Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

“กมล” เผย สพฐ.ตั้งคณะทำงานทำแผนความต้องการครู รองรับโครงการคุรุทายาทจบแล้วมีทำงานทันที

Advertisement

สพฐ.ตั้งทีมทำแผนความต้องการครู
“กมล” เผย สพฐ.ตั้งคณะทำงานทำแผนความต้องการครู
รองรับโครงการคุรุทายาทจบแล้วมีทำงานทันที

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

วันนี้ (15 มิ.ย.) ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยว่า
ตามที่ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)
มีมติให้ฟื้นโครงการคุรุทายาท และให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558
โดยกำหนดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนวิชาชีพครูใหม่ ผลิตครู จำนวน
10 รุ่น ปี 2558-2572 รวม 58,000 คน และกลุ่มนิสิตนักศึกษาครูที่กำลังศึกษา
จำนวน 5 รุ่น 9,500 คนนั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ในฐานะหน่วยงานผู้ใช้ครู
ได้มอบให้สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร สพฐ.
จัดโครงการจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งได้วางแผนความต้องการครูเป็นรายเขต
พื้นที่การศึกษา รายวิชา และรายสถานศึกษา รวมถึงภาพรวมความต้องการครูของ
สพฐ.ทั้งหมด
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการผลิตครูให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานผู้
ใช้

“สพฐ.ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นมา
แล้ว 1 ชุด ซึ่งคณะทำงานชุดนี้จะไปดำเนินการจัดประชุมวางแผนเชิงปฎิบัติการ
เพื่อรองรับการผลิต และบรรจุให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
รวมถึงทดแทนการสูญเสียอัตรากำลังในแต่ละปีจากการเกษียณอายุราชการ
พร้อมกำหนดรูปแบบการจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างไรก็ตามหากสามารถจัดทำแผนความต้องการของครูได้ก็จะส่งผลให้เด็กที่จบใน
โครงการคุรุทายาทมีตำแหน่งงานรองรับทันที
โดยไม่ต้องเตรียมการให้เกิดความยุ่งยาก”เลขาธิการ กพฐ.กล่าว.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

You might also like