“กมล”ถอยเลิกสั่งการบรรจุผอ.โรงเรียน

748

สพร.สพฐ. ประชุมร่วม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
วางแนวทางบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียน
หลังเคลียร์ปัญหาข้อสอบคลาดเคลื่อน ด้าน
“กมล”เผยเป็นเรื่องการบรรจุแต่งตั้งเป็นอำนาจเขตพื้นที่ฯ
ไม่ขอลงรายละเอียดหรือสั่งการอีกแล้ว

วานนี้(11 พ.ค.)ดร.กมล
รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า
ตามที่มีการร้องเรียนว่า
ข้อสอบและเฉลยคำตอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ปี 2558 มีความคลาดเคลื่อน ซึ่ง สพฐ.ได้มอบให้
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(มศว)ไปตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และทางสำนักทดสอบฯ มศว ได้ยืนยันว่า
พบความคลาดเคลื่อนจำนวน 6 ข้อ โดยเป็นข้อสอบ ผอ.สถานศึกษา 4 ข้อ และรอง
ผอ.สถานศึกษา 2 ข้อ และได้ส่งผลคะแนนมาให้ สพฐ.แล้ว ซึ่ง สพฐ.ก็ได้เชิญ
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)มารับผลคะแนนใหม่
และได้มีการประชุมแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้
บริหารสถานศึกษาแล้วในวันนี้ที่โรงแรงปริ๊นพาเลซ กรุงเทพฯ
โดยตนได้ให้นโยบายว่าให้ไปดำเนินการตามระเบียบการบริหารงานบุคคลซึ่งมี
ระเบียบที่ชัดเจนอยู่แล้ว “หลังจากรับคะแนนจาก มศว ไปแล้ว
หลังจากนั้นแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการ
เพราะอำนาจการบรรจุแต่งตั้งเป็นของเขตพื้นที่ฯ
การประชุมวันนี้ก็เป็นการซักซ้อมการทำงาน
ที่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
(สพร.)จะต้องหารือแนวทางร่วมกับผอ.เขตพื้นที่ฯ
ซึ่งผมได้กำชับให้ดำเนินการตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มีอยู่
แต่ผมจะไม่ลงไปในรายละเอียด
หรือจะไปสั่งการว่าต้องเรียงลำดับคะแนนใหม่หรือไม่อีกแล้ว
เพราะเรื่องนี้เป็นประเด็นเชิงกฎหมาย
อย่างไรก็ตามผมก็จะรอฟังว่าที่ประชุมจะได้ข้อสรุปอย่างไรเช่นกัน”เลขาธิการ
กพฐ.กล่าวและว่า
ส่วนกรณีที่ผู้เข้าสอบได้ยื่นข้อเรียกร้องให้ชะลอการบรรจุแต่งตั้งไว้ก่อน
เพื่อให้มีการจัดลำคับคะแนนใหม่
และจะมีการฟ้องศาลปกครองเพื่อขอให้คุ้มครองชั่วคราวนั้น
ก็เป็นสิทธิจะทำได้“