Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

กยศ.ลุยหักหนี้ผ่านเงินเดือน-นำร่องข้าราชการ ต.ค.นี้

Advertisement

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้องค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืม เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบผ่านกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทุนกำหนด ซึ่งการหักเงินเดือนใช้หนี้กยศ.ดังกล่าวจะนำร่องกับหน่วยงานราชการ คือ กรมบัญชีกลางในเร็วๆ นี้ หลังจากนั้นจะขยายไปยังหน่วยราชการอื่นๆ ซึ่งระบบของการหักบัญชีข้าราชการจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ ส่วนการหักเงินเดือนหน่วยงานเอกชนใช้หนี้ กยศ.คาดว่าจะเริ่มในปี 2562

เพิ่มเพื่อน

“ยืนยันว่าการหักหนี้กยศ.ผ่านบัญชีไม่สร้างภาระให้กับผู้กู้ เพราะการผ่อนชำรของกยศ.ต่อปีต่ำมาก เช่น กู้ 1 แสนบาท ผ่อนชำระปีแรก 1,500 บาท หรือคิดเป็นเงินต้องชำระเดือนละ 100 บาทเท่านั้น”นายชัยณรงค์ กล่าว

Advertisement

Advertisement

นายชัยณรงค์ กล่าวว่า เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานองค์กรนายจ้างทุกแห่ง กยศ.เชิญกรมบัญชีกลางและกรมสรรพากร มาร่วมชี้แจงแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการหักเงินเดือน ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานราชการที่มีการใช้ระบบจ่ายตรงเงินเดือน หรือ direct payment จำนวน 224 แห่ง ได้รับทราบเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ที่มา : มติชนออนไลน์ 1 พ.ค. 2561

You might also like