“กมล”สั่งผอ.รร.อยู่รับเด็กหน้าประตูวันเปิดเทอม

549

“กมล”สั่งผอ.รร.อยู่รับเด็กหน้าประตูวันเปิดเทอม
„วันนี้ (17 พ.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กพฐ.) เปิดเผยว่า
ตนได้ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ
นำคณะออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันที่ 18 พ.ค.2558
ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นวันแรก โดยในส่วนของ
สพฐ. ได้แบ่งสายผู้บริหารออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ
ซึ่งตนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสามเสน
และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยจะไปดูการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
การเตรียมการรับเด็ก และไปร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติกับนักเรียนด้วย

“ผมได้ขอให้โรงเรียนทุกแห่งดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ. โดยใน 2 สัปดาห์แรก
ผู้อำนวยการโรงเรียนควรอยู่รับเด็กที่ประตูโรงเรียนกับครู
เพื่อจะได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียน รวมทั้งดูการจราจร
และอื่นๆ พร้อมกันนี้ให้สอนนักเรียนเรื่องการไหว้ การพูดจาสุภาพ
การล้างหน้า แปรงฟัน ความสะอาด การคบเพื่อน การใช้ห้องสมุด การใช้ห้องน้ำ
การรักษาสุขภาพ การปรับตัวใช้ชีวิตในโรงเรียน ฯลฯ
นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ควรออกเยี่ยม
และแนะนำโรงเรียนเรื่องนโยบายจุดเน้นปี 58 ของ สพฐ. และซุปเปอร์บอร์ด
ตลอดจนเรื่องการดูแลงบประมาณ ความพร้อม ด้านเอกสาร ตำรา ชุดนักเรียน
และอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรด้วย” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว.“

อ่านต่อที่ : http://dailynews.co.th/education/321840