กยศ. ลดต้น ลดดอก ผ่อนผันชำระหนี้ ชะลอการฟ้องร้องคดี

1940

กยศ. ลดต้น ลดดอก ผ่อนผันชำระหนี้ ชะลอการฟ้องร้องคดี

advertisement

กยศ. ลดต้น ลดดอก ผ่อนผันชำระหนี้ ชะลอการฟ้องร้องคดี
กยศ. ลดต้น ลดดอก ผ่อนผันชำระหนี้ ชะลอการฟ้องร้องคดี

กยศ. ลดต้น ลดดอก ผ่อนผันชำระหนี้ ชะลอการฟ้องร้องคดี

ปัจจุบันมีการกู้ยืมเงินของ กยศ. มากกว่า 5 ล้านราย รวมวงเงินมากกว่า 6 แสนล้านบาท แต่ยังมีปัญหาการผิดนัดชำระหนี้มากกว่า 60% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ.ประเภทต่างๆ ดังนี้

ผู้ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี และเพิ่มส่วนลดเงินต้นจาก 3% เป็น 5%
มีผล 1 พ.ค. – 31 ธ.ค.64

ผู้ไม่สามารถชำระหนี้ชั่วคราว ผ่อนผันจากเดิมจ่ายขั้นต่ำ 100 บาท ลดลงเหลือเพียง10 บาทต่อเดือน
มีผลตั้งแต่ ส.ค.64 – มิ.ย.65

กลุ่มที่ผิดชำระหนี้ ลดเบี้ยปรับ 100% ในการชำระหนี้ปิดบัญชีและเพิ่มส่วนลดเบี้ยปรับจาก 75% เป็น 80% เพื่อให้เบี้ยปรับลดลง มีผล 1 พ.ค. – 31 ธ.ค.64

ลูกหนี้ที่มีสถานะปกติ ลดอัตราเบี้ยปรับลงเหลือ 0.5% ต่อปี มีผล 1 พ.ค. – 31 ธ.ค.64

advertisement

ลูกหนี้ที่ถูกฟ้องร้อง ให้ชะลอการฟ้องร้องคดีและบังคับคดีออกไป มีผล 5 ก.ค.63 – 31 มี.ค.64 (เว้นแต่คดีที่ขาดอายุความ) รวมถึงชะลอการบังคับคดีและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ถึง 31 ธ.ค.64

ลูกหนี้รายใหม่ ให้ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th

advertisement

กยศ. ลดต้น ลดดอก ผ่อนผันชำระหนี้ ชะลอการฟ้องร้องคดี
กยศ. ลดต้น ลดดอก ผ่อนผันชำระหนี้ ชะลอการฟ้องร้องคดี

ครูอัพเดตเอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลและ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th