กมธ.การศึกษา เตรียมเชิญ เลขา สพฐ. และ ก.ค.ศ. หารือภาระงานล้นเกินกำลังของครู พร้อมเรื่อง PA ด้วย

2380

กมธ.การศึกษา เตรียมเชิญ เลขา สพฐ. และ ก.ค.ศ. หารือภาระงานล้นเกินกำลังของครู พร้อมเรื่อง PA ด้วย

กมธ.การศึกษา เตรียมเชิญ เลขา สพฐ. และ ก.ค.ศ.  หารือภาระงานล้นเกินกำลังของครู  พร้อมเรื่อง PA ด้วย!
กมธ.การศึกษา เตรียมเชิญ เลขา สพฐ. และ ก.ค.ศ. หารือภาระงานล้นเกินกำลังของครู พร้อมเรื่อง PA ด้วย!

กมธ.การศึกษา เตรียมเชิญ เลขา สพฐ. และ ก.ค.ศ. หารือภาระงานล้นเกินกำลังของครู พร้อมเรื่อง PA ด้วย

[กมธ.การศึกษา เตรียมเชิญ เลขา สพฐ. และ ก.ค.ศ. หารือภาระงานล้นเกินกำลังของครู พร้อมเรื่อง PA ด้วย]
วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2564 สส.สุรวาท ทองบุ สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล และ ที่ปรึกษากรรมาธิการ (กมธ.) ยื่นร้องเรียนแทนครูทั้งประเทศต่อนายนพคุณ รัฐผไท ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร (สผ.) เพื่อให้ กมธ.พิจารณาและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับภาระงานที่ล้นเกินความสามารถที่ครูจะปฏิบัติงานได้ดี โดยเฉพาะเวลาในการเรียนการสอน สืบเนื่องจากที่ปรากฎว่าครูต้องรับผิดชอบงานหลายตำแหน่งจำนวนมาก และมีครูบางคนตัดสินใจลาออก เพราะเหตุไม่สามารถทำการสอนได้ดีอย่างคุ้มค่ากับเงินเดือน

เชิญ เลขา สพฐ. และ ก.ค.ศ. หารือภาระงานล้นเกินกำลังของครูๅ
เชิญ เลขา สพฐ. และ ก.ค.ศ. หารือภาระงานล้นเกินกำลังของครูๅ

เรื่องที่น่าสนใจ : ซักซ้อมการดำเนินการอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา

ที่ประชุม กมธ. ได้พิจารณาเป็นวาระเร่งด่วน และมีมติให้เชิญ เลขาธิการ สพฐ. และเลขาธิการ ก.ค.ศ. มาชี้แจง ปรึกษา หารือเพื่อหาทางแก้ปัญหา ดังกล่าวรวมทั้งหารือเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะระบบ PA ด้วย ในการประชุม กมธ. ในวันที่ 1 ธีนวาคม 2564 นี้

เชิญ เลขา สพฐ. และ ก.ค.ศ. หารือภาระงานล้นเกินกำลังของครูๅ
เชิญ เลขา สพฐ. และ ก.ค.ศ. หารือภาระงานล้นเกินกำลังของครูๅ

เรื่องที่น่าสนใจ :เมื่อต้องกู้สินเชื่อ ควรวางแผนอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหา วางแผนกู้สินเชื่อ

ขอบคุณที่มาจาก : เพจ สุรวาท ทองบุ : Surawat Thongbu

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/