

ปัจจัยที่ 5 เงินชดเชยและเงินประเดิม : เงิน 2 ส่วนนี้ให้กับผู้ที่เลือกรับบำนาญเท่านั้น โดยสำหรับเงินประเดิมจะต้องเป็นผู้ที่รับราชการอยู่ก่อนที่จะเข้าเป็นสมาชิก กบข. เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2540

ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ว่า ทั้ง 5 ปัจจัยที่คุณครูได้ทราบข้างต้นล้วนแต่ส่งผลให้ สมาชิก กบข. ที่เกษียณอายุราชการได้รับยอดเงินไม่เท่ากัน ณ วันเกษียณ นั่นเองค่ะ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ กบข.ไขข้อสงสัย ปัจจัยที่ยอดเงินที่ทำให้สมาชิกแต่ละท่านได้เงินไม่เท่ากัน ณ วันเกษียณ จากเพจ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)