กมว. เล็งทบทวนไม่ต้องจบ ป.โท เป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้

1765
กมว. เล็งทบทวนไม่ต้องจบ ป.โท เป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้
กมว.เล็ง ไ กมว. เล็งทบทวนไม่ต้องจบ ป.โท เป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้ ม่ต้องจบ ป.โท

กมว. เล็งทบทวนไม่ต้องจบ ป.โท เป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวว่า ที่ประชุม กมว.ได้มีการพิจารณาร่างมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและการศึกษา โดยมีความเห็นว่าอาจต้องมีการพิจารณาทบทวน กรณีผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา แต่จะต้องมีประสบการณ์การบริหารการศึกษา

โดยจากนี้คณะอนุกรรมการฯ ชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะนำความเห็นนี้ไปดำเนินการปรับปรุงร่างมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและการศึกษา เมื่อแล้วเสร็จจะเสนอให้ที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยพิจารณา และขั้นตอนต่อไปก็จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแบบกลุ่ม (Focus Group)

โดยเชิญผู้อำนวยการ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เข้าร่วม เมื่อได้ข้อสรุปทั้งหมดแล้ว ก็จะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม กมว. ก่อนจะเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาและประกาศเป็นข้อบังคับ ทั้งนี้สาเหตุที่เราต้องปรับร่างมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและการศึกษา เพื่อที่จะทำให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเน้นเรื่องสมรรถนะให้มากขึ้น.

#At_HeaR #ข่าวจริงเข้าหู #คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ #ร่างมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและการศึกษา #พิจารณาทบทวนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก At_HeaR