กยศ.ขยายเวลา ลดเบี้ยปรับ 75-80% ถึง 31 มีนาคม 2564 ชำระหนี้ กยศ. ปิดบัญชี กยศ.

1833

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ทางเพจ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.ได้ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ การขยายเวลา ลดเบี้ยปรับ 75-80% ถึง 31 มีนาคม 2564 ดังนี้

กยศ. ขยายเวลาลดเบี้ยปรับถึง 31 มี.ค. 64

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขยายเวลามาตรการชำระหนี้ลดเบี้ยปรับ 75-80% จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อช่วยเหลือและให้โอกาสผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จึงได้ขยายระยะเวลามาตรการลดเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นให้สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและให้โอกาสผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ ดังนี้

1. ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชีในครั้งเดียว กรณีผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี ติดต่อชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรณีผู้กู้ยืมถูกดำเนินคดี ลงทะเบียนขอรับสิทธิและนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชี ได้ที่เว็บไซต์ กยศ. (www.studentloan.or.th) โดยผู้กู้ยืมต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี

2. ลดเบี้ยปรับ 75% สำหรับผู้กู้ยืมกลุ่มก่อนฟ้องคดีมาชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ) โดยติดต่อชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2HTc7yq

กยศ.ขยายเวลา ลดเบี้ยปรับ 75-80% ถึง 31 มีนาคม 2564 ชำระหนี้ กยศ. ปิดบัญชี กยศ.
กยศ.ขยายเวลา ลดเบี้ยปรับ 75-80% ถึง 31 มีนาคม 2564 ชำระหนี้ กยศ. ปิดบัญชี กยศ.

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ กยศ.ขยายเวลา ลดเบี้ยปรับ 75-80% ถึง 31 มีนาคม 2564 ชำระหนี้ กยศ. ปิดบัญชี กยศ. จาก เพจ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาค่ะ