กรมบัญชีกลาง จ่าย เงินเดือน เร็วขึ้น  ก่อนวันหยุดยาว เดือน ก.ค. นี้  เงินเดือน คุณครูเข้าบัญชี วันที่  24 กรกฎาคม  63 

2590
กรมบัญชีกลาง จ่ายเงินเดือนเร็วขึ้น  ก่อนวันหยุดยาว เดือน ก.ค. นี้ 
กรมบัญชีกลาง จ่าย เงินเดือน เร็วขึ้น  ก่อนวันหยุดยาว เดือน ก.ค. นี้ 

กรมบัญชีกลาง จ่าย เงินเดือน เร็วขึ้น  ก่อนวันหยุดยาว เดือน ก.ค. นี้
เงินเดือน คุณครูเข้าบัญชี วันที่  24 กรกฎาคม  63  ครับ..

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากครับ  โดย กรมบัญชีกลาง จะจ่าย เงินเดือน เร็วขึ้น
ก่อนวันหยุดยาว เดือน ก.ค. นี้
ตามมติ ครม. กำหนดให้ วันที่ 27 กรกฏาคม  2563 เป็นวันหยุดชดเชย วันหยุดช่วง วันสงกรานต์  เป็นเวลา  1 วัน

ส่งผลให้  เดือนกรกฎาคม 2563  การจ่ายเงินเดือนข้าราชการเร็วขึ้น เนื่องจากมีวันหยุดยาว 4 วัน
โดย กรมบัญชีกลาง กำหนด วันจ่ายเงินเดือนกับข้าราชการ ดังนี้
1. เงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ กำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม  จากเดิม 27 กรกฏาคม 
2. เงินเดือนข้าราชการบำนาญ กำหนดจ่ายในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม  จากเดิม 23 กรกฏาคม 
ทั้งนี้ โดยปกติการจ่ายเงินเดือน จะกำหนดให้จ่ายก่อน 3 วันทำการสุดท้ายของเดือน และการจ่ายเงินบำนาญ
กำหนดให้จ่ายก่อน 5 วันทำการสุดท้ายของเดือน

 

 

ที่มา  กรมบัญชีกลาง